Leonardo da Vinci (Lautapelit.fi)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 deltagare
Ålder: Från 12 år
Speltid: 60-90 minuter
Innehåll: Spelplan, 5 mästare, 45 lärlingar, 10 arbetsmarkörer, 10 laboratorier, 25 uppfinningar, 15 mekaniska män, 60 komponentkort, 60 pengakort, speltursmarkör, pengamarkör, Stadsfurstepjäs, Leonardopjäs, 4 uppfinningspilar, 2 sammanfattningstabeller (varför inte en per spelare?), regler
Konstruktörer: Flaminia Brasini, Virginio Gigli, Stefano Luperto, Antonio Tinto

Du sköter din Mästare och dennes lärlingar (kalla dem alla dina arbetarpjäser), och skickar dem till olika platser i staden. På ett ställe kan du få pengar, på ett annat en smygtitt på kommande spelkort, fler spelpjäser, kanske en viktig resurs såsom glas, trä, tegel eller något helt annat. Naturligtvis kan allt det här du har att välja bland vara av större eller mindre vikt mest hela tiden, hela partiet igenom. Känns spelupplägget igen? Jovisst, så här långt är detta mer eller mindre som ett hundratal andra typiska sällskapsspel i euroklassen.

Den här gången är temat uppfinningar. Din Mästare är en uppfinnare i absolut toppklass, föreståndare för ett eller ett par laboratorier. Han och hans elever försöker, i stark konkurrens med andra team i staden, vara först med att skapa just det som stadsfursten beställt. Vem kan skapa renässanstidens främsta uppfinningar? Ju fler du skapar och ju mer komplicerade de är desto mer kan du tjäna på det, men lyckas du verkligen få tag på de komponenter som behövs och hinner du och kamraterna bli klara i tid?

Spelet fortgår över nio spelrundor där de sju första är identiska och de båda sista något förkortade, enbart inriktade på forskning (utnyttjande av redan tillgängliga resurser).

1. Turas om att gå laget runt och tillkännage huruvida du tänker starta ny forskning i något av dina laboratorier (om du nu har fler än ett), eller avbryta den som pågår. Du kan såklart stå över det här momentet och låta allt rulla på som planerat. Startar du ny forskning måste du redan här och nu ha exakt de komponenter som behövs till projektet tillgängliga! (Lägg spelkorten med behövda resurser nedvända under ditt laboratorium)

Det kan tyckas svårt att redan i inledningen på ett spelvarv ha allt på plats och insamlat men det är spelets utmaning, en av dem i alla fall. Du måste planera framåt, samla på dig det som behövs för att ha sakerna redo i början av nästa spelvarv. Du har inte råd att missa något för då hamnar du rejält på efterkälken, nej det gäller att vara förutseende.

Varje laboratorium kan bara forska på en sak i taget och exakt vad du jobbar med bör du såklart inte avslöja för motspelarna förrän det blir absolut nödvändigt. Pågående forskning kan mystiskt nog inte ändras under spelets gång, inga kort får adderas eller tas bort, utan endast avbrytas helt och fullt, så var noga med vilka kort du lägger undan.

Avbryter du ett projekt får du förvisso ta tillbaka undanlagda spelkort för att använda dem till någon annan uppgift men de veckor av arbete som dina arbetare spenderat går givetvis förlorade.

2. I spelets andra fas börjar startspelaren med att utföra en handling med arbetare någonstans, de andra följer i tur och ordning, och sedan upprepas proceduren till dess att samtliga passat. Det torde för övrigt inträffa när alla fått slut på spelpjäser att använda.

Här skall nu Mästaren och lärlingarna placeras på bra ställen. Som ett drag ställer du ut antingen Mästaren eller en eller flera av lärlingarna. Oavsett om du väljer en eller flera pjäser i ditt drag måste samtliga hamna på samma ställe, göra samma sak.

Så sänd dem till olika områden i staden för att få olika resurser och förmåner; du vill givetvis ha allt hela tiden; en massa tegel, glas, rep, trä och järn, fler lärlingar, mer pengar, vara startspelaren. Du vill också ha robotar som underlättar forskningen, du vill tjuvtitta på de uppfinningar som stadsfursten kommer att beställa framöver, du vill ha två laboratorier, du vill att laboratorierna skall vara så stora som möjligt och tillåta många arbetare etc.

3. I det här spelmomentet granskas nu alla ställen där pjäser (Mästare och lärlingar) hamnat. I staden handlar saker och ting om att först och främst ha majoriteten av pjäser på olika håll, därutöver kan även timing spela roll. Den som nu på respektive plats skall få en resurs, ta ett kort, få en effekt osv. allra först är spelaren vars pjäser på platsen genererar det högsta värdet. (Mästare=2, varje lärling=1). Ja, spelaren som någonstans placerat pjäser av högst samlat värde får sin önskade sak först, och gratis. Därefter följer ev. andra spelare i tur och då till successivt ökad kostnad. Ja, det är bara majoritetsvinnaren som får något gratis och att sitta sist kan således bli kostsamt, om saken du vill åt ens finns kvar. Men kanske kan man också få chansen till ytterligare en sak på samma ställe... Har flera spelare samlat samma pjäsvärde går förstaplatsen till den som först ställt en pjäs på stället i fråga, så först till kvarn kan också vara viktigt men inte nödvändigtvis avgörande.

Pjäser som du inte vill sända till staden för att slåss om olika resurser eller andra effekter låter du lämpligen forska i ett laboratorium på hemmaplan. Även här räknas Mästaren=2 och varje lärling=1 och detta avser forskningsarbetet de lägger ned i veckor räknat. Ju fler pjäser i labbet desto fortare kan du såklart färdigställa en viss uppfinning, de tar ju ett antal veckor att forska fram (4, 7, 11 eller 15).

4. Dags nu att se över hur forskningen framskridit. Är ditt forskarteam klara med någon uppfinning? Ja, de nödvändiga resurskorten skall du ju redan tidigare ha lagt under ditt laboratorium. Och dina utplacerade spelpjäser har väl bidragit till nödvändiga forskningsveckor?

Visa upp vad du gjort och hysta in belöningen i form av pengar, mycket om du är färdig först, lite mindre om någon annan forskat på samma sak som du och blivit klara före dig. Med tur och skicklighet kan du till och med få behålla själva uppfinningskortet. Det ger dig rabatt på somliga framtida projekt.

Du kan nämligen tillverka uppfinningar i olika serier och har du redan skapat något i en viss klass är du såklart redan lite erfaren. Du får en liten bonus i forskningsveckor om du sedan skapar något liknande framöver. Samlar du å andra sidan olika uppfinningar istället finns en olikhetsbonus som i spelets slut ger dig pengar. Och mest pengar efter nio spelade omgångar är alltså vinnaren!

Speltemat med Leonardo da Vinci och uppfinningar känns festligt. Olyckligtvis känns uppfinningarna föga intressanta det är bara att samla några olika spelkort så är saken biff. Och spelkorten, ja hela spelet präglas dessutom av rätt trista illustrationer. Leonardo-spelet hade absolut behövt en ansiktslyftning för att locka lite mer.

Det är lite mystiskt att spelarna kan starta med olika typer av startresurser, det kan slå orättvist redan från start beroende på vilka uppfinningar som dyker upp, och visst är det lite knasigt att forskningen inte kan ändras under spelets gång, bara skrotas och avbrytas helt. Det hade varit välkommet med ett litet mer avancerat inslag där forskning t.ex. kunde pausas och återupptas, det skulle ha funnits mer olika uppfinningar och kan man ha två mekaniska män som hjälp i ett labb borde man ju egentligen kunna få ha ytterligare en eller två till... Du borde kunna få försöka forska på flera projekt samtidigt i ett labb etc.

Med det sagt kunde Leonardo da Vinci ha varit ännu bättre. Men här och nu, i denna form är spelet helt okej, lagom simpelt, lagom utmanande. Det krävs lite tur och en hel del tänkande och planerande för att lyckas. Allt är också ett race, en tävling om att göra störst saker först. Men många små och olika saker räknas också. Ja, frågan är vad som egentligen är bäst? Spela och testa, vet jag. Det här förtjänar i alla fall ett medelbetyg, men visst finns det andra spel som erbjuder allt sånt här men mer och lite bättre, även om det då kanske inte handlar om just uppfinningar.