League of Six – Royal Retinue (Czech Games Edition)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60-90 minuter
Innehåll: Spelmaterial för en sjätte spelare; vagnbräde, spelpjäs, 2 brickor, därtill 6-hästspannbricka, terrängbräde, poängbricka, åtta varor (2x röda, blåa, gula, gröna), 36 skattebrickor, regler samt 2 ark med brickbeskrivningar.
Konstruktör: Vladimir Suchý

Använd somligt av innehållet för att kunna spela grundspelet med sex deltagare! Då blir såklart alla städerna tillgängliga i varje spelrunda och en ny kartongbit läggs mellan två av dem. Den lilla justeringen för med sig två saker; priset för att passera mellan dessa båda orter stiger (+1 vakt) men de spelare som kontrollerar respektive stad på ömse sidor kan räkna med ett extra tillskott av hästar!

Tja, det var väl inte så dumt. Dessutom är det kanske roligare och bättre att spela på sex än fem. Är det inte mer rättvist att alla städerna alltid deltar i spel hela tiden än att somliga slumpartat väljs bort?

Den här expansionens andra del är en rejäl uppsättning nya skattebrickor, 36 stycken, alla dedikerade till spelomgång 1-2, 3-4 eller 5-6. Några för omgång 5-6 finns uppvända synliga redan från start. Då kan alla se vad som kan ge poäng längre fram, det går kanske att planera bättre för framtiden?

Skattebrickorna för med sig en mängd nya erbjudanden; extra poäng rent generellt, extra varor, fler hästar eller medborgarkort, mer poäng för vissa varor eller adelskort (eller präster/borgare), förflytta dig billigare mellan städerna, få extra pilar på skattebrickorna, få poäng för vissa typer av skattebrickor, ge bort vakter för poäng, få poäng motsvarande staden du står i osv.

Kort sagt, en massa nya saker, allihop rätt enkla och okomplicerade att inkludera i ett parti. Ja, börjar du spela med dessa kommer de nog med i varje parti framöver, oavsett spel med sex eller färre deltagare. Variation är ju kul hur som helst, och detta lyfter såklart League of Six något.

Allt detta borde förvisso ha varit med redan från början, men gillar du grundspelet skall du nog leta upp och inkludera detta i originallådan.