La Citta (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60-100 minuter
Innehåll: Spelplan, 141 byggbrickor, 22 landskapsbrickor, 150 invånare, 32 mynt, 65 matbrickor, 74 kort, 5 summeringskort, startspelarbricka, regler.
Konstruktör: Gerd Fenchel

La Citta blev nominerat till Årets spel i Tyskland år 2000 (Spiel des Jahres). Spelet vann inte men blev ändå rekommenderat som ett bra spel då. Idag nästan 20 år senare kan jag kanske tycka att spelet inte åldrats så värst väl.

Det är lite långdraget, tillkrånglat, med slumpinslag. Det är också rätt elakt, inte så speciellt snyggt visuellt sett samt fungerar lite olika bra på olika antal spelare. Spelytan krymper med färre deltagare men samtidigt ökar förstås risken för konflikter med fler spelare. Spelordning är inte heller oviktigt och det kombinerat med slumpdragna spelkort kan ge någon orättvisa fördelar eller leda till det motsatta. Möjligen jämnar det ut sig över ett helt parti...

Positivt är ett okej tema och viktigast, att allt ju fungerar som ett rätt utmanande sällskapsspel. Så flera små minus ändrar ändå inte ett i grunden stabilt medelbetyg, men tillåter förstås samtidigt inte ett ännu högre.

Här är du en prins i ett italienskt rike. Du försöker expandera det område du kontrollerar, anlägga fler städer, få en än större befolkning. Samtidigt måste såklart befolkningen utfordras, du måste ge dem mat så ju fler ni blir desto mer mat måste produceras, införskaffas. Du måste t.ex. anlägga gårdar intill odlingsbar mark.

Vidare kan inte en stad växa bortom femtusen individer (5 pjäser) om du inte anlägger ett marknadstorg, och sedan inte bortom åttatusen om där inte finns vatten i närheten, då du måste ha byggt en fontän eller ett badhus!

Så fortsatt expansion kräver somliga givna, nästan tvingande investeringar. Problemet är också att du inte får bygga ut staden för nära dina konkurrenter för då finns risken att invånarna flyttar... Beroende på vad befolkningen vill ha i varje spelrunda (bättre sjukvård, fler utbildningsmöjligheter, och/eller mer kultur) finns hela tiden risken att dina invånare ger sig iväg till någon annans trakt om där just nu erbjuds just mer sjukvård, utbildning eller kultur...

Så La Citta är ett spel om balans och tajming, vad vill du bygga upp och när, och vad kan du tjäna på det? Städer som tappar befolkning tvingas tyvärr riva en byggnad någonstans och det är såklart inte bra. Sådant bidrar ju inte till expansion direkt...

Inför spelstart preparerar man spelytan med bräde, diverse småbrickor, spelkort och tiotalet staplar med olika byggnadsbrickor. Sen är man redo för sex års spelande! Eller nej, riktigt så lång tid tar inte spelet, det blir snarare 6 spelomgångar á 8 faser.

1. Byt startspelare, ta bara nästa person i tur runt bordet.
2. Lägg ut 4 spelkort slumpade från en blandad lek för att se vad folket vill ha denna spelomgång; sjukvård, utbildning eller kultur. Varje spelkort visar endera av dessa tre möjligheter och med fyra kort på bordet kan det kanske bli två saker man vill ha lika mycket. Samtidigt är det endast ett av dessa kort som ligger uppvänt, övriga nedvända och hemliga tillsvidare... Så om du inte lyckas få titta på de andra korten blir folkets röst till slut kanske en överraskning som kullkastar alla dina planer. Med ett kort uppvänt får du ett litet tips om vad det kan bara bra att satsa på under den fortsatta spelrundan!
3. Har du stenbrott i din region får du pengar! Har du stenbrotten i närheten av berg ökar inkomsten ytterligare.
4. Grattis, ditt rike får 1000 nya invånare. Bara sådär! Du får sätta en extra pjäs i ditt slott. Men bara om hela staden inte redan har högst 4 eller 7 invånare. Annars måste du ju som sagt ha byggt marknadsplats och kanske även en fontän/badhus för att vara rustad att ta emot de nya personerna.
5. Fas 5 är den mest omfattande, den omfattar 5 spelvarv i vilka varje spelare gör varsitt drag, spelar varsitt kort (när fasen är slut totalt alltså 5 stycken). Här finns actionkort och politiska kort att välja bland. Varje spelare har tillgång till tre likadana actionkort att använda varje omgång (använda actionkort får man tillbaka nästa fas!)

Ett actionkort kan användas på ett av tre olika sätt; få 2 mynt, uppför en byggnad eller anlägg en ny stad minst 3 fält bort från andra slott och byggnader. Du får som mest bygga en ny stad per spelår! Byggnaderna ger förstås olika poäng för din regions sjukvård, utbildningsmöjligheter och kulturutbud. Eller så rör det sig om stenbrott för att få pengar, gårdar för att få mer mat, marknadsplatser eller fontäner för befolkningsexpansion osv. Olika byggnader kan naturligtvis komma med olika placeringskrav på spelbrädet.

De politiska korten har man inte på handen, istället ligger 7 kort från en blandad hög uppvända på spelbrädet, redo att plockas. Med endast 3 actionkort tillgängliga för 5 spelade kort i den här fasen säger det sig självt att minst två politiska kort måste väljas hela tiden, men du får förstås välja t.ex. enbart politiska kort om du så önskar. Korten tas enligt principen först till kvarn, men man tar ju endast ett kort i taget i sin tur. När ett är borta vänds ett nytt fram, så här blir det ju en del tur eller otur kopplat till spelturordning och den där blandade kortleken...

De politiska korten erbjuder än fler fina byggnader som håller folket glada eller olika speciella effekter. Du kan få en dubblering av din matproduktion en gång, tjuvtitta på folkets röst-korten eller för pengar få köpa dig fler invånare, bygga mer osv.
6. När alla korten är spelade är det dags att avslöja Folkets röst. Vänd upp de tre nedvända korten och summera resultatet från just folkets fyra kort. Vad vill invånarna ha just nu; bättre sjukvård, mer utbildning eller kultur, eller rentav två saker...?
7. Se nu efter hur geografin ser ut. Är några olika spelares städer i närheten av varandra så att invånare kan flytta? Om så är fallet måste man granska respektive spelares aktuella nivåer av poäng för sjukvård, utbildning och/eller kultur (vad som efterfrågas just nu!).

Den spelare som erbjuder mer än sin granne får nya invånare från ”förloraren”, förutsatt förstås att där finns plats i staden (inte fler än 5 eller 8 pjäser utan marknadsplats/fontän/badhus, som sagt).

Alla byggnader som nu saknar invånarpjäser skall nu tyvärr rivas! Det i sin tur kan innebära sämre inkomst, minskad matproduktion osv. Men kanske vill du mot slutet av fasen ändå bli av med en pjäs eller så? För i fas 8...
8. Dags att ge befolkningen mat. Hoppas nu du fått fram matbrickor så att det motsvarar det antal invånarpjäser du har, annars flyr ju befolkningen. Här leder sådant till att du i en spelomgångs femte fas nästa gång endast får spela fyra kort (actionkort och/eller politiska kort). Det gör det troligen inte lättare att komma tillbaka in i spelet!

Efter sex spelade sådana omgångar (á ovanstående 8 faser) skall en vinnare koras. Vinnaren är spelaren som samlat flest poäng. Poäng får man för sina många invånarpjäser och alla städer som samlat byggnader knutna till både sjukvård, utbildning och kultur! Här blir det även 5 minuspoäng om man i sista rundan inte kunnat ge mat åt hela sin befolkning!

Det var La Citta det! Och det låter väl inte så dumt? Nej, det är det inte heller. Ett stabilt medelbetyg som sagt. Det kan bli lite långdraget, här finns att fundera kring. Samtidigt kan slumpade spelkort påverka dina planer och med lite otur förlorar du en pjäs, sen en byggnad och så tappar du tempo. Du tvingas riva en gård, får inte mat och ser nya pjäser försvinna, får spela färre kort osv. En ond spiral... Eller så har du tur och skicklighet och stoppar detta i tid eller drabbas rentav aldrig av dessa problem.

Jag antar att spelet blir bäst på 3-4 deltagare. Med två kan var och en i stor utsträckning bygga sina egna städer där det faller sig bäst, interaktionen begränsas, kampen likaså. Med fem spelare blir det en hel del väntan och en del kaos på brädet, en hård kamp om mark och spelkort. Landskapsbrickorna kan placeras enligt ett givet schema, en specifik startuppställning, eller slumpas ut för ett klurigare scenario för avancerat spel...