Kulfällan (Trixy Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 3+ år (nja, det känns lite väl ungt)
Innehåll: Spelplan, 4 x 5 små plastkulor, regler skrivna på kartongen

Själva spelet äger rum på ett rutnät av hål, 6 x 6 stycken. I nord-syd-riktning samt väst-öst-riktning, dvs. från alla sidorna på spelytan löper skjutbara reglage att manipulera under det här lagret med hål. Det finns ett reglage för respektive rad och varje kolumn. Skjuter du in ett på ena sidan, sticker det ut på den motsatta och vice versa. Så varje hål i spelytans översta lager hör såklart samman med två korslagda reglage därunder.

Reglagen är ömsom perforerade med hål, ömsom solida så att spelytans 6 x 6 fält inte alltid nödvändigtvis är regelrätta hålrum. Lite beroende på hur de här reglagen är positionerade i förhållande till varandra blir det således hål rakt igenom spelytan eller ett stängt utrymme (pga. minst ett reglage med solid yta under det översta perforerade lagret).

Reglagen kan vara i fullt utdraget läge, fullt inskjutet läge eller befinna sig precis mittemellan. Vid spelstart enas deltagarna om ett visst läge för respektive reglage, därefter placerar spelarna sina egna spelkulor på valfria ”stängda” platser. Allra överst är det såklart ett hål, men därunder är det alltså minst ett reglage som blockerar, dvs. hindrar en kula från att falla rakt igenom och bort ur spel...

Nu gäller det att spela Kulfällan till dess att någon spelare är ensam kvar med att ha kulor i spel, då denne spelaren blir segraren. Varje deltagare har 5 kulor var i sin färg någonstans på spelplanen. I takt med att reglage skjuts in eller ut kan hela tiden en eller flera kulor kanske ramla igenom och ned under spelytan.

Kulor som fallit ned och igenom helt hamnar i ett slutet utrymme inne i själva spelet, men här finns på sidorna små luckor att öppna så att kulorna kan plockas ut. I varje spelares drag får ett valfritt reglage flyttas ett enda steg, framåt eller bakåt/inåt eller utåt, till ett av reglagets tre olika lägen. Försök att få motståndarnas kulor att falla ned i hål i reglagen och försök samtidigt få två solida lager under dina egna pjäser som skydd. Ett reglage som just flyttats får inte omedelbart röras igen i nästa drag.

Kulfällan är lite lagom kurigt. Reglagen verkar vara olika med 3-5 hålrum vardera och slumpvis utplacerade så att kunna veta eller förutse var det kommer att öppnas upp ett hål eller bli en solid yta är inte det lättaste, det måste till en mycket skarp blick och ett jäkla komihåg för att manipulera reglagen med någon vidare säkerhet. Kulspelet blir således i grunden väldigt turbaserat. Det kan kanske lika gärna vara en egen kula som faller igenom som en tillhörande någon motståndare... ah, olyckligt i så fall, men samtidigt det som gör Kulfällan lagom skojigt och oberäkneligt, överraskande.