Kristallkoden (Tactic)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 30+ min
Innehåll: Spelplan, 24 femsidiga kodbrickor, 41 kristaller, timglas, 100 kort, förvaringspåse, regler
Konstruktörer: Grzegorz Rejchtman och Tactic

Det första spelmomentet i var och en av de sju identiska omgångarna består i att lägga pussel. Varje deltagare drar fem femsidiga brickor, vänder upp dem framför sig och skall på en minut försöka få dem att passa ihop en lång kedja. Brickorna avbildar olika symboler i olika antal på varje sida och du skall såklart försöka vrida brickorna så att du kan få minst sex likadana symboler vända mot varandra i varje skarv, hela kedjan igenom.

Det är inte alltid helt lätt att lyckas på den där minuten. Ibland blir det förstås stressigt värre när det inte verkar funka och det kan faktiskt inträffa att det inte ens går att få ihop sin kedja oavsett hur länge du försöker. Det skall förvisso vara sällsynt, men ändå. Visst är det förödande med en pusseltävling där det inte går att lyckas får man väl säga…

Totalt sett bland brickorna finns 12 olika symboler med i spelet, fem av dem är med på varje bricka och respektive sida avbildar 1-5 små symboler.

Nåja, det är det inledande pusselmomentet det. Den som är allra snabbast med att lösa uppgiften får ta 2 kristaller från ett visst fält på spelbrädet och 2 maskinkort från draghögen. Övriga spelare som lyckas lösa uppgiften inom angiven tid belönas med varsin kristall och varsitt kort. Misslyckanden ger såklart ingenting alls! Eventuellt överblivna kristaller på spelplanens aktuella område samlas på hög i området i mitten, finalrummet.

På så sätt pusslar man sig igenom 7 omgångar och samlar på sig kristaller och maskinkort. Efter dessa sju rundor är man framme vid finalomgången och den består egentligen av två identiska rundor till. Dessa går till på exakt samma sätt som tidigare, man lägger ånyo pussel med fem stycken 5-kantiga brickor ett par gånger till. Om det är samma spelare som vinner båda finalomgångarna får denne ta samtliga kvarvarande kristaller när alla fått sin ev. ordinarie belöning.

Spelmoment två i varje omgång när allt pusslande är över och alla fått sina kristaller och kort är att försöka skapa sig en kristallmaskin med just maskinkorten och vunna kristaller.

Spelkorten avbildar blå linjer som strålar ut åt olika håll på kortens sidor. På somliga kort löper linjer endast ut på en sida av kortet, på andra finns blå streck som leder vidare åt två eller fler håll. En del kort visar linjer som leder tillbaka dit de kom ifrån och utnyttjas för att avsluta en slinga. Där två linjer skär varandra finns en vit cirkel på kortet som anger att här skall du placera en av dina kristaller.

Du skall spela ut nya kort i varje runda så att det finns tillräckligt många vita cirklar i maskinbygget så att du löpande kan placera ut dina vunna kristaller i omgång efter omgång. Naturligtvis måste blåa linjer ut från ett kort löpa vidare in på ett annat. Målet är att i slutet få ihop en maskin med plats för samtliga vunna kristaller utan några lediga utrymmen. Vidare måste maskinen vara sluten, det skall inte finnas blåa linjer som löper ut från ett kort och sen inte vidare någonstans.

Du måste således samla kort som både avslutar/stänger systemet och kort där linjerna leder vidare i en passande mix. Det är naturligtvis inte så lätt att alltid få exakt de kort man vill ha och behöver, så du kan kassera två kort från handen för att få dra ett nytt då och då. Inte ens det är såklart någon garanti för framgång. Ofta stupar man på att maskinen inte är stängd, eller att det saknas kristaller på utspelade kort osv.

Gråt dock inte för mycket om du misslyckats i merparten av pusselduellerna. Det kan faktiskt rentav visa sig vara segervapnet så till vida att en sluten maskin med bara en enda vunnen kristall besegrar ofullständiga apparater innehållande aldrig så många kort och kristaller…

Att vinna i Kristallkoden handlar mer om tur än skicklighet men jag finner ett visst nöje i att tävla i pusslandet och att bygga sin kristallmaskin med olika kort känns lite annorlunda, så det hela är inte på något sätt värdelöst. Men samtidigt går det inte att komma ifrån att pusselmomentet riskerar att haverera ibland på grund av avsaknad av symboler som är direkt nödvändiga.

Det är ju också bara turen som avgör vilka kort du får till din maskin så inte heller där kan du riktigt ha kontroll över det som sker. Det finns förvisso regler för hur man skall utse en vinnare om flera spelare byggt en korrekt maskin, eller rentav ingen lyckats alls, men på samma gång känner jag ibland att det finns situationer som reglerna inte behandlar överhuvudtaget, ibland känns de för kortfattade och rakt på sak. Timglaset som medföljer är av någon underlig anledning i vit plast som det inte är alldeles lätt att se igenom men kort och spelbrickor är i alla fall tjusigt illustrerade.

Kristallkoden får betyget två som går något åt det starkare hållet.