King´s Gate (Fantasy Flight Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 9+ år
Speltid: 20-40 minuter
Innehåll: 4 x 22 brickor, 10 områdesbrickor, 6 karaktärsbrickor, 30 poängbrickor, regelhäfte
Konstruktör: Reiner Knizia

King’s Gate överraskar positivt, det här är ett lagom trevligt brickläggningsspel med lättsamt matematiktema, här är det addition och majoriteter som gäller. Det påklistrade fantasytemat kan vi lämna därhän, det går ändå inte att se vad illustrationerna på spelbrickorna föreställer, om du inte tittar riktigt, riktigt noga, och varför skulle du göra det, illustrationerna är ju enbart utsmyckning.

Alla har tillgång till varsin kraftfull drakbricka och en del små specialbrickor som man kan vinna rör en kung, en trollkarl, en köpman, en skattmas, en häxa osv. men som sagt, de här speldelarna kunde ha fått vilka namn som helst, eller bara olika färger eller något, det här med kungar och drakar, trollkarlar och häxor är det inte mycket substans i.

Spelet handlar om att samla mest poäng i staden genom att vara mest tongivande, mest närvarande i olika stadsdelar. Här finns tio olika områden, vart och ett med sina poäng och ev. extra förmåner att erbjuda. På en rektangulär bricka (som motsvarar två vanliga spelbrickor i storlek, och således kräver tio sådana brickor för att helt omgärdas, få en ram) står 3-3-1, på en annan 6-3-1, 4-3-2, 3-0-0 eller något liknande. Det är naturligtvis poängen den lockar med och första siffrans poäng går såklart till spelaren med störst dominans runt aktuellt område, den andra siffran till den med näst störst dominans osv.

Varje spelare sköter en samling kvadratiska spelbrickor i sin färg, röd, blå, gul eller grön. I varje färg finns sedan exakt samma brickor så alla förfogar över identiska spelpjäser märkta med en siffra eller symbol. Alla har 7 stycken 1:or och 4 stycken vardera av 2:or, 3:or och 4:or. Därtill varsin bricka med värde noll, varsin 5:a samt en drakbricka.

Vänd upp en stadsdel och turas sedan om att spela ut minst en bricka var runt aktuellt område till dess att den blivit helt omgärdad av spelbrickor. Då skall den såklart poängräknas, och sedan är det dags att fortsätta med nästa områdesbricka osv.

Ja, du skall i din tur spela ut minst en bricka. Brickor med värde 1 får du faktiskt spela ut så många du vill i din tur, annars gäller för brickorna med högre valör att du endast får spela ut dem en i taget. Brickan med värde noll kan spelas ensamt eller i kombination med valfri annan bricka. Spelordningen på dem bestämmer du själv i så fall.

Kommer drakbrickan fram gäller även här att den kan spelas ensam eller tillsammans med en eller flera andra. Den spelas dessutom ovanpå en motståndarbricka och får genast den brickan ur spel. Även drakbrickan måste dock utgå, så draken gör således ett tidigare upptaget utrymme fritt. Vill du av någon anledning bli av med draken kan du spela din bricka på en ledig plats, då plockas den också genast bort!

Utmaningen i King’s Gate består givetvis i att lyckas bygga upp den största majoriteten i värde på egna brickor runt de olika stadsområdena. Det luriga är att varje spelare hela tiden endast har sex spelbrickor till sitt förfogande och de kommer från en slumpvis blandad hög. Så där någon kanske sitter med en stark drake och en 5:a, har du nollan och en samling ettor och tvåor... Ja, hur placerar man de här brickorna på bästa sätt?

Klurigt värre. I slutet av varje spelad tur fyller man sedan på sin hand med nya brickor och har åter sex stycken att välja bland och spela med framöver.

När så ett område blivit helt omringat av brickor från en eller flera spelare är det dags att fördela poängen från området ifråga. Summera bara siffrorna på brickorna i respektive spelares färg och fördela poängen därefter. Spelaren som lägger den bricka som så att säga avslutar kampen om området är den som får spela ut nästa områdesbricka. Denna skall placeras i anslutning till minst en tidigare utspelad kvadratisk bricka, så redan från start är minst en plats runt området upptaget. Har du själv t.ex. flera höga brickor bredvid varandra någonstans i utkanten av spelytan lägger du förslagsvis det nya området där. Ja, med lite flax och fiffig placering kan du kanske ha en hel långsida eller mer redan fixat och färdigbyggt i samma stund området hamnar på bordet! Då går det såklart lite snabbare att spela färdigt den stadsdelen.

Men det är förstås mer än så till spelet. Somliga områden i staden är nämligen mer farliga än andra. Hälften av stadsdelarna är numrerade i vitt, hälften i svart. Vita områden spelas enligt ovan, de svarta något lite annorlunda.

Du skall fortfarande spela brickor som tidigare och sträva efter majoritet i brickvärde i din spelfärg, men runt de svarta områdena råder en än tuffare kamp. Här får man nämligen spela vanliga brickor ovanpå varandra, på sina motståndares.

En gul bricka med värde ett kan nu täckas av en motståndare med en bricka i dennes färg med ett högre värde, 2, 3, 4 eller 5. Drakbrickan kan såklart också spelas men då försvinner som vanligt både den gula ettan och draken ur spel. När nu den gula ettan ersatts av t.ex. en röd tvåa kan den senare sedan täckas och tas över på nytt av en gul, grön eller blå trea, fyra eller femma. (Eller hela stapeln plockas bort av draken!)

Tänk dock på att du hela spelet igenom endast har en enda bricka med värde 5 och en enda drakbricka att spela där den behövs som bäst. Brickor med värde tre är dessutom alltid speciella. De kan aldrig täckas över eller slås bort, inte ens av draken!

Som belöning när du segrat i en viss stadsdel kan det hända att du förutom poäng vinner en liten rund markör med en liten figur, en karaktärsbricka. Dessa medför såklart något slags specialeffekt och kan sparas och spelas när som helst framöver.

Ja, de har ju redan i inledningen nämns såsom Kung, Trollkarl, Häxa, Skattmas etc. De skyddar den bricka de läggs på och för med sig festliga regeljusteringar.

Området (eller områdena) som är i kontakt med brickan som kungen ligger på byter plötsligt från vit till svart färg, eller tvärtom. Ett ofarligt område där man inte fått placera brickorna ovanpå varandra tillåter nu plötsligt just det, och där det nyss varit okej att bygga på höjden är det nu förbjudet.

Biskopen räknar varje bricka som är i anslutning till ett närliggande område som om den hade värde ett, oavsett dess angivna siffra och trollkarlen låter dig spela ut ytterligare en andra bricka med exakt samma siffra (2-3-4).

Skattmasen ger +2 till värdet på den bricka han ligger på, Köpmannen skyddar en enda bricka från någon speleffekt och slutligen Häxan låter dig plocka upp och återanvända en annan tidigare spelad kvadratisk värdebricka som inte redan har en karaktärsbricka på sig.

Spelupplägget är som du märker busenkelt. Det innebär såklart inte nödvändigtvis att spelet i sig är enkelt, det krävs ju ständigt en del räknande och en hel del tur när det gäller att komma åt de där majoriteterna och poäng och karaktärsbrickor. Ja, slumpen spelar ju en inte obetydlig roll här också. Exakt vilka brickor får du till din hand? Och vad har motståndarna att kontra med, attackera med?

Spelar man King’s Gate på två, får varje spelare sköta samtliga brickor i två färger. Då blandas de alla samman från start, sen drar man en vanlig hand om sex brickor, som nu alltså kan erbjuda brickor i två färger. Alla regler gäller som tidigare, i varje område räknas varje spelfärg för sig själv även om du nu kan spela en röd bricka med värde ett och en blå bricka med värde ett i samma runda. Detta för såklart med sig att en och samma spelare kan vinna t.ex. både första och andra plats vad gäller områdets poängutdelning.

I den lilla kartongen kommer tydliga regler och en samling kartongbitar i olika format. Det går kanske inte att säga att spelet är speciellt snyggt för det ser man knappast, men att det är roligt, snabbspelat, spännande, ja helt okej och rätt utmanande kan jag tycka! En positiv spelöverraskning, som sagt. Betygstrean går åt det starkare hållet.