Kingdoms (Fantasy Flight Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 9 år
Speltid: 20-40 minuter
Innehåll: 22 kvadratiska spelbrickor, 4 x 10 slott, 4-delad spelplan, epokmarkör och en massa guldbrickor med olika värden, regler
Konstruktör: Reiner Knizia

På ett spelbräde med 30 rutor fördelat på 6 rader och 5 kolumner eller tvärtom beroende på från vilket håll man ser spelytan, tävlar 2-4 personer om att bygga upp en förmögenhet i guld. Landet är stort så här finns plats för många slott och andra spelbrickor som spelarna turas om att spela ut.

När samtliga 30 fält blivit upptagna är ett parti slut och då skall du gärna spela två till, helst med något färre slott tillgängliga, innan totalpoängen över tre partier summeras och en slutlig vinnare koras.

22 spelbrickor ligger blandade, utspridda på bordet, nedvända så att ingen ser vilken bricka som är vilken. Här finns nu 12 brickor som ger guld (värda 1-6/styck), 6 brickor som ger poängavdrag (värda -1 till -6) och två brickor med berg. Bergbrickorna är oöverstigliga hinder som bryter den rad/kolumn de ligger i, delar upp den i mindre bitar på ömse sidor.

Här finns nu också en guldgruvsbricka som dubblar siffran på varje annan bricka i samma rad/kolumn (dvs. både plus- och minuspoäng) och en bricka med en drake. Draken gör alla brickor med pluspoäng ogiltiga i samma rad/kolumn så att endast brickor med minuspoäng räknas!

Temat med kungadömen, slott, en jakt på guld och brickor med berg, hus, monster är såklart rejält påklistrat. Det här är mer än något annat ett matematiskt spel där det gäller att vara bra på huvudräkning för att kunna bedöma var en viss bricka eller ett slott gör störst nytta/skada och hur poängen just nu fördelas mellan olika spelare.

Eftersom varje ny spelad bricka på brädet konstant förändrar läget kan du nästan glömma allt vad planering framåt heter. Här gäller det, här och nu, att hela tiden försöka få fram mer poäng (guld) till sig själv än vad någon annan kan tjäna.

En slumpdragen bricka kan du få ha i din ägo vid starten, sedan turas ni spelare om att växelvis utföra varsin sak. Väl mellan att:

placera ut ett eget slott på valfri ledig plats (du har ett eller flera märkta 1, 2, 3 eller 4 tillgängliga och denna siffra är en multiplikator som ökar värdet på samtliga andra brickor i motsvarande rad/kolumn, bara för dig.
placera ut den bricka du fått vid spelstarten där du finner lämpligt.
dra en bricka från den gemensamma poolen och genast spela ut den någonstans.

Speltiden anges till 20-40 minuter, den längre tiden endast trolig om alla spelarna brukar fundera riktigt länge kring precis vartenda drag eller ni alltid spelar tre fulla partier på raken. Och vill man göra det? Nja, jag vet inte, det är väldigt mycket slump i vilken bricka du får upp och var det då i den stunden finns plats att spela ut den. Spelkomponenterna är enbart rätt tunna pappbrickor men allt fungerar förvisso helt okej och reglerna är enkla och tydliga. Jag tycker dock att du hellre kan summera poängen rad för rad, kolumn för kolumn på papper istället för att plocka med de små guldbrickorna...