Kingdom Builder (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 8 år
Innehåll: 8 spelplansdelar, 28 bonusbrickor (8 olika sorter), 4 x 40 trähus, 4 poängmarkörer, startspelarbricka, 25 terrängkort, 10 poängkort, 8 summeringsbrickor för specialplatserna, regelhäfte
Konstruktör: Donald X. Vaccarino

Kingdom Builder är ett spel om areakontroll, överraskande enkelt men samtidigt mycket utmanande. Därtill med rejäla möjligheter till stor variation och lång livslängd.

Börja med att bygga ihop spelplanen. Tag fyra av åtta olika spelplansdelar och sätt dem samman 2 x 2. Eftersom du kan vrida på bitarna 180 grader kan varje bit passa in på 8 olika platser i det här rutnätet. Här finns således gott om variation om du skulle vilja spela på olika spelytor framöver. (Baksidorna av varje bit visar en poängstege, så lägg också en del med denna sidan uppåt intill själva spelområdet).

De här spelplansbitarna är alla fullkomligt indelade i sexkantiga fält och avbildar fem olika terrängtyper; ljusgrönt gräs, mörkgröna skogar, gul öken, rosa blomsterängar samt bruna raviner. Det är på dessa terrängtyper spelarna nu skall tävla om att uppföra byggnader.

Naturligtvis är det olika många och olikformade ytor av respektive terrängsort på de olika bitarna. Här och där löper även blå vattendrag och grå berg över somliga fält men dessa kan man i princip inte beträda eller bygga på så de begränsar byggnadsexpansionen en hel del.

Varje spelplansdel rymmer också 1-2 slott (identiska på samtliga åtta bitar) samt 1-2 speciella platser för bonusbrickor (identiska på varje del, men förstås unika för varje bit). Hur du än bygger din spelyta får du således med samtliga terrängtyper, minst 4 likadana slott och därtill fyra unika bonusmöjligheter (via totalt 4-8 specialplatser).

Spelarna förfogar över 40 små trähus var. Man skall lämpligen försöka få ut så många som möjligt av dem på brädet. Ett parti är nämligen slut när någon tömt sitt huslager och alla spelare fått spela lika många omgångar, och det är såklart lättare att få många poäng med många pjäser på spelytan!

Grundreglerna är busenkla. Dra ett terrängkort för att se var du måste placera 3 byggnader. Välj i allra första spelomgången valfri ledig plats, placera ett hus per ruta, men se till att varje hus du placerar hamnar i anslutning till något annat du redan ställt ut. Drar du ett terrängkort av annan typ framöver ställer du dina 3 hus på det underlaget, men måste ändå, om möjligt, få dem intill det du redan byggt tidigare (även om detta alltså var på annan terräng).

Javisst, det är bara när du helt fyllt ytan av en viss terräng med hus och måste fortsätta placera ut byggnader på samma sorts mark eller ett nytt kort visar terräng som inte finns precis intill dina existerande byggnader som du kan slå ned bopålarna på ett nytt ställe.

Nog låter det enkelt. Jodå, men här finns ändå en hel del att fundera kring. Vill du fylla små terrängområden för att snabbt få börja om på nytt någon annanstans om samma terräng dyker upp igen eller eftersträvar du största möjliga sammanhållna, enhetliga utbredning? Vill du bygga intill slotten eller specialplatserna för bonusbrickor? Satsar du på att vara offensiv och dra in egna poäng eller kan det kanske vara bättre att spela passivt och bygga barriärer för att stänga in motståndare? (I Kingdom Builder får du nämligen egentligen inte hoppa över eller plocka bort motståndarpjäser). Kan du kanske få till husplaceringar som tjänar dubbla syften?

Okej, så man drar ett kort och ställer ut 3 pjäser på motsvarande terräng, pjäserna alltid intill varandra eller i alla fall intill de egna någonstans, på ett eller flera olika ställen. Sprid husen som du behagar om tillfälle erbjuds.

Nu har vi bara två saker till att ta upp; bonusbrickorna och hur man får poäng. Bonusbrickorna, ja de får man såklart om man bygger precis intill specialplatserna på respektive spelplansdel, så först till kvarn. Du får dock bara en av de två brickorna som finns på varje ställe även om du skulle placera två eller fler hus runtomkring fast omringar du en sådan plats helt kan såklart ingen annan komma åt brickan. I spel med flera deltagare kanske det inte finns brickor till alla dessutom.

Olika specialdrag gör såklart olika saker. Gemensamt för alla brickorna är att du från och med omgången efter det att du kommit åt dem kan utnyttja dem spelet igenom, en gång var gång det är din tur! De ger dig således ett extradrag av någon sort. Så rekommendationen är såklart att du skall försöka komma över dem tidigt. Och samla många!

Du kan få ställa ut ett fjärde hus på aktuell terrängtyp, eller kanske ett extra hus på enbart ljusgrönt gräs eller gult ökenfält. Du kan få flytta valfritt eget hus till terrängen ditt kort anger eller lägga till ett i en rad där du redan har tre byggnader. Det går till och med att få bryta grundreglerna och få flytta ett hus till en vattenruta, eller flytta ett hus 2 steg bort i valfri riktning även om det innebär att du hoppar över t.ex. motståndare, vatten, berg etc. Du måste naturligtvis kunna landa på en ledig ruta med någon av de fem vanliga terrängtyperna, fast du behöver inte hamna intill egna hus. Wow!

Exakt vilka bonusmöjligheter som erbjuds beror alltså på vilka spelplansbitar som används. Har du en eller flera bonusbrickor som erbjuder utplacering av nya hus (istället för enbart flytt) så skyndar du naturligtvis på speltiden rejält. Att få ut 4 eller 5 eller kanske 6 hus i varje omgång istället för 3 är troligtvis ett stort plus poängmässigt också.

Och så poänginsamlandet då. När allt är slut utdelas enligt grundreglerna 3 poäng per slott på brädet som man har lyckats bygga intill. Det spelar ingen roll om man byggt många hus intill eller själv helt omringat slottet, det blir som sagt bara 3 poäng ändå, men man har återigen kanske hindrat konkurrenterna.

Sen finns det ett antal speciella poängmöjligheter till. Man väljer (eller slumpdrar) 3 av totalt 10 olika poängkort inför spelstarten. Det här blir partiets extra vägar till poäng den här gången. Därmed kan det alltså bjudas på olika kriterier för vad som skall belönas i olika spelade partier.

Bygg många små områden eller kanske ett jättestort. Bygg samman slott och specialplatserna med kedjor av egna hus, bygg ungefär lika mycket på samtliga fyra spelbrädesdelar eller bygg mer än motspelarna på varje fjärdedel. Bygg intill slott och specialplatser, placera hus på så många rader som möjligt på spelplanen eller varför inte expandera med så många pjäser som möjligt längs en och samma rad. Samla dina pjäser intill vattenrutor eller berg.

Ja, det är väl de 10 olika sätten att belönas lite extra och vilka som nu kommer i spel kommer säkert att påverka ditt byggande. Kanske är några av vägarna till poäng lite i konflikt med varandra. Bygg som du vill där korten och eventuella bonusbrickor så medger. Svårare är det inte.

Haha, simpla regler och en del slump, samtidigt en hel del att fundera kring. Var börjar du bygga? Vilken plats ger dig bäst möjligheter till expansion eller poäng enligt gällande poängkort?

Kingdom Builder spelas vanligen rätt raskt, men det är klart att speltiden drar iväg om någon måste fundera länge kring varje möjligt drag. Ibland finns många lediga fält att överväga, ibland är bara en enda plats tillåten och med bonusbrickor tillgängliga gör spelarna mer i sin tur. Med fler spelare följer mer väntan, längre speltid, ökad konkurrens om plats, brickor och poäng. På två har man mer kontroll, spelet går raskare och där finns nästan säkert alltid bonusbrickor att tillgå. Vilket spelsätt som föredras är en fråga om tycke och smak. Finns där bara intresserade spelkamrater plockar jag gärna fram detta och kan ta ett parti med både 2, 3 och 4 deltagare.