Kaptein Sabeltann: Den sorte mann (Kaptein Sabeltann AS)2


Fakta:
Antal spelare: 3-8 deltagare
Ålder: 4+ år
Speltid: 10+ minuter
Innehåll: 31 spelkort, regler

Norske Kaptein Sabeltann och hans besättning är väl rätt okända i Sverige, men här dyker de ändå upp i kortspelet Den sorte mann, vilket helt enkelt är det klassiska spelet Svarte Petter med pirattema.

15 kortpar med fotografier på kapten Sabeltand och andra pirater, samt ett udda kort utgör hela spelmaterialet. Blanda alla kort och dela ut dem så jämnt det går till samtliga deltagare. Därefter plockar alla spelare bort de matchande kortpar man eventuellt har på handen och lägger dem på bordet framför sig.

Spelet kan sedan börja. Varje spelare drar ett kort från näste spelares korthand och hoppas på att få ett par. Drar man passande kort så plockas paret bort, om inte så kvarstår kortet på hand hos sin nye ägare. Näste spelare i tur drar ett kort från nästa osv.

Spelet är slut när samtliga kort alltså funnit sin matchande kopia och bildat par och en ensam spelare sitter där med kortet för Den sorte mann, den svarta mannen. Den spelaren är den stora förloraren!

Löjligt enkelt upplägg och fullt spelbart, men just den här versionen av Svarte Petter är inget att ha. Fotografierna på de här piratfigurerna är i mitt tycke inte speciellt fina och bilderna i två par är förvisso olika varandra men ändå onödigt lika. De små färgade cirklar som utöver bilderna också skall överensstämma för att markera ett matchande par är dessutom feltryckta i två av femton par. Därtill kommer ett halvdussin stavfel på endast 12 korta rader regler. Pinsamt illa. Välj om möjligt ett riktigt Svarte Petter-spel istället.