Islas Canarias (Clementoni)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 10 år och uppåt
Speltid: 45 minuter
Innehåll: 6 kanarieöar, 66 kort, 48 hus, 36 palats, 12 stadsbrickor, startspelarbricka, regler.
Konstruktör: Leo Colovini

Varje spelare tar sig en kanarieö och försöker att på denna bygga hus, palats och bilda städer med syfte att få en massa poäng. När någon spelare nått 19 poäng i en viss omgång kommer det att spelas en sista runda till, därefter koras en vinnare, spelaren som fått allra flest poäng. Vilket förstås kan vara den som var först till 19 men inte nödvändigtvis måste vara det...

Det är ganska mycket slump och kaos i det här spelet. För det första är såklart varje kanarieö olik en annan till utseendet så varje spelares startläge är unikt. 12 fält är alltid fria att ställa ut nya pjäser och brickor på, men dessas inbördes placering, närhet till havet och relation till fältet med BYN och fältet med ÅKERMARKEN varierar. Kort sagt, där någon har en ö med t.ex. 3 havsnära fält och 5 lediga områden runt byn, har någon annan spelare en annan fördelning...

Det låter ju mysko och orättvist men samtidigt drar man ju slumpvisa spelkort som kan passa allas olika öar bättre eller sämre oavsett dessas utseende, så olika startlägen behöver kanske inte betyda något. Men det kan göra det och om inte annat så verkar det ju lite konstigt med så pass olika byggområden.

Nåväl, 54 kort med blivande kanarieöbor blandas med 6 piratkort. Varje spelare börjar med 5 kort på handen. Ytterligare ett kort tas bort från leken och läggs med baksidan bredvid nämnda korthög. Detta kortet är den förste passageraren på en ankommande båt. Huruvida det är en vanlig bosättare eller en pirat vet just nu ingen.

Härnäst spelar varje spelare i tur sig igenom 2 faser, omgång efter omgång till dess att någon alltså nått 19 poäng och för partiet in i en sista omgång.

Man skall alltid (i fas 1) välja mellan att öka på sin korthand genom att från den gemensamma leken dra 3 nya kort ELLER spela ut ett kort och bygga ett hus. Valt spelkort kommer att visa vilken färg huset måste ha, samt presentera en prioriteringslista kring var huset ifråga skall placeras. Det blir fyra platser som anges; en plats i första, andra, tredje och fjärde hand. Finns där ledig plats intill platsen med högsta prioritet väljs en sådan, funkar inte det väljs den andra osv. Skulle placering intill någon av de fyra prioriteringarna vara omöjlig får man välja valfri plats.

Kortens prioriteringsordning kan nu visas med små symboler i överkanten; t.ex. Havsnära (Vatten), Gult hus, Byn, Åkermark. Eller rött hus, beige hus, grönt hus, Byn. Eller något annat.

I det första exemplet försöker man alltså placera sitt hus på ett ledigt fält vid sin ös kustremsa (havsnära), går inte det försöker man hitta ledig plats intill ett tidigare placerat gult hus. Finns inget sådant på ön ställer man huset angränsande Byrutan och går inte heller det tittar man nära åkern...

Som nästa moment (fas 2) måste spelaren spela ut ytterligare ett kort, detta dolt, med baksidan vänt uppåt på den där högen för ankommande med båten...

Här kan man alltså göra sig av med ett elakt piratkort eller bidra med fler bosättare (som alltså för med sig byggandet av ett nytt hus). Av ovanstående följer också att spelaren, när dennes tur inleds, måste ha minst 2 kort på handen för att kunna bygga, annars måste man välja ”dra tre kort” i fas 1.

När varje spelare sedan fått spela varsin tur anländer ett fartyg med de okända personerna till området. Här finns nu lika många kort som antal spelare plus det första som spelades dolt i spelets inledning (om vi pratar om spelets första spelrunda) alternativt det som lämnas över från en omgång till nästa (valfri senare spelrunda).

Ja, passagerarkorten blandas och ett sådant kort läggs åt sidan och utgör det första till nästa omgångs båt, resten vänds upp. Visas en pirat (eller flera) kommer den/de att sabotera för en viss spelare. Varje piratkort är färgmärkt (motsvarande husfärgerna) och tvingar spelaren med flest hus i den färgen att förlora just ett hus i motsvarande kulör. Elakt!

De vanliga personkorten, bosättarna, fungerar naturligtvis som vanligt; dvs. visar ett hus i en viss färg samt en 4-stegs prioritering kring hur aktuell byggnad skall placeras.

Det speciella blir nu att precis varje bosättare strävar efter att slå ned bopålarna på den kanarieö som bäst motsvarar dennes prioriteringar. Man kollar således över samtliga öar och sedan går personen (och huset!) till den ö som har flest lediga platser med avseende på högsta önskemålet (första prioritet). Uppfyller ingen ö kriterierna granskas alla öars platser för ”näst högsta prioritet” osv. Skulle två eller flera öar ha lika många möjliga fria platser är det antalet lediga fält på efterföljande prio som fäller avgörandet.

Två saker blir specialmöjligheter enligt följande:

1. Du får, utöver ovanstående, även bygga ett palats eller en stad i din tur. Ett palatsbyggande kräver minst 2 byggnader i samma färg på din ö. Dessa plockas bort och ersätts av ett palats i samma färg. Palatset placeras på någon av de båda fälten där man plockat bort husen.

Bygger du en stad lämnar du tillbaka 3 hus i samma färg (i övrigt är det som palatsbygge).

2. Har du samlat 3 poäng i en viss färg (har 3 hus på ön alt. byggt ett palats) är du berättigad till att ta ett förmånskort med något slags bonuseffekt. Det finns ett bonuskort i respektive husfärg (6). Kortet stannar hos sin ägare till dess att någon annan får fler poäng i samma färg, eller om spelaren själv skulle förlora byggnader pga. pirater...

Effekterna kan vara; bygg alltid var du vill, dra alltid ett extra kort, du är skyddad mot pirater, bygg palats med två olika husfärger om du vill, dra 5 kort istället för 3 om du väljer det alternativet i fas 1, du vinner alla likalägen.

Ett parti med bara 2 deltagare exkluderar piraterna (och därmed det blå förmånskortet), i övrigt gäller allt annat för alla spelarantal.

När spelet är slut poängbelönas det du byggt på din ö enligt följande:

1 poäng per hus.
3 poäng för ditt första palats i respektive färg, 2p/styck för efterföljande kopior.
5 poäng för varje stad.

En sista mening i reglerna säger att en elakare spelvariant är att spela med att låta piraterna stjäla palats eller städer om där skulle saknas passande hus hos drabbad spelare.

Jaha, vi är framme vid slutet på mina rader om Islas Canarias. Det var väl inte så förskräckligt dumt det här. Visst är det olika startförutsättningar, slump med spelkort, spel med dolda kort och pirater som stjäl från någon osv. men allt fungerar ju faktiskt helt okej som ett enklare familjespel.

Ö-brädena kunde kanske ha gjorts ännu snyggare men som en yta med 14 rutor att bygga på duger de såklart.

Speltiden är relativt kort och alla hus och palats är snygga, rejäla träpjäser i olika färger och former. Det blir ett medelbetyg på Kanarieöarna, vad gäller spelet i alla fall.