Inkognito (MB)


Fakta:
Antal spelare: 3-4 spelare
Ålder: Från 10 år
Innehåll: Spelplan, 16 spelpjäser i 4 olika färger, 1 svart Ambassadör, 1 Maskerad Kurir med 10 färgade kulor, 4 pass, 4 kuvert, 24 identitetskort, 24 förklädnadskort, 4 hemliga uppdragskort, 1 startkort, anteckningsblock, regelhäfte
Konstruktörer: Alex Randolph & Leo Colovini

Vi befinner oss i Venedig, det är karneval, folk är maskerade. I vimlet gömmer sig fyra personer; Lord Fiddlebottom, Överste Bubbla, Agent X och Madame Zsa Zsa. Dessa fyra karaktärer är mästare på att klä ut sig och det är ingen som riktigt vet exakt hur de verkligen ser ut.

Här gäller det att lista ut vilken spelare som sköter respektive karaktär och dessutom att få kläm på exakt hur vederbörande ser ut. Varje person representeras nämligen av fyra olika spelpjäser, en kort, en lång, en tjock och en smal.

Inkognito-spelarna väljer alla varsin färg och ställer ut sina fyra spelpjäser på spelplanen. Man spelar antingen med gula, gröna, röda eller gula figurer, men alla har alltså varsin tjock, smal, kort och lång pjäs.

Exakt vilken spelkaraktär man skall vara och hur man ser ut får man såklart veta innan spelet börjar. De fyra identitetskorten blandas och spelarna tar varsitt, detsamma sker med förklädnadskorten. Nu vet således alla spelare exakt om man är Lorden, Översten, Agenten eller Madame och också hur denne ser ut; kort, lång, tjock eller smal. Flera olika personer är inte båda t.ex. långa eller smala. Någon är tjock, en annan är smal, den tredje lång, den fjärde kort… Men vem är vad? Och vilken spelare är vem?

Spelarna turas om att flytta runt sina fyra pjäser på spelplanen i syfte att stöta på motståndarnas figurer. Då får man faktiskt begära ledtrådar till den verkliga identiteten och utseendet hos den spelare vars pjäser man stött på. Varje spelare förfogar över sin egen uppsättning med fyra olika karaktärskort (ett för respektive personlighet) samt fyra olika utseendekort (återigen; ett vardera för kort, lång, tjock, smal).

När en spelpjäs stöter på en annan motståndares figur och någon ber om en ledtråd skickas tre kort över till den aktive spelaren att titta på. Övriga spelare får såklart inte se korten. Ett av de tre korten måste alltid vara sant och du kan visa 2 namn och 1 utseendekort eller tvärtom.

Naturligtvis sitter du med penna och papper och antecknar på ett block vilka kort du fått se av respektive spelare. Kanske noterar du också vilka kort du själv visar för andra för att vilseleda dem så länge som möjligt. Eftersom du själv vid spelstarten fått ett namn och ett utseende på din egen person kan du ju naturligtvis klassa somliga kort som du får se som uppenbart falska. Sakta men säkert klurar du nog ut exakt vem som är vem och hur denne ser ut.

När du vet det är det dags för spelets andra fas, själva avslutningen. Då blir Lord Fiddlebottom och Överste Bubbla partners, liksom Agent X och Madame Zsa Zsa och skall nu försöka utföra den aktivitet som avslutar spelet och skänker ett par segern.

Varje person har vid spelets start fått varsitt hemligt uppdragskort märkt Alpha, Bravo, Charlie eller Delta. Kolla nu i passet, dvs. tabellen på din spelarskärm (som skall dölja dina riktiga identitets- och förklädnadskort samt dina anteckningar) och kombinera ihop ditt och din partners hemliga uppdrag för att få fram det nya gemensamma uppdraget. Det handlar oftast om att flytta en viss pjäs till en viss ruta på spelplanen.

Ditt hemliga uppdragskort visar du såklart bara för någon annan när du känner dig helt säker på att du identifierat din partner. Då smyger du över kortet som ett i den där trion kort du visar när partnern hamnar på en av dina rutor. Om du vill får du såklart visa fler än ett sant kort... Ja, det är nu det gäller att du verkligen funnit rätt partner och att denne vågat visa dig sitt uppdragskort för annars kan det gå illa…

Förflyttningssteg slås fram genom att skaka den decimeterstora Maskerade Kuriren. Denne innehåller 10 kulor (3 vita, 2 svarta, 2 röda, 2 blå, 1 gul) och 3 stycken syns efter varje skakning. Du får ett förflyttningsdrag per kula, eller nåja, kanske inte. Vit kula innebär nämligen att det inte blir någon förflyttning. Med röda kulor flyttar du ett steg på spelplanen längs en röd linje (fast mark), för en blå kula går du ett steg längs en blå linje (över vatten). Den gula kulans förflyttning gäller ett steg på antingen mark eller vatten och kommer svart kula upp skall Ambassadören flyttas ett steg på spelplanen.

Utöver alla spelares fyra pjäser finns här en svart Ambassadör som kan hjälpa dig med ännu fler ledtrådar till spelarnas identiteter och utseenden. Ett möte med denne pjäs ger dig frihet att fråga valfri spelare och be om kort. Dessutom visas bara två kort där ett av dem måste vara sant!! Att träffa Ambassadören är således en riktigt gynnsam händelse.

Ja, det finns ytterligare ett par regeldetaljer men de kan jag låta dig upptäcka själv. Inkognito skall såklart spelas med fyra deltagare, allt annat blir inte riktigt som det var tänkt. Det skramlar rätt bra när den Maskerade Kuriren skakas och det flyttas en hel del pjäser fram och tillbaka. Trots alla linjer på spelplanen är det inte helt lätt att nå fram till andra spelare. Varje kula skänker ju bara ett enda stegs förflyttning, och oftast längs en specifikt angiven linjefärg.

Det gäller såklart att föra noggranna anteckningar av de kort man sett och verkligen att kunna se skillnad på den smale och den långe, den korte och den tjocke. Det gäller att vara fiffig i sitt val av kort att visa sina motståndare och att verkligen vara helt säker på sin partner innan man avslöjar sitt hemliga uppdrag. Utför du/ni fel uppdrag går segern direkt till motståndarna.

Skall man klaga på något är det väl de avslutande uppdragen som är lite ja, både enformiga och ojämna, kanske rentav orättvisa. Det mesta handlar som sagt om att flytta en pjäs till en viss ruta eller en motståndarpjäs. Ibland kan det dock gå med valfri pjäs, dvs. paret har tillsammans 8 utspridda pjäser som kan slutföra uppdraget. Ibland är lagets uppgift att flytta exakt den pjäsen som är den verklige Agent X eller Överste Bubbla till ett specifikt ställe. Illa då, i det sistnämnda fallet, om den pjäsen är långt ifrån målet på spelplanen… Då hinner kanske motståndarna utföra sitt uppdrag först!

Överlag dock ett lite lagom småtrevligt sällskapsspel, men ett litet varningens ord kan vara på sin plats. Det kan bli en del tystnad och klurande och stirrande ned på sina anteckningar då och då. Men det hör väl till…