Industria (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 60 industribrickor, 4 x 20 ägarskapsbrickor, 4 poängmarkörer, 30 mynt, startspelarbricka, Era-markör, regler.
Konstruktör: Michael Schacht

Välkommen till den industriella revolutionen! Spela dig igenom fem tidsåldrar. Bygg fabriker och dra nytta av ångkraft, bilar, järnvägar för att senare nå fram till rymdfart, fiberoptik, nanoteknik och Internet. Använd sten och trä och tegel, ta steget vidare till järn, keramik och glas, elektricitet, stål och cement och moderna tiders plaster. Somliga fabriker och teknologier kan du kanske länka samman till långa kedjor.

Genom smart planerande och tur kan du kanske bli den främste industrimagnaten, den som samlat flest teknologipoäng i Industria när samtliga industribrickor auktionerats ut.

Japp, Industria är ett auktionsspel. Auktioner följer på auktioner som följer på auktioner, en efter en annan… Så pass att man kan tycka att det kanske är för många, 60 stycken närmare exakt.

Genom att agera smart i auktioner där du auktionerar ut olika brickor för fabriker och teknologier kan du dra in pengar alternativt kanske behålla somliga viktiga brickor för dig själv. Planera mycket noggrant då pengar är en synnerligen begränsad resurs.

Spelet rullar på över de fem tidsåldrarna. För varje tidsålder finns 12 industribrickor att slåss om, att auktionera ut. I tidsåldrarna finns spelrundor, varje spelrunda omfattar 5 faser, där varje spelare deltar i varje fas innan man går vidare till nästa.

Utse en startspelare att inleda spelet. Alla startar med 4 mynt som en förberedelse, sedan är faktiskt den första fasen i varje runda att få en extra slant, ett ynka mynt. (Ett extra mynt ges till var och en som bonusar när man startar Era 3, 4 och 5).

Fas 2 handlar om att vända upp några industribrickor från tidserans stapel, lika många brickor som antalet spelare. Lägg upp dem synligt för alla för en snar auktion.

Fas 3, auktionerna är här! Lika många som antalet brickor ni lagt fram faktiskt. Startspelaren väljer en av brickorna och kallar till budgivning. Spelaren till vänster om auktionsförrättaren startar med ett bud eller passar. Varje spelare får endast lägga ett enda bud och det måste vara högre än det senast föregående. När det endast är Startspelaren kvar har denne två saker att välja mellan.

1. Denne kan nu lämna auktionsbrickan till vinnaren och själv behålla summan från köparens högsta bud och får därmed fortsätta med att välja en ny bricka för en till auktion på liknande sätt.
ELLER
2. Ignorera det högsta budet, behålla brickan för sig själv alldeles gratis, men därmed också förlora (lite pengar och) sin rätt att hålla en ny auktion den här rundan. (Men fortsätter för övriga faser denna runda att ändå vara Startspelaren!) Spelaren till vänster startar nu en auktion om en valfri bricka osv. Är det ingen som ger ett bud måste auktionsförrättaren behålla brickan själv och därmed bums avsluta sitt jobb som förrättare i denna runda…

En och samma spelare kan hålla i flera auktioner och en och samma spelare kan vinna flera auktioner och därmed köpa flera brickor. Man måste såklart kunna betala med de pengar man för stunden har tillgängligt.

Fas 4. Med början med startspelaren och så övriga i tur och ordning får varje deltagare spela 1-3 brickor från sin hand (dvs. de via auktionerna förvärvade industribrickorna). Det får som mest röra sig om 1 Fabrik, 1 Teknologibricka och 1 Bonusbricka, i valfri ordning om du nu har alla typerna tillgängliga.

Somliga av brickorna du kommer att vilja spela ut kommer med ett pris, en kostnad att betala. Ett belopp i kontanter men kanske även ett pris avseende resurser. Ofta behövs både och en två specifika råvaror (såväl som pengar) för att en viss bricka skall få spelas ut. Se till så att du kan betala den fulla kostnaden!

Pengarna får du som sagt vid spelets start, i Fas 1 i spelrundorna och när du accepterar andras auktionsbud. Hur får du de där resurserna då?

Jo, på ett av fyra olika sätt.

A. Du kan ha köpt råvaran som en specifik industribricka i en auktion. Då har du den säkert kvar på handen och kan betala med den när det passar sig.
B. Du kan ha en byggt eller flera fabriker som producerar de resurser du behöver; stenbrottet, sågverket, krukmakeriet, glashyttan, järnverket osv… Då anses du automatiskt ha resurser nog framöver för motsvarande produkt.
C. Du betalar 1 mynt till en annan spelare som har en fabrik som tillverkar den resursen du vill åt.
D. Du köper det du behöver från Banken (förutsatt att varan inte tillverkas av någon spelare). Undantaget från denna regel är såklart att resursen tidsmässigt måste vara uppfunnen, dvs. överhuvudtaget finnas i spelet i aktuell tidsålder.

I Era 1 finns inga råvaror i Banken alls, i Era 2 kan man handla Sten-Trä-Tegel, i Era 3 finns Järn, Keramik och Glas (samt förstås allt från Era 2). Era 4 ger (allt från Era 2-3 och) tillgång till Elektricitet, Cement och Stål och allra sist i Era 5 kommer plaster och datorer att vara med (samt allt annat redan nämnt).

Om du nu betalar för en eller flera utspelade brickor, markerar du motsvarande fält (för en viss fabrik eller teknologi) med en egen ägarskapsbricka på spelbrädet. Du kan genast få poäng för det du byggt, förutsatt dessa direktiv: Fabriker ger bara poäng om de byggs i samma tidsålder i vilken du köpt brickan i en auktion (att t.ex. anlägga ett stenbrott eller sågverk i tidsålder 4 eller 5 är ju föga imponerande… Bygga dem då kan du förvisso göra, och få dess effekter likaså, men inte poängen!) För teknologibrickorna gäller att de måste spelas i samma era som de erhålls (och ge poäng), eller automatiskt gå förlorade när tidsåldern skiftar!

Somliga byggda fabriker kan ge rabatt på andra byggnader, reducera priset (i pengar) för byggnationen.

Fas 5 är vi framme vid nu. Dags att byta startspelare och preparera för en ny runda med inkomst och auktion av några brickor. Var tredje eller fjärde runda är det även slut på aktuell tidsålder och då är det även dags att flytta Era-markören ett snäpp och plocka fram nästa stapel med Industribrickor. Så spelar man om fas 1-5 några gånger till, osv.

Spelet är slut när hela sista rundan där alla auktionsbrickorna tar slut är färdig, dvs. med fas 5. Man kommer bara att få poäng för brickor som spelats ut på brädet, inte de man ev. har kvar på handen.

Poängen för det man byggt har man ju löpande fått under spelets gång, nu kan man med utspelade bonuspoäng även få extra poäng för somliga fabriker man byggt och som har matchande symboler (i överensstämmelse med bonuskorten). Det går också att hysta in 3 extra poäng för varje länk där ett par fabriker och/eller teknologier är sammanlänkade enligt de schematiska vägar som löper över spelbrädet.

Vart tredje mynt ger också 1p.

Industria påminner mig en del om spelet Neuland som också handlar om att bygga sågverk och liknande verksamheter för att sedan producera mer saker för att kunna bygga mer. I Neuland rusar man förvisso inte fram genom århundraden men ändå… Det känns lite likt, med den stora skillnaden att Industria är både snyggare och med regler man faktiskt kan fatta.

Därmed inte sagt att det här är ett perfekt spel, nej inte alls. Spelplanen med alla dess fabriker och angivna resurser, poäng etc. och hur de hänger ihop är inte alltid lätt att överblicka, extra svårt blir det att få kontroll om man tittar på den upp och ned.

Det är alltid surt att sitta sist i en runda när auktionerna kommer upp men 12 brickor fördelade på 3 eller 4 omgångar (med 4 resp. 3 spelare) slår tyvärr aldrig riktigt rättvist ändå. Att vara t.ex den fjärde spelaren innebär ju att samtliga 12 brickor i eran tagit slut utan att du ens fått vara ”förste” auktionsförrättare. Dessutom är det ju mycket slump i de dragna brickorna när det är dags för auktioner så kommer de mer attraktiva brickorna upp i t.ex. din startspelarroll kan man ju få ett bra försprång. Antingen säljer man brickorna för ett bra pris eller så tar man dem själv. I vilket fall som helst en rätt bra situation som kan slå lite olika, alltså beroende på såväl slump som spelarantal…

Industria har utvecklats till spelet Industry som jag förvisso inte testat men som tyvärr inte verkar ha blivit en mycket bättre version, utan främst layoutmässigt ha fått ett än mer svåröverskådligt spelbräde. Industria får i alla fall ett solitt medelbetyg. Det här kan ju ändå vara lite skoj ibland, i rätt sällskap och med rätt förväntningar. Speltiden dock oftast längre än de angivna 45-60 minuterna.