Indus (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: 4 x 16 spelbrickor, ett ark klistermärken, 7 stora, 7 små och 8 ramar som delar för spelytan, 83 upptäckter, regler.
Konstruktör: Wolfgang Panning

Sänd ditt team av forskare (arbetare värde 1, assistenter värde 2, professorer värde 3) ut till olika ruiner längs floden Indus. Placera dina pjäser på olika håll för att helt enkelt dominera respektive ruin. Ruinerna kan ursprungligen ha varit byggnader, kyrkogårdar, kanaler, vägar, stadsmurar etc. och dessa kan såklart vara så stora att de spänner över flera spelplansfält.

Ja, studera noga hur t.ex. vägar och murar löper över brädet. Det kan faktiskt vara svårt att se allt detta tydligt och det är också lätt att förväxla olika typer av ruiner, tyvärr. Värdet för respektive ruin motsvarar det eller de angivna föremål som finns avbildade (och även som separata pappbrickor) i anslutning till platsen…

Ett plus är dock att det medföljer många olika spelplansdelar så det går att pussla ihop en ny spelplan för varje parti, även om det egentligen inte förändrar så mycket mer än att det är andra ruiner att besöka och föremål att få poäng för.

Upplägget är rätt simpelt; se till så att dina spelpjäser dominerar respektive ruin där du vill åt poängen, men det är faktiskt något mer så till spelet. Du skall dessutom fånga motståndarnas pjäser.

Det kan tyckas lite mysko att dessa forskare skall ägna sig åt kidnappning men så är det. Det går tydligen riktigt vilt och hänsynslöst till i arkeologibranschen.

Nåväl, reglerna är likaledes simpla, häftet omfattar 6 sidor men de tre första rör ingående spelmaterial, förberedelser och byggandet av en spelyta. Den sista sidan rör varianter och regeljusteringar för ett parti på två spelare, så jag antar att man kan säga att spelets regler endast omfattar två sidor.

Aktiv spelare skall 1. Ställa en spelpjäs på någon startruta (det finns 24 stycken runt ruinerna). När alla kommit i spel är såklart detta inget moment att bry sig om framöver. 2. Kasta tärningen 1-3 gånger och sedan 3. Flytta en spelpjäs från en startruta till en lämplig utgrävning vid en ruin någonstans.

Mer är det inte frågan om. Indus är ett enkelt så kallat roll-and-move-spel, dvs. det handlar bara om att kasta tärning och flytta en pjäs. Nästan bara i alla fall. Det är slump i de där tärningskasten men det är alltid du som bestämmer vilken pjäs som skall flyttas och vart, i den mån det alls går att välja. Med en pjäs väl på brädet kvarstår den på sin plats till slutet.

Tärningskasten ja, välj själv om du vill kasta en, två eller tre gånger. Alla dina pjäser kan flyttas efter det första kastets utfall (men du får såklart bara välja en enda pjäs!) Slår du tärningen igen gäller såklart endast det nya utfallet och du får nu bara välja att flytta på assistenter eller professorer. Efter ett eventuellt tredje kast är du tvungen att flytta en professor motsvarande antal steg.

Tärningens utfall 1-6 är det antal steg din valda pjäs måste gå i rak linje rakt ut på brädet från sin startplats. Där stannar den sedan.

Hamnar en pjäs på en plats där det redan finns en eller flera andra spelpjäser (brickor med kanske olika färg och tjocklek) hamnar den nya ovanpå, alltid överst i en stapel.

Den som först får ut en andra egen pjäs (oavsett titel eller yrke) till en och samma ruta tar kontroll över samtliga motståndarpjäser på fältet, och kan till viss del snuva dem på möjligheten till poäng. Att fånga en arbetare ger 1 poäng, en assistent 2p och en professor 3p.

Dessa moment upprepas i ordning för varje spelare till dess att samtliga pjäser lämnat sina startplatser då det bara återstår att dela ut poängen för respektive ruin.

För ruiner som är byggnader räknas allas pjäser på dem, även de som ev. blivit fångade. Värdet för en ruin är som tidigare nämnts det värde de ev. avbildade föremålen på spelplanen anger.

Undantaget just byggnaderna gäller för resten av alla ruinerna (kanaler, vägar, gravplatser etc.) att det endast är pjäser som är överst i en stapel någonstans som skall räknas i en majoritetskoll. Och flest pjäser på ruinen tar alltså poängen.

Det var Indus det, vad nu den Pakistanska floden egentligen har med det här spelet att göra. Floden som sådan, utgrävningar av ruiner, tja, temat är väl inte särskilt starkt kan jag tycka. Floden syns ju förresten ingenstans mer än möjligtvis i nederkant på askens omslag.

Indus väger inte särskilt tungt, tvärtom är detta ju supersimpelt, bara just roll-and-move, som sagt. Det känns som att den angivna speltiden är tilltagen i överkant men det är klart att i spel med 2 eller 4 spelare är alla pjäser med (vid 2 spelare sköter man två färger var!) och det kan ta lite tid att fundera kring olika möjligheter…