Ice Flow (Ludorum Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 11+ år
Speltid: 45-75 min
Innehåll: Spelplan, 24 isflak, tygpåse, 24 kort, 12 utforskare, 15 rep, 15 fiskar, 5 isbjörnar, regler
Konstruktörer: Dean Conrad & John Streets

Dina tre äventyrare skall ta sig från Alaska till Sibirien och de måste korsa Berings sund. Äventyrarna kan för en mycket kort stund dyka ned i vattnet och simma en kort sträcka, men framförallt måste de färdas på isflak som flyter omkring i det strömmande, iskalla vattnet. Det gäller att ta sig från isflak till isflak över vattnet från en världsdel till en annan. Den spelare som först fått alla sina 3 pjäser över sundet vinner spelet.

Spelplanen domineras av en mängd 6-kantiga rutor. Pilar här och var visar hur strömmar går och isflaken flyter. Vid spelets början är det inte alls många isflak tillgängliga men fler kommer att dyka upp allt eftersom.

Äventyrarna kommer också att behöva samla både rep och fisk för sina strapatser. Rep behöver du såklart för att kunna komma upp på besvärliga isflak eller för att fånga fisk. Fisken kan vara bra att ha både som egen mat och som muta till de isbjörnar du kan komma att stöta på. Vill du hoppa till ett isflak där det finns en isbjörn måste han distraheras med en fisk. Väl på flaket kan du välja att hoppa vidare eller stanna kvar. Stannar du ger sig isbjörnen iväg nånstans och du kan välja dess riktning så att han dyker upp och kräver fisk av dina motspelare eller tvingar dem att retirera eller välja en annan väg framåt. Stoppar du själv i dig fisk kan du få energi nog att dyka i vattnet och färdas en spelplansruta där det saknas ett isflak att gå på.

Ja, fisk och rep är bra att ha. Olyckligtvis rymmer din ryggsäck bara 3 föremål totalt, så vad vill och behöver du ha med dig? Rep som du använt för att komma upp på ett visst isflak lämnas kvar åt efterföljande äventyrare att plocka upp och använda om de har plats i ryggsäcken vill säga.

I sitt drag skall respektive spelare manipulera ett isflak på något sätt. Antingen spelar man ut en ny bricka på en av 8 olika platser (i början av respektive strömfåra) eller också roterar man en befintlig bricka på sin plats eller skjuter den ett steg i strömmens riktning. Om du flyttar en bricka kan fiskar, rep och din pjäs som eventuellt står på den åka med ett eller flera steg. Du får dock aldrig flytta isflak/brickor som hyser motståndar-äventyrare, om du inte själv står där också! Två äventyrare får som mest stanna på varje isflak, men andra kan tillåtas få hoppa förbi.

Rotera en bricka, ett isflak, vad skall det vara bra för? Jo, spelets genomskinliga blå plastbrickor som då tjänstgör som isflak i Berings sund är 6 kantiga och 1-2-3 sidor av dem alla är lite spruckna, medan övriga sidor är släta. De släta sidorna är gratis att passera när man hoppar mellan isflaken, men spruckna sidor är svårare att forcera. För att komma vidare här krävs det rep!

I sin tur får man utöver att manipulera ett enda isflak också (om man så vill) gå med en valfri egen äventyrare så långt man kan komma ut över sundet. Man hoppar, klättrar, dyker, använder sina fiskar och rep på bästa sätt.

När man närmar sig mål gäller det att ha fötterna på rätt isflak. Ens tre äventyrare måste alla gå i mål i olika Sibiriska stationer! Den som först lyckas med detta vinner alltså.

Ice Flow är rätt festligt, går snabbt at lära sig och erbjuder goda möjligheter till sabotage för motspelarna samtidigt som det är en utmaning att få resurserna i form av fiskar och rep att räcka till.

Ett visst moment av slump och tur infinner sig också med dragna kort som visar vilken ev. ny utrustning (fiskar och/eller rep) de nya isflaken som kommer i spel skall förses med.

Jag skulle vilja ge IceFlow en stark trea eller kanske rentav en fyra i betyg.