Hot Dice (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 9 år
Innehåll: 20 vanliga svarta siffertärningar, 2 röda specialtärningar, 3 träkuber, protokollblock samt regler

Hot Dice är ett stressigt halvdant plagiat på klassiska tärningsspelet Yatzy. Den som först fyller sitt protokollblad med 11 korrekta tärningskombinationer vinner! Med 5 vanliga svarta tärningar skall deltagarna försöka slå fram följande kombinationer, (dock inte nödvändigtvis i denna ordning!): 5 stycken ettor, 5 stycken tvåor osv. även för 3:or, 4:or, 5:or och 6:or. Man skall få ihop valfritt fyrtal, valfri kåk (dvs. en 3+2-kombination) samt en liten (1-2-3-4-5) eller stor (2-3-4-5-6) stege. De båda sista kombinationerna handlar om att slå fram 5 jämna tärningar respektive 5 udda resultat.

Du får i din tur kasta tärningarna högst fyra gånger. Hm, det låter enklare än Yatzy, va? Nja, då har jag ju inte nämnt de båda specialtärningarna än.

Specialtärning 1 är röd och har fyra blanka sidor samt en sida med ordet HOT och en sida med ett frågetecken (?).

Specialtärning 2 är också röd och numrerad på vanligt sätt med siffrorna 1-6. Den enda gång denna tärning fyller en funktion är när specialtärning visar ordet HOT.

Så här går det till. Varje gång det är din tur skall du först slå 7 tärningar, dina 5 svarta siffertärningar samt de båda röda specialtärningarna. Du hoppas såklart att de svarta tärningarna bums skall visa prickar (ögon) som motsvarar en färdig kombination på protokollbladet, alternativt något du kan samla på inför nästa kast, SAMTIDIGT som du får en blank sida på specialtärning 1. Så länge den visar en blank sida är det bara att göra kast efter kast (med båda specialtärningarna samt de svarta du fortfarande inte sparat undan) för att försöka få ihop en lämplig kombination. Och då självklart en du inte redan fått ihop, du skall bara ha en av varje, och det räcker med att pricka av att du lyckats. Poäng behöver man inte räkna!

Det är när specialtärningen du kastat visar HOT eller ett frågetecken (?) spelet raskt ändrar karaktär och går från att vara ett lugnt Yatzy-liknande tärningsspel till stressiga Hot Dice.

Visas HOT blir dina svarta tärningars aktuella utfall genast ointressanta och ALLA spelare skall genast ta sina 5 egna svarta tärningar och bums börja slå fram 5 stycken av vad det nu är för siffra som specialtärning 2 visar (1-6). Man fortsätter slå till dess att man lyckats.

Ju fortare man grejar uppgiften desto snabbare får man ta en av de träkuber som placerats mitt på spelbordet framför deltagarna inför spelstarten. Man skall använda en kub färre än antalet deltagare så att den som sist blir klar med sitt femtal blir utan. Alla spelare som lyckats knipa en kub får markera att de lyckats med detta femtal i protokollet. Eventuellt har någon redan bockat av den aktuella kombinationen men då har man ändå kanske hindrat någon annan deltagare från att få kryssa för samma kombination.

Skulle specialtärning 1 visa, inte HOT, utan frågetecknet (?) istället blir det också en lite stressig omgång. Dina just slagna svarta tärningars resultat blir ointressant. Alla deltagare greppar sina 5 tärningar och gör sig redo att tävla om en träkub från bordet och därmed om rätten att få bocka av en kombination i blocket. Den här gången är det du själv som bestämmer vad ni skall slå fram. Bara ettor, en stor stege, en kåk, udda siffror? Ja, här kan du välja fritt och ta det du som bäst behöver för seger. Tänk dock på att du kan komma sist och i så fall har du kanske bara hjälpt motståndarna…

Hot Dice är som du förstår snabbspelat som attan. Det tar väl inga långa tider att kasta en näve tärningar några gånger. Själva stressmomentet är helt okej och skänker skön variation till gamla bekanta Yatzy. Vill du hålla liv i spelet lite längre kan du ju utveckla protokollblockets kombinationer och lägga till olika fasta fyrtal med en udda tärning, specifika kåkar (3+2-kombinationer) eller varför inta skaffa fler tärningar? För ett lite mer stressande tävlingsspel kan du ju skriva HOT på fler sidor av specialtärning 1.

Hot Dice som spel är väl okej, om än inte jättefestligt och såklart sämre än original-Yatzy, och det som stör mig mest är rentav spelboxen, ja själva kartongen. Den är förvisso inte jättestor men ändå enorm för ett tärningsspel som bara bygger på 22 vanliga små tärningar och 3 träkuber med 3 cm sidor. Det är banne mig nästintill 85 % luft i lådan, jodå jag har kontrollräknat!