Horus (Amigo)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: 120 brickor, 80 inflytandemarkörer, 54 kort, tygpåse, regler
Konstruktör: H. Jean Vanaise

Ja, men det här var ju inte alls så dumt, faktiskt överraskande trevligt. Och ändå har man upplevt ett dylikt spelupplägg förut, och det säkert många gånger! Horus är ett brickläggningsspel om att skapa sammanhängande regioner (med brickor i samma färg) och ta kontroll över dessa för att få poäng. Så originellt. Inte.

Men det är det faktiskt, visar det sig, även om brickorna är bruna, röda, svarta, gröna, för olika typer av terräng, där blå brickor är vattnet i Nilen och de grå är städer. (En grön specialbricka representerar Horus tempel).

Ja, allt sådant där är bekant från andra spel. Dra en bricka, lägg den intill en tidigare spelad, försök skapa allt större enhetliga områden med brickor i samma färg. Få poäng för dessa. Samla flest poäng och vinn.

Men det här är fiffigare än så.

Först i varje speltur drar spelaren en bricka slumpvis ur tygpåsen och placerar denna någonstans. Därefter skall spelaren spela ut ett spelkort (märkt 1 till 5) från handen och baserat på kortets symbol dra en bricka ur motsvarande hög (från sorterade staplar inför spelstart) och placera även denna någonstans. Härnäst får man om man vill lägga en egen inflytandemarkör i en valfri region som just nu har samma storlek som siffran på det valda kortet. Inflytandemarkören kan således spelas någon helt annanstans än där man just lagt de två brickorna (den ur påsen, den från stapeln).

Med det sagt är alltså alla regioner tillgängliga för alla hela tiden att kämpa om. Så fort ett korts siffra matchar antalet terrängbrickor kan regionen fyllas på med fler inflytandemarkörer tillhörande olika spelare. Det gäller såklart att ha majoritet i slutet för att få regionens poäng (1p per bricka). Regionerna kan som mest omfatta 20-talet terrängbrickor men ingen region kommer att ge mer än 10 poäng, så det är idé att kanske bygga flera små och sedan slå dem samman, särskilt eftersom spelkorten ju endast tillät placerande av inflytandemarkörer för små regioner om 1-5 brickor.

Men här finns fler fräscha nyheter. Varje bricka som läggs intill en tidigare spelad behöver inte ha precis hela sidan intill en och samma bricka. Nej, det räcker med halva. Den andra halvan kan gå in över och vara intill hälften av en annan bricka också, eller ha halva brickan fri. Det går med andra ord att skapa hålrum i regionbyggandet och kanske bromsa fortsatt expansion här och där.

Vad gäller de blå brickorna för Nilen finns där vid spelstart en startbricka där floden börjar flyta samt två intilliggande flod-avslutsbrickor. Nya blå vattenbrickor adderas och läggs där en flodavslut-bricka ligger och sedan flyttas det slutet fram ett steg, till att nu hamna helt eller delvis intill den just placerade vattenbrickan. (Skulle man få placera ytterligare en vattenbricka i sin tur kan man tillåta Nilen att få dela sig ännu mer eller vända brickan till en grå Stad som aldrig ingår i någon region utan bara bryter upp/delar/blockerar dessa).

Drar man fram den gröna brickan för Horus tempel ur påsen måste den läggas fritt från andra terrängbrickor, någonstans längs Nilen. Senare kan man gärna bygga ihop regioner med templet för Horusbrickan gör att angränsande regioner dubblar sitt värde!

Dubblar sitt värde gör förresten alla regioner som också blir helt omgärdade av Nilen, dvs. bildar en ö.

Ytterligare någon liten regel tillkommer, något extra specialkort finns med, men i stort är detta hela spelet. Dra en bricka, spela ett kort, dra en bricka till. Försök placera dessa smart och få ut en egen inflytandemarkör någonstans.

Spelet slutar när två av fem staplar med brickor tagit slut.

Ah, Horus! Det är skarabéer och andra egyptiska symboler på brickor och kort, det känns som att det är Nilen som växer och flödar vidare när vattenbrickor adderas. Det finns såklart en del att fundera på men allt är tydligt, snabbt överblickbart. Det är bara att räkna antalet brickor och inflytandemarkörer som gäller, inga andra variationer eller undantag.

Det är kvadratiska brickor av kartong, rejäla runda träbrickor för inflytandet och spelplanen sen... ja, något bräde finns ju inte här. Det är spelarna som själva bygger upp spelytan, det lär bli ett nytt utseende på den för varje parti.

Fiffigt, både enkelt och lite klurigt. Trivsamt tema, mycket spel i liten förpackning. Funkar bra på både två eller fler deltagare. Stark trea.