Hive (Gen42/Vendetta)


Fakta:
Antal spelare: 2
Ålder: 9-99 år
Speltid: Ca 20 min
Innehåll: 22 spelstenar (11 vita, 11 svarta), tygpåse samt regelhäfte
Konstruktör: John Yianni

Ett strategispel med insektstema, kan det vara något att ha? Jo, absolut. Hive är ett elegant och klurigt spel med förhållandevis enkla regler. Man är snabbt igång med spelandet och de ganska tunga plastpjäserna är rejäla, enkla att identifiera och känns som om de vore av sten.

Varje spelare förfogar över 11 pjäser sin valda färg (svart eller vitt) och i Hive är det 6-sidiga bitar vi talar om. De är ca 3 cm stora och 1 cm höga och avbildar olika insekter. Spelarna har vardera 3 gräshoppor, 2 spindlar, 3 myror, 2 skalbaggar samt ett drottningbi att nyttja efter bästa förmåga. Här finns ingen spelplan utan pjäserna spelas ut på en plan yta, vilken som helst.

Man turas om att växelvis spela ut varsin pjäs och med undantag av de båda spelarnas öppningsdrag måste alla kommande utlagda pjäser läggas så att de endast nuddar en eller flera brickor i den egna färgen. Väl i spel därefter blir det såklart okej att flytta runt brickorna och lägga dem vit mot vit, vit mot svart eller vit pjäs mot både svart och vit t.ex.
Ett parti är avgjort när någons drottningbi omringats av andra pjäser (oavsett färg) på alla 6 sidorna. Det är ett måste att få ut sitt bi som spelpjäs som första, andra, tredje eller fjärde bricka i partiet och därefter får du sedan i kommande omgångar välja mellan att flytta runt dina befintliga pjäser i spel eller introducera nya insekter i bygget. En vit pjäs läggs alltså ut intill vita pjäser, en svart intill svarta och de får sedan enligt reglerna röra sig runt (och över!) de befintliga brickorna i kommande omgångar.

Ett drottningbi får bara röra sig ett steg åt något håll. All förflyttning gäller förstås enbart om det finns fri passage för en bricka att, så att säga, komma loss. I och med brickornas 6-kantiga utseende kan det bildas håligheter svåra att komma in i och ut ur. Reglerna säger att en bricka måste kunna skjutas in fysiskt till sin tänkta position, dvs. insekten gör en glidande rörelse. Man får heller aldrig flytta en pjäs som bryter upp samlingen med insekter i mindre delar. Alla brickor måste hänga ihop. Ingen utlagd bricka får ligga ensam eller en grupp brickor bli avskiljda från bygget.

Nåväl, en skalbagge rör sig också bara ett steg i taget åt något håll, men har också möjligheten att röra sig ovanpå andra pjäser. Med skalbaggen kan man alltså bygga även på höjden och alla pjäser under en skalbagge tar för tillfället över färgen på skalbagge-brickan. Alla skalbaggepjäserna kan staplas på varandra och en skalbagge kan också ”ramla ned” och placeras i ett lämpligt hål i bygget där en annan bricka inte skulle kunna glida in enligt grundreglerna.

Spindeln rör sig alltid 3 steg per omgång, varken mer eller mindre och alltid runt brickor den är i direktkontakt med. De tre stegen får aldrig vara både framåt och bakåt över samma steg i ett och samma drag.

Myran kan röra sig runt hela bygget av insektsbrickor hur många steg som helst åt ett håll i ett och samma drag förutsatt att pjäsen hela tiden kan glida i direktkontakt med andra pjäser. Myran är en synnerligen viktig pjäs.

Även gräshoppan är en festlig insekt i dessa sammanhang. Gräshoppan rör sig till skillnad från andra pjäser inte runt brickorna. Istället sker förflyttningen i form av hopp över brickor (egna och andras) till första lediga utrymme. Minst en, men hur många insekter som helst kan hoppas över. Kravet är att de alla ligger i en rät linje från gräshoppan. Detta ger gräshoppan, liksom skalbaggen, möjlighet att fylla håligheter som andra pjäser ej kan nå. En gräshoppa placerad långt bort ifrån motståndarbiet kan med ett enda hopp bli en farlig motståndare som avgör hela partiet.

Ja, här gäller det att ha uppmärksamhet på pjäsernas lägen. Man ömsom flyttar pjäser, ömsom spelar ut nya insekter efter behov. Som med många andra strategispel är det spelarna själva som gör själva upplevelsen. Därför kan ett parti vara över snabbt eller egentligen hålla på i evigheter. Utmaningen står i paritet med uppmärksamheten och intelligensen hos de som spelar.

Pjäserna ligger bra i sina fack i den förhållandevis lilla kartongen så vad tygpåsen skall nyttjas till vete tusan. Kanske en bag att ta med pjäserna i på resan?