High Five! (lautapelit.fi)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 8 år
Speltid: 30 minuter
Innehåll: Spelplan i fyra delar, 4 x 13 sifferbrickor, 4 Jokerbrickor, 4 översiktskort, poängräkningsblock, ram, regelhäfte
Konstruktör: Nils van Tejlingen

High Five visade sig vara ett bättre spel än förväntat men upplevelsen räcker ändå inte till mer än ett ordinärt medelbetyg, dessutom ett betyg som över tid nog bara kan gå åt det sämre hållet. Några partier då och då må vara okej men det är inte underhållande eller utmanande nog för att vara ett spel att återkomma till så värst ofta.

Det är även ett spel som fungerar som allra bäst med bara två deltagare. Då har man bäst förutsättningar för att i viss mån ändå kunna planera något lite framåt i ett huvudsakligen slumpstyrt spel som detta. Med två eller tre andra spelare som agerar innan du gör ditt nästa drag blir det flera ändringar på spelplanen att ta ställning till, att granska och hantera samtidigt som spelplanen snabbt fylls igen.

Spelplanen är riktigt bra. Den byggs ihop av fyra stora plastdelar och bildar en än större kvadratisk spelyta med utrymme för totalt 8 x 8 brickor, brickor som ligger säkert på sin respektive plats när de spelats ut i och med spelplanens ramverk. Det finns även en lång skåra i basen på varje sida vilken får fungera som en inbyggd hållare för spelarnas olika brickor. Fiffigt. Hopmonterad ryms inte spelplanen i kartongen så det blir ett litet bygga ihop- och plocka isär-moment kring High Five, men det får man ta.

Spelet går ut på att samla poäng. När alla brickor ligger på brädet vinner den med mest poäng. Poäng får man genom att i sin tur spela ut 1-4 brickor i rad någonstans på spelytan. Minst en tidigare spelad bricka måste ingå i din rad om exakt fem brickor som du vill poängräkna. Inför spelstart prepareras spelplanen med 4 slumpvis dragna brickor som ligger symmetriskt 3 rutor in från hörnen.

Varje spelare förser sig med 4 brickor och placerar dem i sitt ställ, övriga brickor ligger staplade i en eller flera gemensamma draghögar. Varje deltagare får också en Jokerbricka att använda en gång. 1-4 brickor spelas ut, du räknar samman poängen de ger (tillsammans med en eller flera redan utlagda brickor så att det blir fem i rad) och fyller sedan på med 2 nya brickor (oavsett hur många som du la ut på brädet). Ja, det är vad som sker i varje spelares tur, igen och igen. Finns där inga brickor att dra nya mot slutet av spelet utgår helt enkelt det momentet. Poängen antecknas förstås löpande på poängblocket, penna får du bidra med själv.

Spelbrickorna finns i fyra olika färger; rött, gult, grönt och blått. Inom varje färg finns 13 olika brickor. Tolv av dem har siffrorna 2-13 och en bricka gäller för antingen 1 eller 14 (märkt 1/14). Jokerbrickorna kan räknas som valfri siffra i valfri färg och det verkar gälla varje gång de ingår i en 5-rad. Spelas en Joker ut för att omedelbart vara röd-3, kan samma Joker tydligen vara blå -11 eller något annat när den skall poängräknas nästa gång. Kanske i alla fall, reglerna är inte solklara på den punkten.

Spela ut dina brickor och använd gärna den medföljande kartongramen som innesluter/ omringar 5 sifferbrickor i rad för att tydliggöra exakt vilka brickor du avser att tillgodoräkna dig poäng för. Självklart är det alla de du just spelat ut och minst en av de gamla.

Titta på översiktskortet för att snabbt och enkelt se vad din sifferrad ger för poäng. High Five-kombinationerna som ger poäng är bekanta sådana från andra spel såsom Poker eller Yatzy. Du skall samla Par, Tvåpar, Tretal, Fyrtal, Kåk och stegar. Du kan ha alla fem brickorna i en och samma färg och du kan ordna till en färgstege. High Five! är spelets mest värdefulla utfall, ett fyrtal med en Jokerbricka som femte ingrediens.

Går du för Par är det såklart endast två av de fem brickorna som passar ihop, i en Kåk är alla fem korten viktiga, där ryms ju både en triss och ett par. I en färgserie är kortens valörer ointressanta och rent allmänt gäller att de där siffrorna som skall ge poäng i din 5-serie kan finnas på vilken plats som helst, de behöver inte komma i någon viss ordning, bara finnas med!

Undantaget gäller stegar och färgstegar som involverar kortet 1/14. Det kortet räknas antingen som det ena eller det andra och måste finnas i slutet eller början av din rad, när det ingår i en stege alltså. Som en etta eller 14 i ett par, triss eller något annat kan brickan ligga var som helst.

I ett 4-personersspel blir det 8 lediga fält på brädet när allt är över, i spel med färre deltagare blir det än fler luckor. Somliga brickor på spelplanen (med passande färg och valör) kommer att ingå i flera 5-serier i olika riktningar på brädet och räknas igen och igen. Ett tidigare utlagt par kan förlängas med en siffra och bli en triss, eller förlängas med två för ett fyrtal.

När det gäller den typen av förlängningar av befintliga serier är det naturligtvis smartast att se till så att efterföljande spelare inte kan åka snålskjuts direkt på det du spelat ut. Brickor med identiska siffror lägger du således helst inte intill varandra. Sprider du ut dem ryms de ju kanske inte i den där ramen.

Hive Five! är relativt lättsamt, snabbspelat och med en hel del slump och tur involverat, fast nog behöver du tänka också för att inte till slut stå där som en förlorare.