Havana (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 10+ år
Speltid: 30-45 minuter
Innehåll: 80 kuber byggmaterial (10 x röda, gula, blå, bruna, 40 x grå), tygpåse, 60 mynt, 15 arbetare, 4 set med vardera 13 kort, 36 kort med byggnader (kvadratiska poängbrickor), regelhäfte samt några kort med reglerna i komprimerad form
Konstruktör: Reinhard Staupe

Röd, grön, gul och blå spelare förfogar alla över varsin identisk kortlek. Din korthand om 13 olika kort måste du utnyttja på allra bästa sätt för det är korten som avgör vilka handlingar du kan utföra. Naturligtvis ger varje unikt kort dig en specifik möjlighet att vinna fördelar i form av pengar, byggmaterial och arbetskraft eller en möjlighet att sabotera för dina konkurrenter.

Det gäller att välja kort utifrån vad som för tillfället kan gynna dig bäst, men det är svårt att vara helt säker på vad som kan vara mest gynnsamt. Utspelade kort från motståndarna kan tveklöst snuva dig på nödvändiga resurser eller rentav omintetgöra ditt drag helt och hållet. Om t.ex. två spelare i samma runda väljer exakt samma kort kan den förste spelaren ofta tillgodoräkna sig en bonus när det gäller att få ta pengar, byggmaterial och/eller arbetare. Tvåan på bollen, så att säga, får oftast mindre eller kanske inget alls.

Samlandet av olika resurser sker för att du skall kunna köpa dig de olika uppvända byggnader (poängbrickor) som ligger uppvända på bordet. Här skall man försöka samla ihop ett antal poäng som kan variera beroende på antalet spelare, den förste som når denna summa avslutar och vinner genast spelet. Brickorna är förstås olika mycket värda och olika kostsamma att införskaffa. Brickor med låga poäng kan kosta ett antal mynt eller någon enstaka träkub (byggmaterial), mer värdefulla brickor kräver kanske en mix av träkuber, pengar och arbetare.

Vid spelets början ligger 12 poängbrickor uppvända i 2 rader om vardera 6 brickor. Alla deltagare ser därmed alltid exakt vilka brickor som man kan tävla om och vad dessa betingar för pris. Dessa brickor måste hela tiden köpas utifrån och in i respektive rad!

Frågan är ju såklart vem som kan och vill köpa vad? Först till kvarn gäller såklart men när någon köpt den yttersta brickan i en rad för sina (just nu sista?) resurser öppnar man ju upp nya inköpsmöjligheter. Vågar man köpa den där brickan om de andra kan köpa andra ännu mer värdefulla brickor i sin tur? Spelarnas samlade resurser ligger alltid synligt framför deltagarna.

Utöver att bevaka deras förråd av pengar, byggmaterial och arbetare gäller det att försöka komma ihåg vilka kort de spelat. Alla spelkort kan nämligen inte användas hur många gånger som helst. De 13 olika korten kommer i spel på ett synnerligen annorlunda sätt.

Spelkorten hos respektive spelare bär ett värde mellan 0 och 9 och varje kort erbjuder alltså en specifik möjlighet, ja tillåter en konkret handling. Välj ut de två kort vars möjligheter du vill åt (eller chansa på), vänd ned dem framför dig.

När alla deltagare har valt sina två kort vänds de upp parvis framför varje spelare. De båda korten arrangeras i stigande sifferordning och bildar hos alla ett tvåsiffrigt tal. Spelaren med det lägsta talet spelar först och utför sina två drag följt av spelaren vars kort bildat det näst lägsta talet osv.

När man utfört sina två kortdrag har man en möjlighet att enligt ovan köpa sig en eller flera poängbrickor av de tillgängliga.

När alla spelare utfört sina två drag i sin tur (och handlat det man ev. ville) börjar nästa runda. Två kort från korthanden ligger alltså på bordet framför varje spelare. Nu skall du bara välja ett kort av de du har kvar på handen. Detta kort skall ersätta ett av de du använde i föregående omgång.

Valde du t.ex. korten 4 och 2 senast blev ditt tal 24. Nu vill du göra det kort nummer 7 erbjuder. Eftersom du alltid utför 2 saker i varje spelvarv får du återanvända ett av de båda korten från föregående runda. Så vill du göra handlingen från kort 2 eller kort 4?

Ditt nya tal kan därmed bli 27 eller 47 beroende på vilket du nu väljer. Alla spelare utför dessa båda nya drag (ett nytt, ett gammalt igen) parvis precis som tidigare. Lägsta talet går först osv.

Kortet du ersätter i en föregående runda går till din egen lilla kasthög! Korten i den kommer tillbaka i spel först när du reducerat din korthand till att omfatta endast två kort.

Om du till exempel tycker att handlingen på kort nummer 1 är helt suverän att utföra kan det ligga kvar i omgång efter omgång där du sedan bara byter ut det andra kortet. Då måste du å andra sidan ha rejäl omsättning på ditt andra kort och därmed byta detta varje runda. Så somliga kort kanske du endast använder en enda gång i spelet, andra vill du verkligen försöka hålla kvar för att nyttja igen och igen. Det gäller att göra sina val, att hitta balansen.

Kanske kan också kort med låga värden vars handlingar du egentligen inte vill ha eller behöver just nu ändå vara av värde i och med att ditt tal blir lågt så att du garanterat får utföra ditt (mer intressanta?) andra korts möjligheter före konkurrenterna?

Jo, som sagt, Havana är klurigt värre i all sin enkelhet. Krama ut det mesta ur en korthand om 13 kort för att tvåla till motståndarna och komma över de ack så nödvändiga resurserna för inköp av poängbrickor. Skall det klagas på något så är det väl framför allt spelboxens onödigt stora format. Innehållet kunde lätt ha fått plats i en låda hälften så stor. Då hade också spelet blivit betydligt mer portabelt och lättillgängligt och därmed oftare spelat. Det förtjänar det!