Hacienda (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60-90 minuter
Innehåll: Spelbräde, 80 landkort, 72 djurkort, 80 landbrickor, 150 djurbrickor, 18 vattenbrickor, 8 skördebrickor, 14 hus, 5 summeringsbrickor, 72 pengakort, regler.
Konstruktör: Wolfgang Kramer

Ja, men det här var ju ett trevligt spel, överraskande tydligt och enkelt, men samtidigt lagom utmanande och med fina komponenter. Ett riktigt stabilt sällskapsspel utan så värst mycket att klaga på. Här skall du skapa och expandera både landområden och kreatursbesättningar så att de blir så stora som möjligt. Du vill även få dina hjordar att nå olika marknadsplatser och, om möjligt dessutom alltid befinna dig nära vatten.

Ja, det är väl i princip allt det som ger poäng; att äga många och stora landområden, många och stora hjordar (med grisar, får, oxar och/eller hästar) samt ha närvaro på många kreatursmarknader.

Hacienda spelat med fem deltagare innebär såklart den största utmaningen, den värsta konkurrensen, det trängsta spelbrädet och det svängigaste partiet. Spela på två för en kanske mer kontrollerad och strukturerad upplevelse.

Med fem spelare är allt spelmaterial använt, med färre deltagare reduceras dock antalet djurkort (från en blandad hög) med ett visst antal och då går det aldrig riktigt att veta exakt hur många djur av en viss typ som finns kvar och kommer i spel. Så på så sätt kan man faktiskt säga att det blir mer slump i partier på färre deltagare samtidigt som man paradoxalt nog får mer kontroll över både utrymmet och olika handlingar.

Somliga sexkantiga spelplansfält visar olika terrängtyper (berg, träsk, skog, gröna fält,), än fler fält dominerar spelytan och är gula för vanligt slättland. För varje typ finns ett antal matchande spelkort, 14 stycken vardera av de första fem sorterna men endast 10 kort för gula fält.

Naturligtvis spelar man sedan ut landbrickor i sin färg för respektive spelat terrängkort och äger därmed lite mark någonstans. Intill denna försöker man sedan få ut än fler landbrickor och/eller brickor för olika djur. Eftersom alla marknaderna finns utspridda i gula områden (och de gula korten för landbrickor där är få) är tanken den att det är mer eller mindre långa karavaner av djur som skall täcka de gula fälten.

Man startar vid lämplig terräng, grundar mark, och bygger sedan vidare med djuren...

Du skall i din tur spendera 3 actionpoäng, göra 3 handlingar från ett smörgåsbord av alternativ. Gör en och samma sak 3 gånger (undantag finns) eller flera olika. Här finns att välja på men allt är som sagt rakt-på-sak-simpelt.

Köp dig ett djurkort som en handling. Betala 2 mynt för ett slumpvis draget kort från en gemensam hög eller betala 3 mynt för att ta ett av fyra uppvända, med kända djur så att du garanterat får det du vill ha.

Köp dig ett terrängkort som en handling. Betala 2 mynt för ett slumpvis draget kort från en gemensam hög eller betala 3 mynt för att ta ett av fyra uppvända, med kända terrängtyper så att du garanterat får det du vill ha.

Eller spela ut ett djurkort och placera motsvarande djurbricka på ett ledigt gult fält på spelplanen, någonstans intill en egen landbricka eller en egen djurbricka av samma typ.

Eller spela ut ett terrängkort och placera en egen landbricka på ett motsvarande ledigt terrängfält någonstans på spelplanen. Alla dina landbrickor är identiska. Bygg långa sammanhängande områden eller slingor för många poäng, starta nya byggen på olika håll för bättre spridning. Vilket som är allra bäst kan vara svårt att veta på förhand.

Utöver att köpa och/eller att spela ut djur-/terrängkort kan man göra tre andra saker. Köp dig en sjö och placera denna någonstans på lediga gula fält. Alla sjöar må kosta lika mycket men brickorna är faktiskt olika stora. Du kommer att få poäng för varje egen bricka som ligger intill en sjö, så välj en sjöbricka med lämplig form och placera den smart!

Du kan också välja att ta en (av spelets totalt åtta) skördebrickor och då genast placera den på en sammanhängande landmassa eller hjord med djur av en viss typ (som nu inte har någon annan bricka på sig) för att bums få ta lika många mynt som antalet identiska brickor som området omfattar.

Det går också att köpa sig och placera en hacienda på motsvarande sätt, på en sammanhängande landmassa eller enhetlig hjord för extra poäng. Det finns 5-9 stycken haciendor för samtliga spelare att slåss om, ifall att man skulle vilja komma åt de där extrapoängen.

Ja, men det var väl det hela. Placera helt enkelt brickor och pjäser på spelplanen (motsvarande egen mark (dvs. landbrickor), 4 olika sorters djur, sjöar av olika former, bonusbrickan för pengar eller de små trähusen för haciendor...). Samla poäng och vinn.

Poäng kommer det att utdelas vid två tillfällen. En gång när häften av djurkorten kommit i spel, sedan en gång till vid spelets slut (dvs. när alla djurkorten använts). Pengar har man lite vid spelets start, sedan kan man löpande få mer om man når marknader med sina djurbrickor och/eller satsar på att ta de där 8 skördebrickorna.

Hacienda är enkelt att förklara och förstå, rätt enkelt att spela också, men kanske inte fullt så simpelt att bemästra. Visst är det lite slump i de blandade högarna med djur- och terrängkort, men samtidigt finns där alltid 4 kända kort av respektive sort uppvända att köpa sig om så skulle önskas.

Små lathundar kan vid behov föredömligt tydligt förklara både möjliga handlingar och sätten att få pengar och poäng. Kort sagt, Hacienda är inte krångligt alls, det gäller bara att ständigt fundera kring bästa placeringsplatserna för olika brickor...

Ett stabilt sällskapsspel, värt minst en stark betygstrea. Det som mest talar emot spelet är kanske en mekanik man redan kan ha bekantat sig med i många andra spel, så kanske att detta inte känns så värst fräscht och unikt numera, knappast originellt. Men nog flyter allt på synnerligen smidigt, jo då!