Great Wall of China (Fantasy Flight Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 30 min
Innehåll: 5 x 20 kort, 36 poängbrickor, regelhäfte
Konstruktör: Reiner Knizia

Det är dags att restaurera, förstärka och förlänga den kinesiska muren. På lika många ställen som det är spelare som deltar (dock max 4 vid ett 5-spelarparti) kommer det hela tiden att pågå byggnation så du måste i varje drag fundera kring exakt var du skall satsa dina resurser och krafter.

För varje sektion som byggs utdelas det två poängbrickor (värde 1-8) och här finns det 36 stycken av dem, så spelet kan maximalt handla om uppförandet av 18 sektioner. Spelet kan dock vara slut dessförinnan om någon spelare använt upp hela sin tillgängliga korthög.

Alla spelare har likadana uppsättningar kort, undantaget färgerna, och bland de totalt 20 korten alla förfogar över finns det 7 olika sorters kort. Man blandar sin egen korthög och börjar spelet med 5 kort på handen. Nu gäller det att göra det bästa med de kort man har…

Kort skall spelas ut i långa rader vid respektive poängbrickspar. Den som när spelet är slut samlat på sig det högsta totalvärdet på sina respektive insamlade poängbrickor vinner hela partiet!

I din tur gör du alltid tre saker.

1. Först och främst måste du kolla dina eventuella framsteg i byggandet vid respektive sektion. Har dina utspelade kort i en viss rad just nu ett större sammanlagt värde än alla andra motspelare får du ta en av poängbrickorna.

2. Därefter spelar du ut ett enda kort, eller en serie identiska kort, på en valfri sektion ELLER väljer att istället ta upp ett kort från din draghög till din hand.

3. Som ditt tredje moment gör du om moment 2, dvs. spelar på nytt ut ett eller flera likadana kort på valfri sektion ELLER tar ett kort.

Därefter löper spelet vidare på samma sätt, spelare efter spelare. Ju fler kort du spelar ut för att få poängbrickorna desto mer tom blir din korthand, så av och till måste du såklart avstå från att spela ut kort för att istället fylla på med nya! Frågan är ju bara vilka kort du får upp till handen från din blandade hög, och i vilken ordning de kommer…

Bland de 20 korten finns hos var och en sju stycken identiska kort med värde 1. Tre av korten har värde 2 och ett ensamt kort värde 3.

De fem infanterikorten har alla värde 1 utspelade ensamma i respektive sektion, men två infanterister i samma sektion får totalt värde 3, tre infanterister värde 6 osv. (första kortet 1p, andra kortet är värt 2p, 3:e kortet 3p osv.)

Du har också två kavallerikort värda 2p styck. Dessa har den specialfunktionen att det inte kostar något drag att spela ut dem utan dessa kort kan du lägga på bordet utöver det/dem du annars placerar på något bygge.

Ett enda kort finns för adelsmannen. Hans kort har bara värde 1 men gör också samtliga kort (oavsett färg och typ) i samma rad till kort med värde 1!

Det allra sista kortet i leken är draken, även det ett 1p-kort. Det placeras ovanpå valfritt kort i sektionen och ger det täckta kortet värde noll. Det täckta kortet förlorar också sin eventuella speciella förmåga!

Ja, med tillgängliga kort försöker man se till så att ens kort har högre värden än motståndarnas så att man kan inleda sina drag med att plocka poängbrickor. Du får gärna ta en ny poängbricka i varje drag om du kan, men att ta den andra i en viss sektion där du själv redan tagit den första, blir en lite tuffare utmaning. Värdet på dina kort just nu i en viss rad reduceras nämligen med värdet på den första poängbrickan du tagit, så det kan mycket väl bli så att du som bäst bara kommer över en bricka vid en viss byggarbetsplats. Och då är frågan hur många poäng den är värd!

Great Wall of China är ett lättsamt, lite elakt spel där alla hela tiden försöker skapa balans spelarnas värden emellan så att ingen skall kunna sno åt sig poängen, samtidigt som man själv just anstränger sig för att få det där övertaget! Spelet är konstant både klurigt och svängigt.

Visst är det slumpen som styr vilket kort du drar upp till handen och nog är det surt när en motståndare spelar kortet för Adelsmannen eller Draken där du byggt så bra och räknade med poäng, men då kan du kanske använda dina motsvarande kort för en liten hämnd längre fram?

Här gäller det att kunna addera och hålla koll på vilka kort som ligger var för att kunna sätta in stöten på rätt ställe.