Goldbräu (Rio Grande Games/Hanser)


Fakta:
Antal spelare: 3-4 deltagare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelplan, 70 kort, 48 staket, 12 bryggeriskyltar, 4 x (6 bossar, 18 aktiemarkörer, 3 actionkort), 2 brickor, startpjäs, löningsfigur, pengar, regler.
Konstruktör: Franz-Benno Delonge

Spelarna är handelsmän som ger sig in i ölbranschen för att tjäna pengar. Den som efter tre veckors affärer (3 spelomgångar á 7 dagar) äger mest pengar vinner spelet.

Här finns sex olika ölserveringar och fyra olika bryggerier att engagera sig i. Framför de sex serveringarna finns sedan 38 fält med bord, områden för spelarna att försöka hägna in, avskärma från de övriga med syfte att göra olika serveringar så stora eller så små som möjligt, allt förstås beroende på vilken verksamhet du redan kontrollerar, vill börja investera i eller sabotera för...

Sju rundor var vecka spelas på samma sätt, serveringarna håller öppet alla dagar! Sist på söndagen, efter stängningsdags, ser man över veckans resultat och delar ut pengar till chefer, aktieinnehavare osv. Placera ut ett par boss-pjäser som chefer för varsin verksamhet någonstans, ta lite pengar, några aktiebrev etc. så är ni strax klara för spel...

Allra först varje dag vänds två kort upp till beskådande och försäljning, det är aktier från en blandad hög, knutna till någon av de tio olika verksamheterna.

Sedan väljer varje spelare i hemlighet ett av sina 3 actionkort och när dessa sedan vänds och avslöjas samtidigt tillkännager alla således exakt vad de planerat att göra.

Man kan visa kortet för ”ölserveringsexpansion”, ”namnge boss/öl-kontrakt” eller ”skaffa en aktie”.

Dessa handlingar utförs i tur och ordning i ovanstående ordning. Är man helt ensam om att välja en viss handling kan den få utföras två gånger eller till ett lägre pris.

Ölserveringsexpansionen innebär att spelaren bygger ut en servering där han har sin bosspjäs. Antingen växer verksamheten med en ledig spelplansruta (man flyttar runt staket på spelplanen för att markera ny utbredning) som nu alltså införlivas i serveringen, eller så växer en servering med ett fält på bekostnad av en annan närliggande servering som då krymper med ett fält, vilket kräver att en och samma spelare kontrollerar bossen på respektive ställe.

Att namnge boss/öl-kontrakt innebär att välja mellan två olika saker; man kan namnge ett bryggeri/en servering där spelaren skulle vilja placera en boss för att försöka kontrollera den, eller se till så att ett bryggeri man kontrollerar blir specifik ölleverantör till en servering man också kontrollerar...

Det första alternativet kräver att spelaren äger en aktie i företaget (bryggeriet eller serveringen). Övertagandet kan också försöka motarbetas av en ev. närvarande annan boss (där kan såklart aldrig finnas två chefer på samma plats!) Äger den nuvarande bossen absolut aktiemajoritet (har ensam fler aktier i företaget än vad de andra spelarna har tillsammans) så blockeras övertagandet. Tills vidare... Annars inte.

Den tredje och sista handlingen man kan utföra är att köpa sig en ny aktie. Man får köpa sig en ny aktie med det här draget i sin tur, priset på denna aktie stiger ju fler spelare som väljer det här alternativet. Eftersom man väljer handling utan att veta vad de andra väljer kan det ju bli så att man helt enkelt inte har råd att köpa den där aktien man siktat in sig på (två ligger ju uppvända på bordet).

Köps de där två aktierna av två spelare samma dag måste eventuella andra spelare som också valde aktieköp avstå eller köpa blint från draghögen. Det kan bli både bra och mindre intressanta aktier...

Men generellt är såklart alla aktier av godo, att bara ha en enda i ett visst företag är dock inte att rekommendera, den riskerar man att bli av med! Ens investering måste ofta vara större än så i varje företag...

Ja, det var handlingarna att utföra under veckans sju dagar, under tre veckors tid. Ibland blir det kanske aktieköp hela veckan, kanske blir det fler serveringsexpansioner än boss-förflyttningar. Tja, du väljer själv.

Som lite extra krydda finns här 10 specialkort i aktiehögen också, 5 stycken för en besvärlig fyllkaja, 5 andra kort för en trevlig servitris. Till dessa kort kommer också två brickor, en för den fulla mannen, en för den trevliga kvinnan. Mannen och kvinnan finns när spelet börjar på varsin servering. När de här korten dras (kanske köps) måste spelaren omedelbart flytta på motsvarande pjäs, eller välja att ha den kvar på sin plats. När respektive servering sedan skall poängräknas skänker närvaron av servitrisen positiva bonuspoäng medan den berusade gästen ger minuspoäng.

När söndagen går mot sitt slut och det är dags för veckans avlöning får spelarna en sista chans att spela ut aktiekort för att stärka sitt inflytande i olika verksamheter.

Sedan ger varje inhägnad ruta poäng till respektive servering, poäng som alltså kan justeras upp eller ned om där finns en full gäst eller snäll servitris. Intäkterna delas jämt mellan serveringen och det bryggeri som förser serveringen med öl. Naturligtvis delas därefter varje bolags intäkt på sina aktieinnehavare så att den med flest aktier tjänar mer...

Goldbräu är relativt snabbspelat, relativt enkelt. Valen är få, reglerna hyggligt klara. Det blir en hel del matematik, en del räknande när utdelning skall ges till aktieägare under spelets söndagar. Det är slump i uppvända aktiekort och kanske stora vinster och misslyckanden förenat med den blinda budgivningen. (Kom ihåg att den som är ensam om att välja en viss handling får utföra den dubbelt eller till rabatt... Sådant kan ju slå väldigt ojämnt.)

En massa matematik, aktiehandel, blinda bud och slump är egentligen fyra saker jag inte är så värst förtjust i när det kommer till spel, men här funkar de alla rätt hyggligt tillsammans. Goldbräu är inget mästerverk men heller inte dåligt. Komponenter och spelupplevelse är helt okej, medelbetyg på detta. Papperspengarna skulle såklart ha varit mer rejäla pokerchips...