Gloria Mundi (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 7 pjäser, träbitar (60 fred, 60 mat, 60 guld, 40 ära), 70 produktionskort, 57 byggnadskort, 6 skärmar, regler.
Konstruktörer: James Ernest & Mike Selinker

Jaha, det här var ju rätt simpelt. Och lite elakt. Kanske.

Du är en statsman i Rom. Tyvärr är Rom inte vad det en gång varit, du vill fly därifrån. Är du först att kunna lämna Rom och nå Afrika (knappt 40 steg) vinner du. Uppfylls istället något annat kriterium för att avsluta spelet (slut på byggnadskort i den gemensamma leken, någon spelare har slut på produktionskort eller figuren Goth har hunnit fram till Rom (knappt 40 steg från annat håll)) vinner den som i alla fall hunnit förflytta sig längst.

Spelet löper via ett antal omgångar i vilka varje spelare i tur och ordning spelar sig igenom 5 faser.

1. Vänd upp och lägg ut ett nytt byggnadskort på brädet. Byggnadskorten kopplas till antingen gårdar, städer eller fred och erbjuder såklart förflyttning, resurskuber osv...
2. Spela ut ett produktionskort. (Har du inget är spelet slut!) Dessa kort är liksom byggnadskorten vart och ett passande nog knutna till gårdar, städer eller fred.
3. Aktivera kort. Välj antingen just korten knutna till gårdar, städer eller fred, endast kort av en sort. Byggkorten kallas som de gör just för att de byggs på, placeras ovanpå, produktionskort av motsvarande typ. När man väljer att aktivera kort är utgångspunkten alla ens produktionskort av vald sort (t.ex. gårdar) aktiveras. Har dessa produktionskort nu byggts på, fått byggnadskort av typen gårdar ovanpå sig, får man rörande varje par välja att aktivera endera kort, antingen det underliggande produktionskortet, eller det ovanpåliggande byggkortet.

Produktionskorten producerar något (gårdarna ger mat, städerna guld, fred ger mer fred). Byggnadskorten kan också ge resurser eller något annat men framförallt hjälper de till med förflyttningen mot Afrika!

När du har aktiverat alla dina produktionskort av vald typ, alternativt de ovanpåliggande byggnadskorten, får dina motspelare göra detsamma. (Bara kort av den typ du valt alltså).
4. Som fjärde handling har du en (frivillig) möjlighet att köpa dig ett nytt byggnadskort från marknaden (de tillgängliga korten på brädet från fas 1). Du köper kortet och betalar med resurskuber och pengar som du tar från ditt personliga lager bakom skärmen. Du får naturligtvis endast köpa kortet om du genast kan lägga det ovanpå ett matchande produktionskort.
5. Figuren Goth härjar på landsbygden och är på väg mot Rom. Betala Goth en eller flera resurser (av den typ som visas på rutan framför hans pjäs), lämna resursen där och låt Goth stå still. Om du inte kan eller vill hejda varelsen går denne framåt mot första tomma ruta. Goth förstör produktionskort på sin väg framåt. Allra minst ett kort motsvarande symbolen på den ruta han hamnar på. Passerar han över flera fält med offrade gåvor från tidigare spelturer blir det ett matchande kort även för varje ruta av dessa.

Med början på aktuell spelare måste denne offra ett produktionskort utifrån något av de fält som Goth passerat eller hamnat på. Är det endast ett steg Goth gått är det bara aktiv spelare som förlorar ett produktionskort, är det flera steg förlorar efterföljande spelare ett kort var i tur och ordning. Finns där ett byggnadskort ovanpå går även det förlorat. Möjligen kan den här bestraffningen således slå hårdare mot någon annan spelare än mot dig!

Fortsätt så här till dess att någon kommit till Afrika eller något annat inträffat som utlyser spelets slut. Längst fram på resrutten hittar vi segraren i Gloria Mundi. Jaha, det är väl inte mycket mer att säga om detta, ett medelmåttigt helt okej sällskapsspel utan för mycket krångel, svåra utmaningar eller tuffa val. Produktionskorten har du i en given mix redan från start och fler kan du aldrig få och det är en gnutta slump i hur man drar fram byggnadskorten till försäljning. Det kan jag köpa. Detta är ett race och du vill inte hamna på efterkälken.