Gipf (Gipf Project/Don & Co)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: 9+ år
Speltid: 20-40 minuter
Innehåll: Spelbräde, 18 vita och 18 svarta brickor, regelhäfte
Konstruktör: Kris Burm

21 linjer korsar varandra på en 6-sidig spelyta. I linjernas ändar och således runt spelplanens ytterkant finns totalt 24 punkter från vilka nya spelbrickor kan introduceras i spel. Själva spelcentrum omfattar 37 skärningspunkter och det kan bara ligga spelbrickor på dessa platser där linjer korsar varandra.

Grundspelet Gipf spelas med endast 15 pjäser per deltagare. Tre av dem i respektive färg (svart/vit) placeras växelvis i spelplanens yttersta hörn som en startuppställning, resterande 12 brickor utgör spelarnas lager.

Spelarna måste nu se till att hålla koll på sina pjäser både på och bredvid spelplanen. Den som saknar en bricka att spela ut i början av sitt drag har automatiskt förlorat, här gäller det att hushålla med tillgängliga resurser.

Spelarna turas om att växelvis ta en pjäs från sitt lager, placera den på en av spelplanens 24 ytterpunkter och sedan skjuta den ett steg inåt längs en linje. Härmed glider en bricka från en punkt till nästa skärningspunkt. Är det en ledig plats är spelarens drag över. Skulle där redan ligga en pjäs skjuts denna ett steg vidare i rät linje. Ligger även där en bricka åker även denna vidare osv. Ja, alla brickor intill varandra kan alltså skjutas vidare ett steg framåt. Ett sådant drag får dock inte göras om det innebär att en bricka skulle puttas över kanten på spelbrädets motsatta sida. Ingen pjäs väl i spel får således helt knuffas av brädet, men gärna bort ett enda steg…

Ja, du flyttar naturligtvis på alla pjäser som eventuellt ligger i rad och kommer i kontakt med den du skjuter in i spel, oavsett om det är dina egna eller motståndarens.

Nu gäller det att skjuta runt pjäserna så att det bildas rader med fyra enhetligt färgade spelbrickor intill varandra, längs en rak linje. Då tas dessa upp till sitt lager av sin ägare (för att användas igen) och man tittar på eventuella brickor som ligger längs aktuell linje på ömse sidor om den där raden om fyra. Finns där brickor i motståndarens färg plockas de bort och utgår i spelet, finns där fler i samma färg som fyrtalet tas även dessa upp till spelarens lager.

Du strävar alltså efter att göra rader med fyra egna pjäser där motståndarens brickor (en eller helst flera) också finns längs samma linje. Du försöker spela så att motståndarens brickor tvingas ur spel så att denne sedan inte kan inleda sitt drag med att spela en pjäs. Om du själv behöver brickor i lagret kan du såklart satsa på en vanlig 4-serie bara för att få plocka tillbaka pjäserna. Den som först får slut på sina spelbrickor har förlorat.

Vill man sedan spela med lite mer avancerade regler kan man t.ex. spela med 3 pjäser var som omfattar två vanliga brickor ovanpå på varandra. Dessa ”torn” kan sedan tillåtas att stå kvar på brädet om man har dem i en egen 4-rad, och det går också att vinna spelet genom att slå ut motståndarens tre torn (eller GIPF-pjäser som de kallas). Spelet får medelbetyg men inte mer. Konstruktören har spunnit vidare på spelupplägget från Gipf och skapat Tzaar, ett ännu bättre och roligare strategispel.