Giants (Matagot)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 deltagare (kan absolut fungera bra även för två om du får fatt på de alternativa 2-spelarreglerna)
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 40 spelpjäser, 30 stentavlor, 14 huvudbonader, 35 Moai, 30 stambrickor, 5 spelskärmar, 5 flaggor, startspelarpjäs, 2 stenbrottsbrickor, 7 skogsbrickor, 5 poängbrickor, 5 specialtärningar, 27 trästockar, pjäsbehållare, regelhäfte.
Konstruktör: Fabrice Besson

Välkommen till Påskön! Här tävlar du med din klan om att tillhöra det bästa gänget vad gäller att släpa fram och resa enorma stenstatyer längs öns kustremsa.

Den spelare vars arbetare rest flest Moai efter 5 spelade omgångar vinner! Det finns 5-7 sådana stenar tillgängliga per spelare i ett parti, fler ju färre deltagare och vice versa.

Tre av fem faser i varje omgång kan spelas simultant av samtliga deltagare, så det här kan spelas relativt snabbt, om än knappast inom de angivna 60 minuterna. Nej, man skall nog oftast räkna med ca 30 minuter till, kanske ännu mer om somliga brukar ta tid på sig att tänka, här finns ändå en del att fundera på, flera saker att bedöma och överväga.

Det första momentet (fas 1) är att kasta tärning och få fram det antal och den storlek av Moai-block som finns tillgängliga att kämpa om, att flytta runt på, i aktuell runda. Moai finns här rent fysiskt i tre olika storlekar och färger. De mindre är såklart enklare att flytta runt, så de kan kanske flyttas och resas snabbare.

Som steg 2 (fas 2) skall spelarna delta i en auktion. Man tar en eller flera stambrickor i ena handen, ett passande antal pjäser (av önskad sort) i den andra. Sen avslöjas såklart allas bud samtidigt.

Ju fler stambrickor man valt att visa upp desto tidigare i spelordningen får man spela, men hela budet går såklart förlorat för resten av spelomgången för alla spelare och kan sedan inte användas till något annat i aktuell omgång.

Antalet, och typen, av pjäser i din andra hand är de pjäser du tänkt dig använda för att kämpa om rundans tillgängliga Moai-pjäser (från fas 1). (Du vill såklart ha några stenblock att flytta till poänggivande platser...) Även dessa pjäser kan sedan inte användas till annat just nu.

Fas 3 är (och 4) utgör sedan huvuddelen av ett parti Giants. I den tredje fasen skall de pjäser man sedan eventuellt har kvar bakom sin spelskärm användas och placeras på brädet för att möjliggöra förflyttning av stenblock dvs. Moai-pjäser. Dessa vill man sedan flytta från ett centralt stenbrott på ön, ut mot en poänggivande plats i öns ytterkant.

Man har till sin hjälp i detta moment (kanske) en eller flera arbetarpjäser, en besvärjare och en klanhövding. (Somliga av dessa har dock möjligen använts till fas 2, auktionen).

Dessa figurer har såklart olika funktioner, t.ex. har varje arbetarpjäs och besvärjaren värde 1 och hövdingen värde 3 (i auktionen, fas 2). På brädet fungerar de också lite olika.

Besvärjarpjäsen kan stå var som helst (värde 1) eller gå till någon av fem olika typer av specialplatser på brädet för att erbjuda något slags specialeffekt; kanske få en extra arbetarpjäs, en extra stambricka, timmerstockar, reservera en poängplats för Moai eller få en huvudbonad.

Arbetarna (liksom timmerstockar) och/eller hövdingen går till olika spelplansfält från stenbrottet mot den poängplats man siktat in sig på. Det går också att använda stambrickor för att få stentavlor, eller hövdingen att agera som en besvärjare till priset av två stentavlor. Eller så passar man.

När alla spelare gjort det är vi framme vid fas 4, transporterandet av stenblock.

Beroende på vilken storlekstyp av Moai man valt/fått i fas 2 måste man nu ha rätt pjäser (och kanske även timmerstockar) på plats på spelbrädet. En Moai av storlek 1 kan flyttas över alla spelplansfält där det står en arbetare, besvärjare eller hövding, dessa har ju alla ett värde om minst 1.

Moaï med värde 2 eller 3 (större stenar) kräver följaktligen hövdingen ensam (värde 3) eller t.ex. dubbla arbetare eller arbetare/besvärjare med komplement av timmerstockar (värde 1 per styck). Som du förstår är det alltså bara frågan om att komma kanske 1-2-3 steg i taget med den där stenstatyn. Det är ju ett hårt slit att släpa jättelika stenblock genom terrängen...

Lyckligtvis kan du även flytta din sten genom att dra nytta av konkurrenternas pjäser och stockar som ligger i anslutning till din väg. Olyckligtvis belönas motståndarna då med något eller några av de poängen som man samlar för seger för varje pjäs du ”lånar”. Så frågan är om man verkligen vill snylta på andras transportvägar eller ej...

När en Moaï nått en uppställningsplats placerar spelaren en av sina basplattor på en dylik poängplats och reser stenen! Stenen kan sedan smyckas med något slags huvudbonad för extrapoäng, men då måste en sådan finnas tillgänglig och också ha kunnat flyttas samma sträcka som stenen.

Når du inte fram till målet med Moai och/eller utsmyckningen måste de för stunden lämnas på sin plats. Där riskerar de att bli stulna av någon annan spelare, men kan å andra sidan skyddas till priset av en stambricka.

Spelets femte fas innebär i princip bara att ta tillbaka alla sina pjäser använda i auktionen och de arbetare, besvärjare och hövdingar som bidragit till transporten. Timmerstockar utgår ur spelet efter den omgång i vilken de placerats och lämpligen också använts.

När fem omgångar spelets färdigt är ett parti Giants slut. Då summeras poängen för placerade Moaï (olika poäng fås på olika platser, naturligtvis fler poäng ju längre avstånd det är till stenbrottet, dessutom multipliceras poängen med storleken på pjäsen).

Man får också poäng (kanske väl många) för varje par av stentavlor man samlat. Ja, det var Giants det! Ett snyggt spel, ett rätt bra spel. Slump med tärningar, dolda auktioner och somligt material gömt bakom spelskärmar är kanske sådant jag inte alltid gillar i dylika spel, men sånt som trots allt funkar ganska bra här. Reglerna är inte alltför svåra att greppa och spelplan och en mängd plastkomponenter är tjusiga.

Samtidigt är just komponenterna kanske den biten som förtjänar mest kritik. Att få ihop den medföljande pappskålen som skall vara något slags lagerlåda för oanvända pjäser verkar inte gå utan våld och viss åverkan på kartongbitarna.

De huvudbonader och stambrickor som kan (skall) placeras på Moaïs huvuden passar dåligt, balanserar högst osäkert på pjäserna och de pyttesmå runda timmerstockarna är både pilliga och kan lätt rulla runt mellan olika fält. Spelboxen är stor (vad annat var att vänta i ett spel som heter Giants!?) och plastinsatsen har en konstig utformning, är inte alls till någon vidare bra hjälp när allt material är öppnat och använt.

Med så mycket outnyttjad yta (vatten) runt ön på spelplanen känns det konstigt att ha separata pappbrickor som uppställningsplatser för Moaïpjäser och huvudbonader, sådana fält kunde ha ritats dit från start och regeln/tipset om att hela tiden placera en liten flagga på spelskärmen för att markera att spelaren passat, dvs. gjort klart sina drag för omgången känns onödig.

Med en samling både bra och mindre lyckade bitar blir det ett stabilt medelbetyg på spelet Giants.