Gheos (Z-Man Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare (eller lag)
Ålder: 10+ år
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: 60 triangulära brickor, 12 runda poängräkningsbrickor, 54 poängbrickor, 6 civilisationsbrickor i trä, 30 små träkuber, regler
Konstruktör: René Wiersma

Den som samlat flest poäng vinner. Samla ihop dem genom smart placerande av de triangulära markbrickorna. Du får i din tur spela ut en ny bricka för att bygga upp en växande gemensam spelplan men kan även välja att byta ut en befintlig triangel någonstans.

Brickorna avbildar framförallt land och vatten i varierande grad och med olika sträckning (samt även olika symboler; veteax, svärd och bägare, och några byggnader, mer om allt detta alldeles strax). Pussla ihop olika brickor kant mot kant så att olika stora landmassor, här benämnda kontinenter, bildas.

På varje kontinent kan man grunda en civilisation, dvs. spela ut en rund träbricka i någon färg. Här har spelarna tillsammans möjlighet att få maximalt sex olika civilisationer att uppstå. Till varje civilisationsbricka hör fem mindre träkuber. Dessa kuber anses utgöra befolkning och är alla värda en poängandel för respektive folkslag. När du grundar en civilisation får du omedelbart ta sådana träkuber i motsvarande färg i ett antal som överensstämmer med antalet vete-symboler på aktuell kontinent. Ju fler sådana symboler på landmassan desto bättre för dig alltså. Så många träkuber som möjligt vill man alltid ha! De är ju en förutsättning för att kunna få poäng.

Om du, när du spelat ut en markbricka inte vill eller kan grunda en ny civilisation (om det till exempel inte skulle finnas lediga kontinenter eller några civilisationsbrickor kvar) får du ta en valfri träkub i någon redan existerande civilisations färg.

Där har du grunddragen i Gheos; spela ut en bricka på något smart ställe och försök plocka på dig minst en liten kub. Med rätt symboler (veteax) på en landmassa kan det bli fler än en kub om du dessutom har möjlighet att grunda en ny civilisation. Det är dock fullt möjligt att det inträffar vanliga (icke-civilisationsgrundande) drag då det helt enkelt inte finns några kuber kvar i det gemensamma lagret att ta av. Otur i så fall!

Du förfogar över tre poängräkningsbrickor som du sist i ditt drag kan utnyttja en gång vardera under partiet. En sådan använder du såklart när situationen är gynnsam så att du får så många poäng som möjligt. Poängräkningsbrickorna avbildar bägare, så följaktligen är det denna symbol du skall försöka bygga in så ofta du kan i kontinenter där det finns civilisationer i vars färg du har eller kan ta kuber.

Vid poängräkning blir varje kub värd lika många poäng som det finns bägare-symboler på kontinenten för respektive civilisation.

Därmed har vi berört både veteax- och bägare-symbolerna på markbrickorna. Mycket vete är bra när du vill ta många kuber i en nygrundad civilisation, bägarna är bra när du vill ha mycket poäng för dina kuber. Vi har inte nämnt symbolen med de korsade svärden.

Svärden står för militär styrka. Generellt gäller såklart att du vill ha stora kontinenter så att områdena omfattar så många brickor som möjligt med framförallt bägare. Ibland kommer dock någon att spela ut en bricka så att stora kontinenter sammansmälter eller byta ut en bricka så att en kontinent delas!

I det förstnämnda fallet blir det krig mellan två (eller flera) civilisationer, i det andra scenariot inträffar migration, folket söker sig till nya trakter…

I händelse av krig tvingas spelaren som orsakat händelsen först återlämna en intjänad valfri kub, därefter jämförs de båda krigande civilisationernas militära styrka. Kontinenten som innan sammanslagningen avbildade flest svärdssymboler går vinnande ur kampen, den andra civilisationen går under. Brickan och alla spelares kuber i förlorande färg måste återlämnas (för att senare kanske komma i spel igen om någon grundar en ny civilisation).

Om någon tar bort och byter ut en triangulär bricka och därmed delar upp en kontinent måste civilisationsbrickan flyttas till någon av de kvarvarande delarna av landmassan. Brickan läggs på den del av kontinenten som avbildar mest veteax. Det är fullt möjligt att dela upp ett land och tvinga folk på flykt bara för att leda dem in i ett krig med nya grannar…

Brickläggningsspelet Gheos kräver god uppmärksamhet på spelplanens illustrationer. Mycket snabbt kan en stor kontinent och många intjänade träkuber bli ett delat land vars kuber ingenting är värda. Civilisationer kommer och går.

Sno åt dig de poäng du kan (glöm inte bort att använda dina poängbrickor) och bygg upp en sådan militär styrka hos din civilisation att den blir omöjlig att rå på. Tvinga sedan motståndarna till underkastelse eller spela ut dem mot varandra! Gheos kan spelas synnerligen elakt om man så vill…

Kom dock ihåg att det alltid är tillåtet för alla spelare att välja att ta en kub från valfri existerande civilisation i sitt drag (om man inte startar en ny), så långt lagret räcker. Om en region verkar lovande vill säkert någon annan ha en del av kakan.

Inblandat tillsammans med de 52 landskapsbrickorna finns 8 epokbrickor. Alltid när man använt en bricka i sitt drag skall man dra en ny. (Man har hela tiden två på handen.) Ibland kan man vända upp en dylik epokbricka och en sådan utlöser direkt en poängräkning av alla civiliserade kontinenter som avbildar pyramider. (Pyramider är också en sak att hålla koll efter på brickorna, liksom Tempel som också ger poäng.) Spelet tar slut när alla deltagare använt upp sina 3 poängräkningsbrickor eller när spelgänget tillsammans dragit fram ett antal epokbrickor, 6, 7 eller 8 stycken beroende på antalet deltagare.

Vinnaren blir naturligtvis den spelare som fått ihop mest poäng för sina kuber.

Inför ett första parti är det möjligt att alla olika symboler och sätt att få poäng på låter krångligt, men väl igång faller allt på plats relativt kvickt. Efter första poängräkningen av varje sort, efter det första kriget, den första migrationen osv. så snappar man snabbt upp hur det hela går till och då har man säkerligen funnit en liten pärla till småelakt, lagom strategiskt och samtidigt turbaserat brickläggningsspel.