For Sale (Überplay)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 deltagare
Ålder: 8+ år
Speltid: 15 min
Innehåll: 30 bostadskort, 30 checkar, 60 $1000-mynt, 12 $2000-mynt, regler
Konstruktör: Stefan Dorra

For Sale är spelet där du köper billigt och säljer dyrt, eller rättare sagt försöker göra detsamma, det är inte alltid så lätt att lyckas. For Sale är också det där spelet med regler du förstår på 30 sekunder och där ett helt spelparti är över på 3 minuter. Ja alltså ett perfekt spel när man är lite småseg i skallen och inte orkar med de lite mer krävande spelen men ändå är sugen på att tävla lite. För ett parti blir förstås gärna några till när det nu är så pass enkelt.

Ett parti spelas i två faser. I den första fasen försöker du köpa billigt, i den andra få så mycket pengar för din vara som möjligt när den säljs igen. Det börjar med att de 30 bostadskorten blandas. De har alla ett värde från 1-30 och mest värdefullt är såklart de högre valörerna. I de lägre valörerna avbildas på de färggranna korten t.ex. en pappkartong, ett utedass, en grotta, en hundkoja eller avloppstunnlarna under marken. Högre upp finner vi husbilar, igloos, kojor, stugor och allt tjusigare villor. Kortet med nummer 30 är en rymdstation!

Vänd upp lika många kort som det är antal spelare. Nu blir det budgivning om rätten att få välja kort först. Man nyttjar sina tilldelade mynt för att buda och höja budet eller passa. Den som bjuder högst väljer sitt kort och det är såklart det med högst värde. Passar man tar man alltid det uppvända kort som har lägst värde. Är man med och budar i början men senare hoppar av tar man som tidigare det lägsta kortet som finns kvar av de uppvända, men mister också hälften av de mynt man tidigare satsat. Den som vinner en budgivning mister förstås hela sin satsning men får å andra sidan alltid det önskade kortet. Så håll i slantarna eller spendera generöst! Bedöm kortens valörer i relation till vad du och motspelarna har möjlighet att betala. Om alla passar i en runda delas ju korten ut gratis! Så fortgår spelet tills alla bostadskorten är utdelade och alla har lika många. Alla skall ju få ett kort var från varje uppläggning till budgivning.

Sedan tar fas två vid och nu blandar man de 30 korten med checkar. De har värde 0 eller från $2000 till $15000. Vänd på nytt upp lika många checkar som det finns spelare. Alla tittar på sina nyss förvärvade bostadskort och dessas olika värde och väljer vardera ett kort från handen. Korten vänds samtidigt och den som valt det högsta bostadskortet väljer check först och sedan tilldelas de i fallande ordning efter bostadskortets värde. Med höga bostadskort får du således de mest värdefulla checkarna. Och efter några rundor har ni spelat ut alla bostadskorten och fördelat även alla checkarna. Då är det bara att summera dessas värden och ev. kvarvarande mynt och se vem som är rikast. Vinnaren är funnen!