Fjords (Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: Från 8 år
Speltid: 30 min
Innehåll: 40 landskapsbrickor, 8 trähus, 40 brickor samt regler
Konstruktör: Franz-Benno Delonge

Fjords är ett klurigt och underhållande litet taktikspel för två personer. Spelet pågår i två olika faser. I den första spelfasen turas deltagarna om att växelvis dra landskapsbrickor för att bygga upp själva spelytan på ett så smart sätt som möjligt. Fas 2 handlar om att få placera ut så många egna runda små träbrickor (s.k. fält) som möjligt på landskapsbrickorna. Varje utlagd rund bricka ger spelaren ett poäng och flest poäng vinner spelpartiet. Reglerna säger vidare att man bör spela minst tre partier innan totalsegraren koras.

Landskapsbrickorna man drar och spelar ut avbildar land, berg eller hav, alternativt en mix av två eller tre av typerna. Brickorna är hexagonala (6-sidiga) och måste hela tiden placeras så att minst två av brickans sidor matchar landskapstypen på intilliggande, tidigare utplacerade brickor. Syftet är att skapa en stor landmassa då det är på denna man sedan i fas 2 får lägga ut sina fältbrickor för att få poäng. Du vill dock gärna lägga landskapsbrickor med mycket berg och/eller hav på somliga ställen för att försvåra för motståndaren och därmed öka dina chanser till poäng framöver.

Det är nämligen så att du, utöver dina 20 fältbrickor, också förfogar över fyra små trähus vilka du skall använda dig av under fas ett, landskapsbyggandet. I samband med en utlagd bricka har du möjligheten att på denna genast få placera ett av dina hus. Det är sedan i fas två från dessa hus du utgår när du placerar ut dina fält. Så på vilka brickor, var och när, är det bäst för dig att ställa ut dina hus?

I fas två spelar spelarna växelvis ut varsin fältpjäs på en ledig landskapsbrickas landdel och man utgår alltså från ett av sina hus. Sedan gäller att man i sitt nästa drag placerar nästa fältpjäs intill ett annat eget fält eller hus. Förekomst av berg och vatten på brickorna är på ett sätt alltså betydelselöst eftersom man inte får ställa vare sig hus eller fältpjäser på dessa delar men är samtidigt jätteviktigt om man kan bygga så att berg eller vattendrag kan hindra motspelarens framfart med fältpjäser. Det är ju den som först ockuperar en landbricka som tar poängen.

Ja, i och med att spelarna pusslar fram spelplanen med blandade brickor under spelets gång liknar inget parti ett annat och möjliggör lång livslängd på spelet. Det är förstås alltid trevligt. Fjords är i grunden ett fiffigt strategispel men det finns ett turmoment här i och med att det dras okända brickor som måste spelas ut någonstans där det är möjligt.

Detta innebär såklart att du kanske ibland inte får den bricka du vill ha och alltså inte kan bygga där du vill men detta torde förhoppningsvis drabba båda spelarna i lika hög grad. Här bjuds på mycket spel och spänning i en förpackning med behändigt smidigt format. Betyget får bli en stark trea.