Fire & Axe: A Viking Saga (Asmodee)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 90 minuter
Innehåll: Spelplan, 33 runkort, 27 saga-kort, 5 långbåtsbrickor, markörer för förberedelser och navigation, 15 skattbrickor, 67 mynt, 5 båtpjäser, 75 besättningsmän, 15 stadsbrickor, 3 stadsfigurer, 12 plundringsbrickor, 3 tärningar, 33 varor, vindmarkör, sista omgången-markörer, regler.
Konstruktörer: Steve och Phil Kendall.

Välkommen till vikingatiden!

Här tar du din långbåt ut på haven. Du tar ombord en eller flera vikingar och kanske en blandad samling varor och ger dig iväg mot främmande land.

Lastmöjligheterna är såklart väldigt begränsade men i takt med att spelets tidsåldrar passerar kan din båt successivt frakta allt mer.

Du idkar handel, plundrar och stjäl och/eller väljer att skapa bosättningar på somliga nya ställen.

Varje spelare tar sig i tur och ordning igenom en vecka. Det innebär i praktiken att man utför max sju handlingar, en per dag. Det finns tre saker att välja bland och man gör det man kan och vill i valfri ordning; man tar ombord besättning eller last, man drar ett runkort och/eller flyttar sin långbåt till ett angränsande område med vatten (på ett hav, en flod) eller in till en hamn. Allt eftersom dragen utförs markeras de på en av två olika skalor.

Utöver ovanstående kan man även få utföra byteshandel, plundring, bosättning, spela ett runkort, återvända till hemmahamnen etc. men dessa handlingar går utöver de ordinarie max sju dragen.

Varje besättningsman eller vara som skall ombord kräver en handling vardera. Spelaren bestämmer vad och hur mycket som skall lastas men minst en besättningsman skall såklart följa med. Drar man kort med runor representerar dessa olika slumpinslag som ändrar grundreglerna, det sker saker som kan hjälpa eller stjälpa en spelare. Man får som mest ha tre stycken sådana kort på sin hand.

Fartygsförflyttningen kostar en handling per spelplansruta man rör sig. Flera fartyg på samma plats är okej ute på haven men aldrig inne i en och samma hamn. Väder och vind kan spela roll, här och där är det mer stormiga vatten vilket kan förlångsamma en del resor. Det går såklart att försöka pressa restiden, men det kommer såklart med ett pris, varor eller besättningsmän ombord måste kanske offras.

Skall du sälja varor, röva eller bosätta dig krävs det att du är i en hamn. Du får i din tur (7 handlingar) göra en av dessa saker i varje hamn (så långt det är möjligt). Olika hamnar är olika värdefulla och somliga av dem hänger ihop geografiskt (färgkodade) med andra närliggande. Du får bara lämna av en vara i varje hamn och det du lämnar i utbyte mot poäng (hamnens värde) får inte vara en vara som redan finns i de närliggande och likafärgade hamnarna i nätverket.

Skall du göra en räd och röva måste där finnas en stadspjäs tillgänglig. Du kastar 1-3 tärningar beroende på antalet besättningsmän du anländer med och du slår dem en i taget. Slår man inte högre än hamnens värde misslyckas räden och man mister en besättningsman. När (om) kastet lyckas får spelaren stadspjäsen och de poäng den är förknippad med (en hemlig siffra finns under varje stadsmannapjäs).

Är det bosättningar man är sugen på måste relevant hamn sakna en stadspjäs, därtill får ingen annan hamn i nätverket (med samma färgkod) ha en stadspjäs heller. Sålunda måste spelarna först ha gjort framgångsrika räder i området innan någon kan slå sig ned i trakten. Även i detta moment får man slå 1-3 tärningar (utifrån antal ankommande besättningsmän) men nu slås tärningarna tillsammans. Om i alla fall en tärning överstiger hamnens siffervärde är bosättningen framgångsrik. En besättningsman måste lämnas på platsen för resten av spelet och ger poäng i slutet. Ett misslyckat försök leder tvärtom till förlust av en besättningsman!

Spelar man ut ett runkort är det bara att läsa det högt för alla och verkställa effekten. Somliga kort gäller endast på en specifik plats och/eller för en viss tidsperiod.

Ja, det var väl det mesta som kan inträffa. Nästan. Det går att vinterförvara sin långbåt också och här finns en vikingasaga att försöka spela upp. Somliga spelkort (en slumpad samling inför spelstart) visar ett antal kriterier som måste uppfyllas för att man skall få bonuspoäng. Det kan röra sig om att placera varor i vissa hamnar, få bort stadspjäser från somliga ställen eller bosätta sig på specifika platser.

När man vänt upp alla korten för spelets tidsåldrar (vare sig spelarna lyckats uppfylla olika kriterier eller ej) är sedan spelet slut. Man har ju under spelets gång samlat poäng för sina räder och handel, nu adderas poäng för bosättningar, att ha rövat mest och slutfört vad som efterfrågas på olika kort för tidsåldrarna. Slutsegraren har givetvis fått allra flest poäng.

Tja, Fire & Axe är väl helt okej, ett i raden av spel med resande vikingar som fraktar varor från en plats till en annan, som rövar och flyttar runt. Reglerna är rätt enkla, ja hela spelet är hyggligt okomplicerat. Det är slump i slagna tärningar och uppvända tidsålderskort, men vad gör väl det i ett spel som detta. Fire & Axe är ett medelmåttigt sällskapsspel för hela familjen, inte alls dåligt men samtidigt utan det där lilla extra.