Finca (Hans im Glck)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Från 10 år
Speltid: 45 minuter
Innehåll: Spelplan, 12 väderkvarnsblad, 42 fruktbrickor, 10 fincabrickor, 16 handlingsbrickor, 4 bonusbrickor, 8 åsnekärror, 6 trähus, 18 frukter vardera av fikon, mandel, oliver, apelsiner, druvor och citroner, 20 fruktodlare
Konstruktörer: Ralf zur Linde & Wolfgang Sentker

Spelet Finca kan du också hitta under namnet Mallorca och det är faktiskt där vi är för att skörda och leverera frukter till olika distrikt. På spelplanen finns tio olika områden att besöka och i respektive områden ligger små staplar omfattande fyra fruktbrickor vardera. Naturligtvis är endast en bricka uppvänd och synlig i taget (den översta såklart) men i takt med att spelarna levererar just det brickan avbildar till respektive plats lyfts brickorna bort och nya vänds upp, en i taget.

Självklart är det så att den som först uppfyller en regions fruktönskemål får ta brickan ifråga och därmed också motsvarande poäng. Brickorna är alla värda 1-6 poäng och avbildar alltid motsvarande antal frukter. Det kan röra sig om en apelsin, två citroner, 3 fikon, 4 druvklasar, 5 mandlar, 6 oliver eller någon annan variant. Somliga brickor avbildar en mix av frukt, t.ex. en värde 5-bricka med 2 citroner + 3 druvor. Några brickor visar bara 4 frågetecken där således fyra valfria, men ändå likadana, frukter duger bra som leverans.

Visst kan det låta som en bra id att alltid satsa på att ta brickorna med högsta värdet, men det kräver ju å andra sidan mest frukter också och de är inte alltid lätta att samla ihop, dessutom utdelas det bonusbrickor (och därmed poäng) till den som samlar hela serier med fruktbrickor värde 1-6.

Den som fixar en sådan serie allra först får bonusbrickan värd 7 poäng. Nästa sådan serie ger någon 6 bonuspoäng, sedan utdelas 5 och sist 4 poäng till spelarna innan bonusbrickorna är slut. Det är fullt tillåtet för en spelare att vinna flera men det är samtidigt förstås inte säkert att någon kommer åt en bonusbricka överhuvudtaget.

Frukten ja, den får du samla ihop genom att vandra runt på spelplanens väderkvarnsvingar. Det finns två vingar för varje fruktsort men då dessa 12 blad blandas och läggs ut i en cirkel i slumpvis ordning kan frukterna du vill åt hamna olika många steg ifrån varandra. Det innebär såklart olika förutsättningar i olika spelade partier, kul!

Varje spelare inleder spelet med att placera ut ett antal egna spelpjäser på några av vingarna. Antalet pjäser du får använda beror på antalet spelare och för varje utställd pjäs på en vinge får du ta ett exemplar av motsvarande frukt och samla framför dig som ett startkapital. Du får om du vill sätta alla dina pjäser på en och samma vinge eller på samma fält som en motståndare, allt beroende på vilka frukter du vill åt.

Hädanefter gäller att om du i ditt drag väljer att flytta en pjäs medurs på väderkvarnsvingarna går denne lika många steg (vingar) som det står pjäser på vingen ifråga när du påbörjar draget. Där du sedan hamnar får du ta lika många avbildade frukter som där står pjäser (inkl. din du just gått med). Detta känns som en smått genialisk spelmekanik som är både mycket enkel att förstå men som samtidigt erbjuder utmaningar och möjligheter. Genom att flytta till och från olika fält får du olika sorters frukter i olika antal, men du kan också påverka hur många steg och frukter motståndarna får Fiffigt, verkligen bra!

När du passerar två specifika väderkvarnsblad (två motsatta ställen finns, dvs. vart 6:e steg i cirkeln) får du ta en vagnsbricka. En sådan ger dig tillstånd att ge dig ut i de olika regionerna en gång för att leverera frukt. Huruvida du ger dig iväg till ett eller flera distrikt är upp till dig men din vagn rymmer bara max sex frukter.

Du skulle således kunna sticka iväg och norpa en 6-poängs fruktbricka (om du samlat motsvarande frukter) i en region, eller ge dig iväg och plocka sex stycken 1p-brickor, en 2p+4p, 1+5 eller för den delen kanske enbart en 2p-bricka du vill åt. Ja, ta det du kan och vill som ligger tillgängligt i regionerna för tillfället men du kan som sagt bara lämna max 6 frukter.

I din tur kan du välja att flytta en spelpjäs i väderkvarnscirkeln, gå ett antal steg och samla ihop en eller flera frukter av någon sort. Kanske får du också den så nödvändiga vagnsbrickan som du måste ha för att kunna få ut frukten till olika områden.

Som alternativ till att samla frukt kan du leverera frukt. Du återlämnar en vagnsbricka och frukter och tar en eller flera fruktbrickor med poäng. Kanske har du fått ihop en hel serie fruktbrickor med olika värden och kan ta även en bonusbricka?

När den fjärde och allra sista fruktbrickan tagits i en viss region finns där kvar en 5 poängs Finca-bricka som avbildar en frukttyp eller två och som genast skall ges till den spelare som just nu har samlat flest fruktpoäng i motsvarande fruktsort/er. Det är därmed fullt möjligt att Finca-poängen hamnar hos någon annan spelare än den som just fått områdets sista fruktbricka. När en region helt tömts på alla brickor skall där istället placeras ett hus. Sex utställda hus avslutar spelet, så alla regioner kommer inte att bli tömda.

En liten extra knorr i spelet är att det såklart finns begränsat med frukter och vagnsbrickor. Skulle det vid något tillfälle vara så att en spelare inte kan ta allt det man har rätt till måste samtliga spelare återlämna alla insamlade ägodelar av samma sort innan aktiv spelare tar det denne har rätt till.

Således kan man, när man helt saknar t.ex. en citron och alla andra är tagna av andra spelare, gå till passande väderkvarnsblad och tvinga konkurrenterna att återlämna sina så att man plötsligt är ensam om att nu ha just den här frukten. Ja, innehållet i ens fruktlager kan snabbt ändras. Det gäller att hålla koll på spelförrådet av pjäser och slå till innan motspelarna hunnit lösa in sina frukter!

Utöver dessa båda valmöjligheter i sin tur dvs. flytta en pjäs och få frukt och ev. vagnsbricka eller leverera frukter med sin vagn och få fruktbrickor och poäng har varje spelare fyra extra brickor att utnyttja om de vill. Varje bricka kan användas en gång vardera och icke utnyttjade brickor ger i slutet 2p styck till spelaren.

En bricka låter dig göra dubbla drag i väderkvarnen, dvs. flytta samma pjäs direkt igen eller en annan pjäs ett eller flera steg framåt enligt reglerna.

En bricka låter dig flytta till valfritt blad i väderkvarnen och ta ett antal frukter.

Den tredje brickan är en vagn av större modell och med den kan du en gång under spelet köra ut hela 10 frukter till olika regioner i ditt drag (istället för de annars max 6 frukterna).

Fjärde och sista brickan att använda vid behov låter dig leverera en frukt mindre än efterfrågat men ändå kunna inkassera fullt antal poäng!

Spelet Finca har enkla, tydliga regler och erbjuder god underhållning och elegant spelmaterial. Både lättsamt och klurigt på samma gång.