Faqir (Tactic)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 7+ år
Speltid: 30+ minuter
Innehåll: Spikmatta, 28 spikar, 24 fakirkort, 4 omklädningsrum, tygpåse, regler

Spelplanen (spikmattan) rymmer 7 x 7 hålrum för spikar. Dessa spikar skall spelarna turas om att sätta dit på valda ställen så att spikarna kan sticka upp ur hålrum på de fakirkort man har. Varje spelare sköter 7 spikar var och ett fakirkort i taget och den spelare som först får spelplanens spikar att matcha sitt fakirkorts hålrum vinner omgången och därmed samtliga spelares fakirkort för den rundan.

Härnäst inleder spelaren bredvid vinnaren en ny runda. Alla rensar brädet, tar tillbaka sina spikar och förser sig med varsitt nytt fakirkort. Så turas man om att spela ut spikar igenů

Det är hålrummen i fakirkorten som är själva utmaningen att bemästra. Dessa kort utgörs av fakirillustrerade kvadratiska kartongstycken. Tänk dig sedan att du delar in kortet i 3 x 3 rutor och sätter ett hål centralt i varje sådan ruta så får du de 9 olika platser där ett fakirkort kan vara perforerat. Så många hål är det dock inte på fakirkorten, dessa har bara 4 eller 5 olika hål, men de kan alltså sitta på en mix av dessa nio ställen.

Försök nu att spela ut dina spikar på spelbrädet så att dina och motståndarnas spikar kan passa in i ditt fakirkorts hål. Naturligtvis får du vrida ditt fakirkort runt, runt, men det måste såklart vara spikar i alla hål och ingen del av kortet får sticka ut utanför spikmattan.

Skulle någon placera en spik på ett mindre lämpligt ställe för ditt kort kan du kanske inte få dit det på aktuell plats alls, men du har alltid två möjligheter i din tur: Antingen ställer du ut en av dina spikar på valfri ledig plats eller också flyttar du en av dina egna redan utställda till ett nytt ställe.

När du ser att spelplanens spikar har en passande placering för ditt fakirkort spelar du såklart ut det och tar hem omgången! Ett parti Faqir skall enligt reglerna spelas över 6 omgångar. Den som efter det samlat flest fakirbrickor vinner. Oavgjort är inget helt ovanligt resultat.

Något uns av skicklighet kan kanske behövas ibland men mest handlar detta om tur med fakirkort och motståndarnas spikplacering. Sitter du sist i ett spelvarv med 4 deltagare och har ett 4-håls fakirkort kan du kanske vinna direkt med din första utplacerade spik. Och så inleder nästa spelare en ny omgång och så sitter du där med ditt 4-hålskort och får det att passa direkt igenů Ah, det kan bli ett lite skevt spelupplägg ibland och visst är det orättvist att somliga sitter med fakirbrickor med 4 hål och andra med 5 hål.

Den fakirbricka du spelar med skall du ha framför dig i ditt omklädningsrum. Detta är ett slags ställ, en hållare för kortet ifråga som delvis döljer ditt kort för motståndarna. Du får rotera kortet hur du vill men när det väl placerats i hållaren syns alltid en av kortets fyra sidor, ja, en tredjedel av hela ytan, en ytterrad om max 3 hål avslöjas. Där kan man således se lite av hålens placering eller avsaknaden av dessa. Detta som en liten hjälp när man skall ställa ut sina spikar och förstöra för en motståndare.

Faqir är som sällskapsspel för vuxna inte mycket att roa sig med, men säkert helt okej för barn. Då jag inte hittar någon text om att detta marknadsförs som ett barnspel hamnar det således i min kategori Sällskapsspel och bedöms som vuxenunderhållning. Räkna upp betyget ett steg för att få motsvarande bedömning i min Barnspelsklass.