Esagek (Gelosa Claudio)


Fakta:
Antal spelare: 1-6 delagare
Ålder: 8-99 år
Speltid: 5-20 minuter
Spelbeskrivning: Tur 2/5, Strategi 5/5, Kommunikation 2/5, Kreativitet 1/5, Action 0/5
Innehåll: 7 sexkantiga roterbara skivor att montera i asken, spelbrickor (15 blå, 15 röda,10 gula, 8 gröna, 6 lila, 6 vita, 6 orange
Konstruktör: Claudio Gelosa

Esagek är fyra spel i ett och här erbjuds fyra olika utmaningar och sätt att tävla. Du kan spela ensam i Alone och/eller ta dig an en motståndare i spelvarianten Classic. Surrounder och Invasion är spel för 2-6 deltagare.

Du spelar ett parti Esagek i själva förpackningen. Lyft av locket och där i förpackningens botten finns 7 stycken 6-kantiga skivor symmetriskt placerade intill varandra. Plattorna träs på piggar som sticker upp, fast förankrade i bottenplattan. Plattorna är i sina fästen fjädrande och möjliga att rotera, förutsatt alltså att du trycker ned en platta i taget och vrider den, annars ligger den såklart emot de angränsande plattorna och kan inte snurra.

Varje sexkantig platta är indelad i 6 stycken trekantiga fält, så hela spelytan är sammansatt av totalt 42 trianglar. I varje sådan triangel finns en rund liten försänkning där en liten spelarmarker i någon färg kan få plats. Här gäller det att flytta sina runda pjäser från en triangel till en annan för att få dem till lämpliga platser. Exakt vilka platser och exakt hur de får flyttas varierar lite beroende på spelvariant.

Enklaste sättet att beskriva Esagek är som ett slags kinaschack. Pjäser förflyttas från en sida till en annan, eller in mot mitten, de omringar och hoppar över varandra, tas bort från brädet.

ALONE
Spelas av en spelare och med valfritt antal brickor (6-14 st) i en färg. Det finns med 6 olika startuppställningar som förslag. Du skall sträva efter att få en ensam pjäs kvar någonstans på brädet. De drag du får göra är att antingen rotera på valfri hexagon (6-kantig platta) som du har minst en pjäs på, ett steg med- eller moturs, eller fånga en annan egen pjäs och därmed eliminera den från spelplanen.

En eliminering i Alone innebär att endera av två brickor i två olika intilliggande trianglar med sidorna mot varandra (inte spetsarna!) hoppar över den andra pjäsen som därmed plockas bort.

CLASSIC
Innebär att två deltagare ställer upp 9 pjäser var på rad mitt emot varandra. Den som sedan kan få tre egna pjäser till motståndarsidans centrala hexagon och där ockupera 3 av 6 triangelfält på plattan vinner. Tillåtna drag är att flytta en egen pjäs från en triangel till ett intilliggande ledigt fält. All sådan förflyttning sker således över en triangels sida, aldrig över en spets.

Du får också rotera en 6-kantig platta ett steg där du har en eller flera pjäser och du kan som tredje möjligt drag välja att fånga (och eliminera) en motståndarbricka på samma sätt som du slår dig själv i Alone-varianten ovan. En pjäs hoppar via en triangelsida över en annan pjäs och landar på närmaste lediga fält. Överhoppad pjäs utgår ur spel.

SURROUNDER
Är spel för 2-6 personer, med 5 till 15 egna pjäser beroende på antal deltagare. Målet är att fånga ett visst antal fiendepjäser (3-8), återigen styrt av antal spelare. Du får som för alla spelvarianter av Esagek välja att flytta en egen pjäs ett steg från en sida av en triangel till den motsatta eller rotera valfri hexagon (där du finns representerad) ett steg åt något håll för att ändra läge på egna och kanske även motståndarpjäser.

Du får också välja att byta plats på två pjäser, en egen och en motståndares. De båda brickorna skall finnas på olika sidor av en triangelsida och de byter helt enkelt bara plats med varandra om du utför det här draget.

Som namnet Surrounder antyder gäller det här att omringa ett visst antal fiendepjäser för att vinna spelet. Omringade pjäser plockas bort, en i taget, så se till att få en fiende omringad av dina egna pjäser på tre sidor så går allt enligt plan.

INVASION
Heter den fjärde spelvarianten och här kommer 5 olika startuppställningar för spel med 2-6 personer. 4, 6 eller 12 pjäser i varje deltagares färg placeras symmetriskt på spelplanen och sedan kämpar man om att vara först med att få 2-4 egna pjäser till spelplanens centrala hexagon.

Spelarna får flytta en egen pjäs ett steg, rotera en hexagonal platta eller fånga en fiende genom att hoppa över den (pjäserna skall ligga på ömse sidor av en triangelsida).

Somliga av de här spelen kan såklart ta slut innan någon deltagare uppfyllt målet. Det är ju fullt möjligt att någon fått sitt lager av pjäser så reducerat att denne inte kan segra, och då vinner naturligtvis motståndaren automatiskt, i ett två-personersspel i alla fall. Är det fler spelare som tävlar kan några spela vidare medan andra slås ut.

I de här fånga-en-fiende-genom-att-hoppa-över-pjäsen-dragen är det fullt tillåtet att hoppa vidare i samma tur om det bara är möjligt att ytterligare fånga fler fiender. Upp till 3 pjäser får elimineras i ett och samma drag om det går.

Du får inte rotera på en vridbar platta som en motståndare själv vridit på i draget precis före ditt och det verkar inte heller tillåtet att hoppa över egna pjäser (vare sig för eliminering eller ej). Här skiljer sig ju Esagek förvisso från tidigare nämnda kinaschack, men ändå

De engelska reglerna verkar vara en dålig direktöversättning från italienskan och lämnar en hel del i övrigt att önska. De är inte på något sätt solklara och det är mycket möjligt att jag fått något av ovanstående helt om foten. Och varför pjäser i 7 olika färger?

Visst är det kul med flera spel i ett och somligt i presentationen känns originellt men samtidigt finns det bra många bättre strategispel att plocka fram, särskilt om det rör sig om spel för två och det går inte att bortse från känslan som infinner sig att man redan spelat det här spelet förr, som klassiskt Kinaschack, Rävspel eller liknande.