På nya hyss med Emil i Lönneberga (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: Från 5 år
Innehåll: Spelplan, tärning, 5 spelpjäser, 8 buskort, 1 Emilkort, regler
Konstruktörer: Atelier Stefanie Rohner & Christian Wolf

Spelplanen avbildar en snickarbod samt åtta platser där det är lämpligt för Emil att utföra bus, därutöver flera stigar som löper kors och tvärs mellan alla ställen av intresse. Den ”Emil” som utfört flest bus när de åtta olika busstrecken är avklarade vinner spelet.

Blanda åtta buskort och lägg dem i en hög med baksidan uppåt bredvid spelplanen. Lägg Emilkortet bredvid snickarboden. Låt alla deltagare slå tärningen en gång var och sätt sedan, i sifferordning och högst först, ut spelpjäserna på de fem olika startrutorna. Det kan vara lämpligt att försöka komma så nära snickarboden som möjligt.

Turas nu om att kasta tärningen och flytta din pjäs. I spelets allra första moment tävlar ni om att befria Emil från snickarboden. Den som först kommer fram ”blir” Emil, i alla fall för stunden.

Någon tar Emilkortet och lägger det framför sig. Nu skall Emil-spelaren försöka att utföra bus. De övriga deltagarna skall försöka att stoppa honom!

Emilspelaren drar det översta buskortet och får då reda på vart han skall bege sig härnäst för att busa! Självklart skall Emil inte visa buskortet för någon annan.

Så man fortsätter att slå tärning. Emil vill till ett av spelplanens åtta busställen, de övriga försöker att jaga ifatt Emil.

Kommer Emil först anses busstrecket vara framgångsrikt utfört och han tar ett nytt kort för att fortsätta busa. Kommer en annan spelare ikapp Emil genom att landa på hans ruta, byts nu rollerna. Den nye spelaren blir Emil (tar Emilkortet och buskortet) och spelet fortsätter på samma sätt.

Det kan som du förstår bli flera olika Emils som gör enstaka bus var, och det kan bli så att en Emil lyckas utföra flera bus, ja kanske alla. Hur som helst vinner den som utfört flest av de åtta olika uppdragen. Så kasta tärning och rusa iväg/jaga ifatt!

Det här Emilspelet är ett snabbspelat tärningsspel för de yngsta. Rätt festligt i all enkelhet och betyget alla gånger godkänt.