Elasund: The First City (Mayfair Games/Kosmos)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: Från 10 år
Speltid: ca 60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 20 byggtillstånd, 2 stadsportar, 90 kort, 37 byggnader, 36 murar, 9 kyrkobrickor, skeppspjäs, 2 tärningar, 40 träkuber, 4 poängmarkörer, 4 lathundar, regler.
Konstruktör: Klaus Teuber.

Välkommen tillbaka till Catan, för visst har du väl spelat Settlers of Catan?

Nu har bosättarna på ön börjat bygga upp Elasund, den första staden...

Som spelare är du med och hjälper till!

Är du först med att placera dina tio små träkuber någonstans på spelbrädet är du vinnaren.

Spelytan för olika byggnader omfattar 10 x 9 fält och därtill fält för en kyrka och en mur runt staden. Med färre än 4 spelare minskar ytan. Du markerar allt du bygger i form av neutrala byggnader med de där kuberna, men har även tillgång till några standardbyggnader i egen spelfärg. Dessa behöver såklart inte märkas upp, ägarskapet är ju redan tydligt när de väl hamnar på brädet.

En spelares tur består av fyra olika moment att utföra i tur och ordning. Först slås två vanliga tärningar vars värden adderas. Du får en summa 2-12 och blir den 7 kommer pirater till ön – det blir en speciell händelse, mer om den längre fram.

För övriga utfall placeras spelets skeppspjäs i motsvarande sjöruta som förresten löper parallellt med stadens ena långsida. Ja, det finns från respektive sjöruta (2-12 exkl. 7) en hel rad av byggbara fält in i staden... (Slår man förresten fram exakt samma siffra som skeppet redan står på måste det flyttas 2 steg uppåt/nedåt).

När skeppet nu hamnat på rätt plats tittar varje spelare på motsvarande kolumn i Elasund. Har man byggt något där? Finns där en hel eller en del av en byggnadsbricka som ligger på ett fält i just den här raden kommer den ägaren att kunna få ut inkomst för sitt bygge. Se bara efter om byggnaden eller byggnaderna är märkta med en kortsymbol eller en guldsymbol.

För respektive symbol får ägaren ta en enhet guld eller ett inflytandekort.

Härnäst får aktiv spelare bygga en eller två byggnader, fritt valt av tre olika typer av byggen. Bygg en egen eller neutral byggnad i staden. Bygg på stadsmuren. Bygg på kyrkan.

Vad gäller vanligt stadsbygge, börja med att se över exakt vilken byggnad du vill bygga någonstans. Byggbrickorna täcker 1, 2, 4 eller 6 av stadens rutor. Olika brickor kostar olika mycket guld att spela ut och olika brickor kan låta dig placera både en och två egna kuber för ägarskap på dem. (När någon spelares 10 kuber står på olika byggnadsbrickor är spelet slut!)

För att få bygga krävs också att spelaren i en eller flera lämpliga rutor placerat byggtillstånd av lämpligt värde. Varje spelare sköter fem sådana brickor var, värde 0, 1, 2, 3 och 4. En bricka med högre värde är såklart bättre än en med lågt, men även nollan kan ju vara nyttig då den ju blockerar en ruta för någon annan, fungerar liksom som en slags inmutning...

Nåväl, minst ett byggtillstånd måste ligga redan placerat sedan tidigare där du tänker placera byggbrickan. Finns där fler tillstånd för andra intresserade spelare måste ditt/dina tillstånd ha högre (sammanlagt) värde. Placera ut byggbrickan, ta bort och återlämna tillstånden. Tvingar du bort andras tillstånd när du bygger måste spelaren kompenseras. Du får betala guld motsvarande värdet på tillståndet.

Det luriga med Elasund är att det faktiskt är ett rätt elakt spel. Det är inte bara byggnadstillstånden man tvingar bort (även om man alltså måste ersätta dem!) En större byggnad får nämligen helt eller delvis täcka en mindre och kan på så sätt tvinga bort redan uppförda byggnader. I samband med det återlämnas också spelens kub, ägarmarkeringen och den spelaren kommer för en stund i alla fall längre bort från segern...

Du kan inte bygga över större byggnader men kan bygga över och på samma sätt tvinga bort lika andra stora byggnader på brädet. Det sker dock till den extra kostnaden av tre identiskt färgade inflytandekort (och dessa kunde du alltså få som inkomst i fas 1 om en viss tärningssumma matchar en stadsdel i vilken du byggt ”rätt” typ av byggnad i... märkt med kortsymbol och inte guld alltså).

Att bygga på stadsmuren kräver inga tillstånd men kostar olika beroende på i vilken riktning du bygger. Somliga byggdelar låter dig placera ut kuber, andra ger dig istället ett slumpvis draget inflytandekort.

Kyrkan är ett prioriterat bygge med nio delar. Kyrkans bygge får faktiskt inkräkta på alla andra byggnader och kan i linje med ovanstående tvinga bort vilken annan byggnad som helst, oavsett storlek! Men så kostar det ju faktiskt hela 7 guldstycken per kyrkobyggbit.

Spelarens tredje moment (det första var alltså att slå tärningar och få inkomst, det andra att bygga 1-2 saker) är att nu välja att ta 2 guld eller placera ut ett av sina byggtillstånd. Tillståndet kostar lika mycket guld som dess värde att placera och skall i första hand hamna i den rad där skeppet just står (raden man slog fram med tärningarna i moment 1 ovan). Är man redo att betala med extra inflytandekort kan man få lägga tillståndet på helt valfri ledig plats i Elasund.

Som fjärde och sista handling (en frivillig sådan) kan spelaren i sin tur få utföra något slags specialaktivitet. Dessa kostar alltid inflytandekort, och kanske även guld. De fyra olika aktiviteterna är följande: Flytta ett byggtillstånd. Uppgradera ett byggtillstånd (byt brickan till en med högre värde från ditt förråd). Få 2 guld. Placera ut ett byggtillstånd.

Du kan med andra ord t.ex. ta 2+2 guld eller placera 1+1 tillstånd eller blanda fritt. Bara du betalar på ett eller annat sätt...

Och därmed är vi framme vid tärningssumman 7, piraternas uppdykande.

Piratskeppet skall nu placeras i valfritt fält i sjöraden (raderna märkta 2-12, exkl. 7 som saknas).

Den här gången ger nu inte byggnaderna i motsvarande rad inkomst, utan istället gäller: För varje ägarkub som finns på en byggnad i vald rad måste spelaren betala 1 guld eller 1 inflytandekort. Ett litet straff, en liten extra avgift att betala till piraterna... dvs. banken.

Ytterligare några enkla regler finns med i Elasund värda att nämna. Det finns t.ex. en chans till bonuskort när man flyttar piratskeppet. Man kan även få bonussteg på en poängskala för handel som då och då låter dig placera ut ägarkuber även här, förutsatt att du byggt på somliga specifika platser i staden... Men mer än så handlar det inte om.

Elasund är ett brickplaceringsspel med stora slumpinslag, men med lite flax kan du få något i både din egen och i andras speltur. Å andra sidan kan tärningarna ordna så att du flera kast i rad kanske inte får något alls... Se alltså till att sprida ut dina byggen över så många rader som möjligt, bygg något i de rader du mest troligt räknar med att tärningarna oftast skall täcka. (Det borde såklart bli någonstans i mitten av skalan.)

Reglerna är enkla och tydliga, endast sex sidor långa. Komponenterna är helt okej, liksom spelet som sådant. Personligen tycker jag att Teubers Settlers of Catan generellt sett är ett festligare spel, men tärningsmomentet återanvänds här på ett riktigt bra sätt. Och nog är Elasund det klart bättre spelet av de båda om man bara är två som vill spela. Betygstrean är solid. Det här är riktigt underhållande, men bara om man accepterar slumpinslaget (kort och tärningar) och förstås inte har något emot elakt spel. Det här med att bygga över och tvinga bort andras byggen är ju inte det minsta snällt!