Eketorp (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-6 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 6 brickor med slottsnamn, 12 materialkort, 54 stridskort, 30 amuletter, 48 vikingar, 112 resurser, 6 personliga bräden, 6 skärmar, regler.
Konstruktör: Dirk Henn

Vad skall dina vikingar göra? Vad skall de andra spelarnas vikingar ägna sig åt? Ja, säg det. Placera hur som helst dina vikingar på lämpliga fält för önskade handlingar på ditt eget spelbräde, men välj dragen i hemlighet, bakom din spelskärm.

Låt sedan alla avslöja sina val och ställ alla pjäserna på motsvarande fält på det större gemensamma spelbrädet. Verkställ de valda handlingarna i tur och ordning.

Målet är att bygga sex sektioner murar 3 nivåer runt ditt slott. Samla resurser till detta genom att samla dem ute i det fria eller attackera motståndarnas slott och stjäl helt enkelt deras byggnadsmateriel. Du behöver således 18 bitar av något material för att vinna, alt. ha byggt bäst efter 10 spelade omgångar.

Här är byggnadsmaterialet i ökande grad av värde Gräs, Trä, Lera och Sten. Ju högre värde murarna till ditt slottsbygge har desto större chans att vinna, så bygg alltså så mycket du kan med hjälp av sten (eller lera, nyttja i mindre grad gräs och trä).

Varje spelare sköter 5-8 vikingar, fler ju färre spelare som deltar. Sprid ut dessa på ditt bräde bakom skärmen för önskade handlingar.

Välj att skicka dem till sju olika platser (A-G) i naturen för att samla byggnadsmaterial alldeles gratis. Alla fem platserna behöver dock inte nödvändigtvis ha material tillgängligt i varje spelrunda, utbudet och antalet bitar kommer att variera, slumpas fram i varje parti.

Dessutom kan det alltså bli så att gräset, träet, leran och/eller stenen inte räcker till alla vikingar som kommer till platsen för att förse sig och då kan det bli kamp om resurserna.

Det går också att välja 3 olika ställen runt varje fiendeslott att placera sig på för en belägring, utföra en attack för att stjäla material, dvs. i princip riva ned delar av fiendens murbygge. Beroende på position runt slottet finns alltid två sektioner av murar möjliga att stjäla delar från. (Om det är något byggt där vill säga).

En annan möjlighet är att låta egna vikingar stanna hemma i slottet för att försvara det.

Om det blir en kamp, antingen vid en belägringsplats runt ett slott eller ute i naturen vid en resursplats, avgöra denna med spelkort. Dessa stridskort har värde 1-6 och varje spelare använder ett av de man har till hands. Högst kort vinner fighten och kan tillgodogöra sig resurser från det begränsade naturlagret eller fiendemurarna.

Förloraren måste sända en viking till sjukstugan. Ju större differensen är mellan spelarnas valda stridskort desto längre tid är förlorarvikingen borta ur spel, dvs. läker sina skador. Med större differens kan även en vinnande attackerare stjäla de mer värdefulla byggresurserna och inte bara billigt gräs...

Efter kampen byter spelarna stridskort med varandra och får ta upp dessa på nytt när samtliga fyra kort på handen använts en gång.

Här finns också amuletter att offra för att få byta samtliga sina stridskort inför en strid, alternativt spara till spelets slut för att istället få 1 poäng vardera för dem.

Ja, det var Eketorp det, ett spel om att samla gräs, trä, lera och sten för att bygga egna slottsmurar och riva dem för motståndarna. Viss spänning i att i hemlighet planera sina handlingar erbjuds, god omspelbarhet i form av ständigt varierad resurstilldelning likaså.

Det är slump vad det finns att bygga med och det är slump i de där stridskorten som kan ha värde 1-6. Det är såklart riktigt surt att sitta med klena kort på handen och kanske förlora, då mister man kanske värdefullt material och en pjäs går till sjukan. Å andra sidan har du de där amuletterna, fem stycken av dem, för att vid behov använda dem för att fixa nya kort, bättre kort kanske och därmed slippa förlora den där striden...

Eketorp har ganska enkla regler och komponenter av okej kvalitet men jag kommer inte ifrån det faktum att detta är så pass simpelt att det främst måste anses vara ett familjespel, något för yngre spelare. Ja, mer seriösa spelare som vill ha en tuff utmaning, ett lite krävande spel, skall leta på annat håll. Eketorp väger ganska lätt, men funkar alltså helt okej, särskilt med många deltagare. Då blir ju kampen som bäst och man attackerar inte samma fiende hela tiden. Väl? Å andra sidan blir det givetvis mer kaos då och smått omöjligt att kunna planera framåt. Riktigt tuff konkurrens om resurserna i naturen också förstås.

Ett medelbetyg på en femgradig skala, absolut, men jag tycker nog att den går åt det svagare hållet, särskilt om det inte är många spelare som deltar, spelare inställda på ett lättsamt, krigiskt slumpspel.