Easter Island (Twilight Creations Inc.)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: Från 8 år
Speltid: 30-40 minuter
Innehåll: Spelplan, 14 statyer, 16 solbrickor, regler
Konstruktörer: Odet L’Homer & Roberto Fraga

På Påskön finns många figurliknande statyer av vulkanisk sten. I spelet med samma namn är de gjorda av plast. Det känns kanske inte riktigt lika häftigt som om de varit av sten men fungerar ändå rätt bra. Spelplanen med sin ö, plaststatyerna i ljus eller mörk grå färg skulpterade i form av Påsköns riktiga Moai-figurer och solbrickorna gör alla sitt till för att själva upplägget ändå skall kännas rätt exotiskt. Sen är väl kanske själva spelupplevelsen inte överdrivet märkvärdig. Betyget tre tycker jag nog får gå åt det svagare hållet och skall man likna det här spelet vid något annat får det väl bli laserspelet Khet, i mindre förpackning och utan batterier och synliga ljusstrålar.

Spelplanen är som sagt Påskön. Mitt på ön finns ett rutnät om 4 x 4 kvadratiska rutor, eller kanske mer relevant 5 x 5 knutpunkter. Statyerna rör sig längs linjerna och står still i skärningspunkterna, inte i själva rutorna. Runt hela ön och själva rutnätet går en cirkel utmed vilken 20 gula cirklar med pilar pekar inåt mot öns mitt, 5 cirklar mot respektive sida av rutnätet, om man säger så. Från dessa 20 platser kan sedan ljusstrålar (nåja, du får tänka dig att de finns där….) riktas in mot spelytans statyer i syfte att träffa och spränga sönder motståndarens Moai-figurer. Beroende på hur statyerna nu står placerade kommer ljusstrålarna att studsa fram och tillbaka så att en staty i taget plockas bort…….

Ställ ut fyra av dina sju tillgängliga statyer någonstans på spelbrädet och ha dina 8 solbrickor tillgängliga. Du kommer att ha 5 möjliga aktiviteter att välja mellan när det blir din tur och du får hela tiden göra två saker, två olika i valfri ordning eller två likadana saker. Du kan…..
1. ställa ut en av dina outnyttjade statyer någonstans på spelbrädet
2. flytta en egen staty längs en rak linje så långt du kan och vill (utan att hoppa över en annan pjäs)
3. rotera en egen staty på sin plats 90 eller 180 grader
4. placera en solbricka med baksidan upp på en av de 20 cirklarna runt ön och således göra den platsen till din att nyttja senare för att skjuta en ljusstråle in mot statyerna
5. vända en tidigare utlagd solbricka och helt enkelt skjuta en stråle mot pjäserna i syfte att få bort en motståndares staty

När någon spelare bara har en enda staty kvar på brädet (trots att kanske fler outnyttjade finns att tillgå) är spelet slut och motståndaren vinner.

Träffar din ljusstråle en staty rakt framifrån eller rakt bakifrån i ryggen är den omedelbart borta från fortsatt spel. Se till att du skjuter strålarna mot motspelarens figurer……
Annars kan du sikta på sidan av valfri pjäs och sända strålen vidare. Alla statyerna har en triangelformad bas som, så att säga, vinklar en träffande stråle 90 grader och sänder den vidare. Ja, en träff på höger eller vänster sida far vidare rakt framåt i pjäsens ögonriktning och kan träffa en ny pjäs framifrån, i ryggen eller i sidan och sändas vidare….. osv.
Reglerna säger dock att det alltid är den sist träffade pjäsen som plockas bort när en solstråle sänts iväg så träffar du bara en enda pjäs ryker den i alla fall, även om träffen var i sidan…… Studsar strålen tillbaka till en tidigare, med samma skott, redan träffad figur försvinner denna.

Ja, här finns ingen faktisk ljusstråle att titta på så det gäller att hålla noga uppsikt över hur spelpjäserna står uppställda och kunna förutse var den tänkta solstrålen hamnar. Eftersom du har 8 solbrickor att tillgå kan du inte avlossa fler skott än så men varför skulle du behöva göra det? Motståndaren har ju bara 7 statyer och max 6 av dem behöver du träffa. Med en bortblockad staty med varje skott känns en angiven speltid om 30-40 minuter som lite väl mycket.

Easter Island är lite klurigt att bemästra trots enkla regler. Speltiden är ganska kort men jag har svårt att se att man skulle vilja spela så värst många partier på raken. Visst är det någorlunda utmanande och lite festligt men som sagt, jag bjussar inte på mer än en svag trea i betyg.