Dvonn (Gipf Project/Rio Grande Games)


Fakta:
Antal spelare: 2 deltagare
Ålder: 9+ år
Speltid: 30 minuter
Innehåll: Spelbräde, 23 vita brickor, 23 svarta brickor, 3 röda Dvonn-brickor, regelhäfte
Konstruktör: Kris Burm

Den avlånga spelplanen som läggs mellan de båda spelarna rymmer 49 fält för svarta, vita och röda brickor. Börja med att placera ut dem alla. En spelare förfogar över alla vita pjäser samt två röda brickor, spelare två tar hand om de svarta brickorna samt en röd. Vit spelare börjar och man turas om att växelvis spela ut sitt brickförråd, en bricka i taget tills spelplanens alla fält blivit fyllda. Spelarna börjar med de röda. Väl färdig med brickutplaceringen får respektive spelare sedan i spelet endast flytta på brickorna i sin unika färg, svart eller vitt. De röda brickorna tillhör båda deltagarna och kan bara flyttas tillsammans med andra brickor som staplats på hög i ett torn, mer om det nedan.

Målet är att hålla sina brickor kvar i spel så länge som möjligt. Skulle brickor förflyttas på brädet så att en eller flera brickor i någon färg blir isolerade och inte längre på något sätt sitter ihop/har kontakt med en röd bricka måste den eller dessa genast plockas bort ur spel.

Det är meningen att du skall stapla brickor på höjden, ovanpå varandra, och det är fullt tillåtet att flytta en egen bricka upp ovanpå en motspelares ensamma bricka eller upp på en högre stapel, ett torn. Huruvida det är bäst att lyfta upp en bricka ovanpå egna eller andras pjäser kan såklart variera under spelets gång.

Oavsett antalet brickor som staplats på varandra är det alltid den översta brickans färg som anger ägarskapet för hela stapeln. En ensam pjäs får endast gå ett steg åt valfritt håll, men alltid bara till ett redan upptaget fält, så att brickan som flyttas alltid hamnar ovanpå en annan.

En stapel innehållande två eller fler brickor rör sig alltid i rak linje lika många steg som antalet brickor den innehåller. Stapeln får gå sina steg över såväl upptagna som lediga fält, men måste, precis som ensamma brickor, alltid avsluta sin förflyttning på ett upptaget fält. En stapel flyttas såklart som en enhet och får aldrig brytas och delas i mindre delar.

Reglerna säger också att en pjäs eller stapel som är helt omgärdad av andra pjäser på samtliga sidor inte får röras så när spelet startar är det såklart brickor i spelplanens ytterkanter som flyttas först.

Det är med dessa förflyttningsregler således fullt möjligt och rentav bra att lyfta en eller flera brickor upp på en röd bricka. En ensam röd bricka kan ju aldrig flyttas men väl som en del av en stapel kan ägaren därmed flytta runt den röda pjäsen och tack vare lediga fält på brädet försöka att skapa situationer där motståndarpjäser således inte har kontakt med en röd bricka och måste avlägsnas ur partiet!

Spelarens egna pjäser i tornet är ju så att säga alltid skyddade, de har ju garanterad kontakt med en röd bricka i den egna stapelnů Problemet är såklart att man inte alltid kan vara säker på att få ha kontroll på en stapel med en röd bricka, eller någon annan stapel heller för den delenů En ensam bricka kan lätt hoppa upp på och ta kontroll över en nog så hög stapel. Fast ju högre den blir desto sämre förflyttningsmöjligheter får den på den långsmala spelplanen.

Spelet fortgår till dess att ingen spelare kan göra något mer drag. Då samlar spelarna ihop de staplar de kontrollerar och summerar sin totala mängd brickor. Vinner gör självklart spelaren med flest brickor.

Dvonn är utmanande och spännande. Betyget blir en stark trea.