The Dutch Golden Age (Phalanx/Mayfair Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 27 kulturkort, 22 konstkort, 21 investeringskort, 22 kryddkort, 19 kolonikort, 24 inflytandebrickor, 20 förflyttningsbrickor, kungapjäs, 60 mynt, 2 tärningar, regler.
Konstruktörer: Leo Colovini & Guiseppe Baů

En tjusig spelplan är i centrum i det här spelet där allt är slut när en vinnare samlat ihop 33 poäng.

Spelplanen är Nederländerna indelat i 10 regioner, två vardera i färgerna grönt, gult, rött, blått och grått. Samma färger finns överst i en separat tabell (tabell över gillen) indelad i 5 kolumner á 8 steg. För respektive färg köper man sig en plats i tabellen/kolumnen om man är intresserad av det. Man börjar i så fall längst ned med en plats för 3 mynt. Den platsen äger man till dess att man frivilligt lämnar den eller någon annan köper den till ett högre pris på raden ovanför. Vill någon annan ta över den kostar det ytterligare en slant högre upp osv. Naturligtvis sjunker priset till startnivån igen så fort någon väljer att sticka därifrån...

På brädet finns ytterligare en tabell rörande kryddhandel med Ost- och Västindien samt en slinga runt hela spelplanen där en kungapjäs vandrar runt, runt och ger pengar till spelarna.

Fem olika korthögar (grå, bruna, gula, orange och blå baksidor) erbjuder olika möjligheter via kultur, målningar, investeringar, kryddor och resor till avlägsna kolonier.

Inför spelstart får varje deltagare 10 mynt, fem förflyttningsbrickor i trä och sex inflytandebrickor i papp. Varsin inflytandebricka placeras i olika regioner, två egna förflyttningsbrickor placeras sedan i en eller två olika regioner som INTE har inflytandebrickor från någon spelare. Övriga brickor får spelarna sedan anstränga sig för att få i spel om de vill. Kungen placeras någonstans på sin slinga.

Klart för start.

Varje spelare gör alla sina drag, spelar alla spelets steg, innan nästa spelare gör om processen. Detta fortgår alltså till dess att en spelare samlat 33 poäng (poäng som kan samlas in på åtta olika sätt).

1. Slå tärningar och flytta kungen. Dennes rutor motsvarar köpmän, kungar och framförallt olika regionfärger. Personerna ger alltid alla spelarna lite pengar, färgerna innebär såklart att endast de som just nu finns i motsvarande regioner får en slant. Man får 1 mynt per förflyttningsbricka, 2 mynt per inflytandebricka.
2. Utför valfria generella handlingar och/eller specialhandlingar eller utlys (istället för att göra specialen) en auktion. Dessa alternativ kan du göra i valfri ordning.
3. Spelaren håller ordning på de eventuella poäng denne fått och lämnar över turen till nästa deltagare.

Vi återvänder till actionmomentet, alla handlingarna. De kretsar framförallt kring spelarnas inflytandebrickor, det är dessa som så att säga ”ger dig handlingarna”. Ju fler sådana brickor du skaffar desto mer kan du således göra...

Som en generell handling kan du röra dig över kartan över de nederländska regionerna. För 0,5 mynt flyttar du en Förflyttningsbricka från en region till en annan. Betala mer för att flytta längre och/eller fler sådana brickor så att de hamnar där du vill ha dem – om du har råd!

En annan generell handling är att ta kontroll över ett gille (eller flera). Vi snackar om den där tabellen med 5 kolumner. Välj en färg, lägg en inflytandebricka på kolumnens nedersta lediga ruta och betala 3 (eller fler) mynt. 3 mynt är det lägsta det kostar att ta en plats om man är först, finns där någon annan redan där puttas denne alltså bort när man betalar ett högre pris.

En tredje generell handling är att samla tre förflyttningsbrickor i en och samma geografiska region. Då kan dessa genast bytas mot en ny inflytandebricka.

Så, dags för specialhandlingarna. Varje inflytandebricka någonstans på brädet (i en provins, i gillestabellen, i tabellen för resor till Ost-/Västindien) berättigar spelaren till en specialhandling.

Typen av handling är något som beror helt på färgen där brickan ligger. Har du t.ex. placerat din inflytandebricka i grön kolumn gör en grön specialhandling, ligger en bricka på en gul provins så gör en gul specialhandling.

Grön handling: köp dig en ny förflyttningsbricka för 5 mynt och placera den någonstans.

Gul handling: köp gult investeringskort för 3 mynt. Du får antingen en slant direkt tillbaka eller ett kort du behöver samla fler exemplar av för att tjäna ännu mer pengar.

Brun handling: Köp dig ett brunt kort med en målare, den är värd en del poäng i slutet men bara om den är färdigmålad såklart. Det kräver ett antal 1-mynts investeringar framöver, fler såklart ju mer värdefull målningen är. Har du redan ett brunt kort som du behöver betala på väljer du kanske att inte dra nya bruna kort. Då erbjuder det här specialdraget dig istället möjligheten att betala 1 mynt på en tavla. Med andra ord, köp nytt brunt kort för 3 mynt eller betala 1 mynt på ett redan inköpt kort.

Blå handling: För 3 mynt köper du ett blått kort (de visar Fartyg, Kapten, Kanon eller Joker). Samlar du ett set med de tre första (eller nyttjar jokern som ersättning) får du segla till avlägsna kolonier. Betala 2-6 mynt för valfri plats i Ostindien (först till kvarn) för en egen Inflytelsebricka, alternativt 7 mynt i Västindien. Representation här ger poäng i slutet och din betalda plats visar också det pris du betalar för ev. orange kort.

Orange handling: de här korten rör kryddor från fjärran land och kräver att du fått segla iväg (med en trio blå kort) och betalat för en plats i Ost- och/eller Västindien. Den plats du valt är det pris du köper dig ett nytt orange kort för med det här specialdraget. Korten här ger dig precis som de gula korten pengar, men kryddhandeln ger bättre utdelning!

Grå handling: För 3 mynt, köp ett grått kort. De kommer i flera olika former. Du kan få pengar, poäng, styra tärningarna eller få kort som motsvarar någon annan färg.

Vill man inte utföra någon specialhandling (eller bara några men inte alla!) kan man auktionera ut den/dem till övriga spelare. De ger stegvisa bud om minst 0,5 mynt (rena skampriset!) och du får det vinnande beloppet samtidigt som auktionsvinnaren får det där motsvarande kortet. (Att vinna auktionen och få ge dig 0,5 mynt för att kanske få ett bra kort som annars kostat 3 är ju en väl värd investering, så tänk dig för innan du glatt erbjuder andra auktionsmöjligheten, det kanske kostar dig mer än du tjänar in!

Poängen ja, de ramlar in kontinuerligt på följande sätt. För färdigställda målningar och för olika gråa kort. Dessutom för varje förflyttningsbricka i provinserna, för inflytelsebrickor i provinserna och Ost- och Västindien samt för minst 10 mynt vid spelets slut.

The Dutch Golden Age är ett trevligt sällskapsspel, inte alltför komplicerat eller långdraget. Reglerna skulle dock kunna vara tydligare, situationer kan uppkomma där det verkligen råder oklarhet kring som vad som gäller, men jag antar att spelarna snabbt kan komma överens om någon egen tolkning.