Durch die Wüste (Kosmos)


Fakta:
Antal spelare: 2-5
Ålder: Från 10 år
Speltid: 20-45 minuter (Nja, 20 är jag tveksam till…)
För vem? Turspelaren 2/10, Taktikern 9/10, Strategen 7/10, Grubblaren 4/10
Innehåll: Spelplan, 175 plastkameler, 39 ryttare, 5 oaser, 45 vattenställen (poängbrickor), 35 bonusbrickor, spelregler
Konstruktör: Reiner Knizia

Tyskans Durch die Wüste (eng. utgåva heter Through the Desert) betyder att vi måste ta oss igenom öknen, nu med våra fem respektive kamelkaravaner vi alla har ansvaret för. Öknen är stor och oaserna få. På sina håll finns klippformationer vi inte kan forcera.

Här gäller det att få sina karavaner att nå oaserna för bonuspoäng, att få karavanerna att bli så långa som möjligt och dessutom försöka muta in egna områden av spelplanen dit motståndarna inte har tillträde. Kan du hägna in delar av brädet med en egen karavan får du ett poäng per spelplansruta du kontrollerar och finns det oaser i området eller utlagda poängbrickor där, går allt detta genast till dig!

Ja, spelplanen avbildar en mängd hexagonala (6-kantiga) fält och enstaka klippformationer. Brädet prepareras inför spelstart med ett antal utplacerade plastpalmer som oaser samt ett 40-tal poängbrickor, värda 1-3 poäng styck.

Varje spelare får också ställa ut sina 5 karavanledare med kameler på lediga rutor. Därefter börjar spelet och man har möjligheten att ställa ut max 2 nya kameler i anslutning till sina ledare eller befintliga karavaner i varje drag. Antingen två kameler i en och samma karavan eller en kamel vardera i två olika karavaner.

Här finns kameler i 5 olika färger och alla spelarna har en karavan var i respektive färg. Karavaner (kamelpjäser) i samma färg får aldrig stå intill varandra även om de sköts av olika ledare.

Man spelar ut kameler och försöker få sina allt längre karavaner att nå fält där poängbrickor ligger, man vill nå in till oaserna för än fler poäng och allra helst vill man skapa en karavan från spelbrädets kant som tar sig in över öknen och ut igen och som därmed mutar in ett eget område. Då får man som sagt hela det områdets poängbrickor, samt poäng för ev. oaser och alla i området ingående fält. Samtidigt minskar man ju ned på utrymmet för motståndarnas karavaner att expandera på.

Här i öknen handlar tillvaron inte om tur utan om skicklighet. Den som smartast planerar för sina karavaners utbyggnad stänger vägar för de andra och snor åt sig mark och poäng.

Spelet är festligt och utmanande, utmanande på flera sätt. Ibland kan det kännas rätt besvärligt att både hålla reda på och isär spelplanens alla karavaner. Spelarna har som sagt karavaner i samma färger, det är bara ledaren någonstans i ledet som bryter av med annan färg men denne kan alltså återfinnas först, sist eller någonstans mitt i kedjan. Här gäller det att ha skarp blick och kunna välja rätt karavan och rutor att satsa på vid rätt tillfälle!

Durch die Wüste funkar lika bra på 2-3-4-5 spelare men är man bara 2-3 deltagare minskas spelytan något. Spelet är slut när alla kameler i en av de fem färgerna placerats på brädet så ligger du bra till poängmässigt kan du i kommande drag spela ut två kameler med samma färg hela tiden bara för att påskynda spelets slut. Troligen kan någon annan deltagare försöka att göra detsamma för att sabotera för dig och själv vinna segern! Medelbetyg eller något bättre än så, om än inte riktigt en fyra. Eller jo, kanske, med bara 2 eller 3 spelare.