Duell (Alga)


Fakta:
Antal spelare: 2
Innehåll: Spelplan, 2 x 8 vanliga tärningar, 2 st kungatärningar, spelregler

Duell är verkligen ett annorlunda strategiskt tärningsspel som kräver en hel del klurande för att ro hem segern till en av de två tävlande. Spelplanen är indelad i 9 x 8 rutor i vilka vanliga tärningar skall ”rullas” fram och tillbaka. Spelarna placerar sina pjäser i en rad mitt emot varandra. Längs varje långsida finns nu nio trätärningar; 8 vanliga 6-sidiga tärningar och i mitten en kungapjäs som bara får flytta ett steg i taget. Alla andra tärningar får nu och framöver flyttas (rullas fram på spelbrädet) lika många steg som det finns prickar på ovansidan. Beroende på hur långt tärningen rullar, eller om du väljer att svänga 90 grader, kommer nya prickar fram och erbjuder nya förflyttningsmöjligheter.

Det gäller att slå ut motståndarens kung eller få din egen kungapjäs till motsvarande spelares kungaruta. Under tiden kan man ju roa sig med att bättra på sina odds genom att en i taget slå ut övriga tärningar. Om din tärnings prickar räcker för att nå en motståndartärning kan den tas ur spel. Här ändras alltså dina pjäsers förflyttningsmöjligheter under spelets gång. Tricket är att komma på hur många prickar som dyker upp när du flyttat färdigt en tärning……