Domaine (Mayfair Games/Kosmos)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: 4 rambitar med lås, 9 landbrickor, 60 actionkort, 60 riddare och 16 slott (15 + 4 i respektive spelarfärg), 100 gränsmarkörer, 36 gulddukater med värde 1, 11 dukater med värde 5, 4 poängbrickor, kungsbricka, regler
Konstruktör: Klaus Teuber

Ah, Domaine, snyggt, strategiskt men ändå inte fullt så bra som jag hade trott och hoppats. Spelupplevelsen blev lite störd mot slutet av de slumpvis dragna korten som anger vad du faktiskt kan få göra. Du drar förvisso kort hela tiden men det visar sig att den kortlek ni först sorterat i en A-, B-, C- och D-del och därefter blandat och lagt ovanpå varandra i bokstavsordning har olika kort i olika fördelning i de fyra delarna. Det kunde man kanske ha listat ut med den här uppdelningen redan från start, men ändå. Det måste man såklart känna till innan spelet startar, det hade vi dålig koll på och det påverkade i högsta grad spelet.

Det räcker inte att veta vilka kort som möjliggör vilka drag, man måste naturligtvis få veta hur många kort som göms i respektive fjärdedel, så att man kan bedöma oddsen för att något skall kunna hända. Synd, som i vårt fall, om man sitter och längtar efter kort för att få placera ut gränsmarkörer och så finns det inga sådana kvar alls… Det kan bli snopet för flera spelare.

Nej, skall man kunna lägga upp en strategi för ett helt parti måste man få chans att bedöma om det kan hinnas med, är möjligt att ens genomföra. En miss av oss förstås, men samtidigt, tycker jag, en liten miss i spelet att somligt är mer vanligt än annat i olika faser av spelet. Nåja, en miss är kanske fel uttryck, men du måste känna till att byggandet av gränser oftast sker i början, att allianser skapas i slutet, att riddarna deserterar i slutet… Eller rättare sagt, dessa kort dyker upp oftare då… Om du sedan använder dem är en annan sak.

Så, byggande i början, samgåenden och sabotage mot slutet. Jag kunde ha tänkt mig att skapa en tidig allians och sabotera hela tiden, men icke…

Nåväl; i ett ramverk skall 9 landbrickor placeras, 3 x 3. Mittenbrickan med den kungliga staden är alltid fast, resten är det möjligt att både blanda och rotera som man vill. Detta innebär såklart möjlighet att spela Domaine på olika spelytor i olika partier. Bra!

Dessa olika landbrickor är sedan uppbyggda av 16 kvadratiska fält, 4 x 4 och avbildar en mix av ljusgröna fält (ängar), mörkgröna skogar, byar, den kungliga staden eller olika sorters gruvor.

Som spelnamnet antyder gäller det här att skapa domäner, ett eller flera egna områden, för att försöka sno åt sig så stora bitar av spelytan som möjligt. Ju mer skog, ju fler byar och gruvor du kan kontrollera desto bättre.

Ni startar alla med 3 eller 4 (beroende på antal spelare) slott vardera placerade på spelplanens ängar och en riddare i anslutning till varje slott, på en intilliggande äng eller skog. Sedan försöker ni således expandera er slottsträdgård, om man säger så… Spelplanens ytterkanter bildar en naturlig gräns, resten av spelplanens alla linjer måste förses med utställda gränsmarkörer för att ett visst område skall anses inhägnat.

Så det är väl bara att ställa ut de där gränsmarkörerna då? Nja, vad du får och inte får göra styrs hela tiden av actionkorten och du får endast ha tre kort på handen spelet igenom. Det finns fem olika sorters actionkort och dessa är olika kraftfulla och kostsamma och därtill alltså olika sällsynta eller vanliga i olika faser av spelet. Det möjliggör väl inte så värst många olika valmöjligheter vid varje givet tillfälle, tycker jag.

Du får dock sist i ditt drag alltid fylla på din hand så att du hela tiden har 3 kort tillgängliga och du får välja dolda kort från draghögen eller från eventuellt kasserade kort som du och andra spelare ratat tidigare och som kan finnas uppvända bredvid spelplanen. På så sätt har du ändå vissa möjligheter att komma över en viss specifik handling (eller ett visst pengabelopp). Kort som spelats ut och använts för sin angivna handling kasseras dock direkt.

Börja alltid ditt drag med att inkassera dukater (pengar) för de gruvor du eventuellt har i en inhägnad domän, dvs. ett område fullständigt omgärdat av svarta gränsmarkörer (och ev. spelplansytterkant). Japp, så är det, gruvor i din region ger dig pengar! En dukat för varje unik sorts gruva, alltså inte nödvändigtvis en för varje gruva du har. Här finns guld-, silver-, koppar- och diamantgruvor att kontrollera, således max 4 dukater/omgång.

Härnäst skall du välja mellan att sälja ett kort från handen eller att spela ut ett för att utföra motsvarande handling. I det förstnämnda läget väljer du att avyttra ett av dina kort, får ett antal dukater för det, och lägger ut det med bildsidan uppåt bredvid spelplanen. Härmed är det okej för alla spelare att senare plocka upp det till handen, du får dock inte göra det i samma runda du sålt det!

Väljer du att spela ut ett kort betalar du kostnaden för angiven handling med ett antal dukater och genomför sedan själva aktiviteten. Här fanns som sagt fem olika sorters actionkort.

Vi tar dem i tur och ordning;
1. Gränsbrickor. Dessa anger att du får spela ut 1, 2 eller kanske 3 gränsbrickor (tagna från det allmänna lagret) på spelplanen på platser du finner passande. Räkna med att kostnaden stiger ju fler spelpjäser du får ställa ut i ditt drag. (Självklart finns det detaljerade regler för hur och var du får placera dessa, men de går vi inte igenom här).

2. Riddare. Du får placera 1 eller 2 av dina riddare på spelplanen, beroende på antalet symboler på kortet, och bara i anslutning till andra befintliga egna riddare eller slott och på rutor för ängar och/eller skog.

3. Expandera din domän. När du skapat en domän ges du nu möjlighet att låta den växa sig större med ett eller två fält. Du tar helt enkelt över ett par fält på spelplanen och gör dem direkt till dina. Du kan få plocka och ställa ut många gränsbrickor från förrådet och försöker såklart kringgärda ytterligare poänggivande fält med skogar och byar och/eller pengagivande gruvor.

Fält där det redan står pjäser av någon sort kan du inte ta över och vill du åt yta från en motspelares angränsande domän, ja då måste ni först räkna era riddare! Du måste ha fler egna riddare i din region än vad motståndaren har i sin för att vara framgångsrik med övertagandet. Här finns således ett argument för att satsa på att ibland ställa ut extra riddare i sin region, som skydd mot fientligt övertagande och en egen extra anfallskraft!

Med den här handlingen får du säkert flera extrapoäng och stjäl du mark från en annan spelare mister denne såklart motsvarande insamlade poäng omedelbart. Den poänggivande marken är ju numera förlorad… (för tillfället i alla fall).

4. Desertör. Den fjärde sortens actionkort ger dig möjlighet att tvinga bort en motståndares riddare från brädet. Den spelaren tvingas avlägsna en riddarpjäs från spelplanen och du får ställa ut en egen riddare i en angränsande egen domän istället.

5. Allianser. Med detta kort öppnar du upp en gräns mellan en egen domän och en angränsande som tillhör en motspelare. För resten av spelet har ni två nu ett avtal om att ni inte får expandera era domäner in i varandras, oavsett antal riddare eller spelade kort. Detta gäller såklart bara just dessa två domäner. Era andra domäner är naturligtvis opåverkade (om ni inte spelar ut Allianskort för dessa också…).

Som du märker är reglerna väldigt enkla. Spela ut ett kort, betala för och utför önskad handling ELLER kasta ett kort och fyll på med nya pengar. Dra sedan ett nytt kort till handen. Det är vad du gör, om och om igen. Beroende på exakt vilka actionkort du får så blir du varse exakt vad du kan göra eller hur mycket pengar du kan tjäna ihop.

Domaine är rätt skoj, men som jag skrev i början, du måste ha ett hum om vilka kort som finns, hur de kan användas, hur många de är och när de kan tänkas dyka upp. Du behöver en mix av kort eller en plan att agera utifrån när de olika korttyperna dyker upp. Det är trist att bara få sitta och spela ut Riddare hela tiden för att det är sådana kort du har. Ok, så du får dra kort från de öppna, de som sålts… Men tänk om alla bara kastat sina Desertörkort eller Allianskort hela tiden… Det var kanske inte heller de du ville åt…

Nej, var inställd på att det hela tiden är väldigt mycket du vill göra men inte kommer att kunna göra, så kommer nog spelet mer till sin rätt. Varje drag kommer att vara mer eller mindre kostsamt att utföra och det kort du vill åt dyker kanske inte upp, när du har kortet saknar du kanske pengarna… Den fiende du trott dig skulle hota på högersidan vänder sin uppmärksamhet åt ett annat håll och fokuserar på annat.

Med tre eller fyra slottsområden att försöka omgärda känns somligt lite splittrat. Skall man få sin första domän måste man ju fokusera sitt byggande på ett enda ställe och därmed avsiktligt lämna andra därhän för stunden. Det kan kännas konstigt att allt byggande och alla kamper utspelas på en viss del av spelplanen hela tiden när andra slott och riddare inte fått en enda mur omkring sig. Och så mot slutet, så plötsligt har det kanske ändå blivit en domän till i och med färdigställandet av en annan, med många sköna poäng till någon…?

Ett parti Domaine fortgår till dess att någon spelare fått ihop 30, 40 eller 50 poäng (beroende på antal spelare) och då omedelbart blivit segraren eller till dess att högen med spelkort tagit slut. I det sistnämnda fallet ges först 5 poäng till den med mest pengar, 3 poäng till den med näst mest pengar innan segraren identifieras och hyllas! Domaine är helt okej och kommer med ganska enkla och tydliga regler och bra kvalitet på speldetaljer men vill du spela spel på temat areakontroll rekommenderar jag nog hellre Terra Nova eller Durch die Wüste/Through the Desert.