Die Dolmengötter (eggertspiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-t spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 20-30 minuter
Innehåll: Spelplan, 20 druider, 65 dolmen, 80 stenar, tygpåse, regelhäfte
Konstruktör: Thomas Odenhoven

Tyska regler vi inte kan tolka fullt ut och en bristfällig engelsk översättning förstör vår spelupplevelse. Något litet tycker vi oss sakna vad gäller poängräkningen och den oklarheten och påföljande regelstudier och diskussioner tar nästan död på vad som i övrigt var ett rätt förträffligt spel. Skall ett spel som Dolmengötter fungera väl måste såklart alla regler vara solklara redan vid spelstart. Här finns ingen plats för misstag och missuppfattningar, sådana kommer att straffa sig rejält och kan visa sig vara avgörande!

Spelplanen omgärdas av en poängstege där rådande placeringar för de deltagande visas löpande, därinnanför ligger själva spelytan, 28 stycken så kallade stencirklar i tre olika storlekar. Fast cirklar må vara en lite felaktig benämning, här rör det sig egentligen om kvadrater (de minsta stencirklarna), hexagoner (6-sidiga mellanstora ”cirklar”) samt oktagoner (åttakantiga och även de största av stencirklar).

I tur och ordning är de i grunden värda 3, 4 respektive 5 poäng och tanken är att de skall förses med spelpjäser (stenar) i ”cirklarnas” alla vinklar… Ja, det låter konstigt det där, vinklar på en cirkel, men, men… När en cirkels alla platser är upptagna genererar den poäng. Värt att notera är att alla 28 cirklarna sitter ihop i en enda massa, så de flesta av platserna för stenar (vinklarna) är platser som samtidigt kan räknas till både 2 och 3 olika cirklar.

Endast på somliga platser på sidorna ut från spelplanen på de mellanstora och stora stencirklarna gäller en sten endast för en cirkel. Så javisst, smart placering av en sten någonstans centralt på brädet kan räknas tre gånger och vara extra värdefull. Naturligtvis kommer det att bli hård kamp om de platserna!

Därför gäller det att vara skärpt och regelkunnig direkt från start. Innan man börjar själva spelpartiet skall allas 3 egna druider placeras på fria platser någonstans bland alla dessa cirklar så att de sedan kan vandra runt till bra platser och möjliggöra placering av stenar. Du vill självklart ha dina pjäser runt de mest värdefulla stencirklarna. Väl?

Nåväl, du har en druid på poängstegen och ju längre denne kommer desto bättre. Den spelare vars druid här kommer längst har såklart samlat mest poäng och vinner spelet! Tre andra druider kämpar enligt ovan bland stencirklarna.

Beroende på antal deltagare har sedan varje spelare ett antal övriga spelpjäser att förvalta på bästa sätt; stenar och dolmens. Dolmens återkommer vi till. Stenarna är 10-16 stycken i respektive spelarfärg och skall alltså ut och omgärda eller så att säga utgöra (minst en del av) stencirklarna. Säg att 2 spelare har 16 stenar var, då skulle de ha pjäser till 2 kompletta stora, åttakantiga stencirklar var. Mer troligt är att en och samma sten är med och utgör en del av (minst) en annan intilliggande cirkel och att ingen kommer att få bygga stencirklar helt ensam någonstans… Och med största sannolikhet kommer ingen att kunna satsa på enbart de allra största cirklarna heller.

Nåja. Vi är igång med spelet. Välj i din tur att göra en av tre saker; välj druidernas vandring, att samla örter eller att låta druiden flyga!

Druidernas vandring: Detta är spelets absolut vanligaste drag. Välj en av dina tre druider och flytta den ett steg till en ledig angränsande stenplats. Pjäsen följer således linjerna som utgör stencirklarna och med ledig plats menas att där inte får finnas vare sig en annan druid eller en utplacerad sten. Skulle angränsande platser vara upptagna av druider (egna eller tillhörande andra spelare) får de hoppas över till nästa lediga stenplats, men lediga stenfält eller utplacerade stenar kan man inte passera.

Når man stenplatser i spelytans ytterområden kan man magiskt teleportera sig till motsatt sida på spelytan för att komma vidare, men trots det finns det risk för att man blir instängd med en pjäs så att den inte längre kan utföra detta drag! (Då är det bra att minnas övriga möjliga drag!)

Platsen din druid lämnar när du påbörjar ditt drag är den där du nu skall ställa ut en egen stenpjäs och därmed göra anspråk på en del av aktuell cirkel (plus de eventuellt angränsande). Att göra det är dock frivilligt men att inte göra det kommer att resultera i omedelbara minuspoäng på poängstegen. Om du nu inte redan har slut på stenar i ditt lager vilket då skulle innebära att du slipper minuspoängen, det får vara bestraffning nog att du inte får ut någon extra sten på spelplanen!

Samla örter: Att välja detta känns som ett slags mellanläge, nästan som att stå över, här och nu händer inte mycket. Genom att samla örter lägger man valfri egen druidpjäs ned på sidan (utan att flytta den) och tillkännager därmed att pjäsen nu är möjlig att använda för det tredje alternativa draget att utföra senare… Örtsamlande kan vara enda vägen vidare för din pjäs när den stängts in någonstans på grund av uselt spelande från din sida och/eller elaka manövrar från motståndarna.

Och det tredje du kunde välja att göra i din tur var alltså att låta druiden flyga. Japp, ta nu en av dina druider som ligger ned på spelplanen och alltså tidigare har samlat örter. Flytta den genast vart du vill på hela spelplanen där en ledig plats finns. Placera också enligt ovan ut en sten på platsen du lämnat om du har några kvar… Eller ta straffet av att strunta i det.

Så snart en spelare har majoriteten av stenar i en cirkel (den må vara ofullständig eller komplett) får denne placera ut en dolmen-bricka. Sådana har man också ett antal av, exakt hur många och av vilka värden beror på antalet deltagare. Du kan låta bli att spela ut någon utan att bestraffas, men några extra poäng senare lär du ju inte få… Dolmens har värdet 1-4 där fyra såklart är bäst och den har du å andra sidan alltid bara en av. Den vill du placera där den blir mest värdefull. (En 4-dolmen i en stor stencirkel med grundvärde 5 är så bra det kan bli... 4 x 5p)

Håll alla dina dolmens dolda för motståndarna under spelets gång, spela ut din dolmen i cirkeln där du har majoritet med dess värde gömt, vänt nedåt. För att du skall kunna anses ha majoritet måste där i stencirkeln redan finnas stenar från någon annan spelare, att bara vara ensam och först någonstans räknas inte. (Minst 3 stenar totalt i cirkeln alltså för en första majoritet.)

Kommer sedan någon annan som inte är i majoritet och utjämnar, dvs. med sin sten tar bort majoriteten och delar ledarskapet i stencirkeln är även det något som låter en spelare få spela ut en dolmen i cirkeln för poäng. Dolmens som fått spelas ut för utjämnanden läggs under tidigare dolmens. En ny äkta majoritet för någon senare kan leda till en ny dolmen på samma plats och den går då ovanpå de övriga. Så äkta majoriteter – dolmen överst. Utjämnande – dolmen in underst.

Som du kanske förstår av ovanstående så kommer det i poängutdelningen att vara mer värdefullt ju högre upp i stapeln du hamnar med dina dolmen-brickor. Så vilken du vill spela ut och när är klart avgörande. Du har dem i begränsat antal och därtill med olika värden, värden att multiplicera med cirkelns värde när den blir komplett dvs. fullständigt omringad av stenar, men också att ha x (gånger) nånting beroende dess höjd i en dolmenstapel. Ja, här finns att fundera på.

Du kan förvisso bluffa lite kring en egen spelad dolmenbricka och aldrig veta säkert exakt vilket värde som någon annans spelade dolmenbricka har, men undantaget det finns här inga dolda moment eller slumpinslag. Dolmengötter är ren och skär strategi och här finns mycket att klura på.

Det gäller att vara försiktig med att inte råka rubba pjäserna, de kan vara många och stå tätt. Spelet går riktigt snabbt och funkar bra på två-fyra (inte testat med fem), men generellt gäller att ju fler spelare desto mindre kontroll och mer väntetid mellan egna drag.

Spelplanen må se avancerad och kaotisk ut men är helt okej, alla pjäserna är av trä, där finns inte mycket att klaga på. Jag hade dock gärna sett någon liten tabell på spelplanen som angett hur högt man fått bygga dolmens på respektive cirkel och vilka poängmultiplikatorer som gäller för detta. Något lite mer tydlighet kring poängräkningen hade jag också välkomnat. Utdelas inga poäng alls för ofullständiga cirklar eller? Sånt är ju synnerligen avgörande, av största vikt. Att behöva leta efter tydligare spelregler i ett annars redan komplett spel känns beklagligt och det är det som snuvar Dolmengötter på ett högre betyg. Jag har förresten hittat kommentarer på nätet som kan tolkas både si och så… ah. Spelet är slut när någon fått ut alla sina dolmens på spelplanen eller alla har sina stenar på brädet.

(En nyare version av spelet heter Dolmen och har annan layout och delvis reviderade regler. Och ta-da! tydligare anvisningar för poängräkning. Här verkar det plötsligt inte krävas kompletta cirklar alls. Då så, då kanske Dolmengötter borde spelas igen och troligen vara värt ett högre betyg!