Delta V (Fantasy Flight Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 12+ år
Speltid: 20-40 minuter
Innehåll: 48 asteroidbrickor, rymdstationsbricka, 12 kontrakt, 20 plastraketer, 20 mutmarkörer, rymdvarelse på plastfot samt regler
Konstruktörer: Christian T. Petersen & Darrell Hardy

Det må vara rymdtema på spelet, med raketer som spelpjäser och hotande attacker från rymdvarelser på en handfull spelbrickor men ingen skulle kunna säga annat än att detta är ett hyggligt vanligt (om än något modifierat) memoryspel, ett spel om att komma ihåg var olika brickor ligger och kunna plocka upp de rätta till olika specifika kombinationer när det är ens tur.

48 kvadratiska pappbrickor blandas och läggs ut med baksidan uppåt i ett rutnät om 7 x 7 spelfält. I mitten läggs den 49:e brickan, startbrickan, rymdstationen. Härifrån kommer nu spelarna att skicka iväg sina spelpjäser (rymdraketer) till övriga brickor för att vända några av dem då och då i syfte att försöka hitta de med rätt motiv för att slutföra vissa kontrakt.

Majoriteten av de 48 dolda brickorna kommer att avbilda en speciell typ av mineral. Här finns det gula, gröna, blå, röda och grå stenar. Inom varje färg finns kort värda 1-5 poäng vardera. Du skall självklart försöka plocka på dig och använda de kort med högst värde om du kan!

Gömt bland asteoridkorten finns också en samling speciella händelsekort som kan erbjuda olika bonusmöjligheter. Du kan få kasta brickan och flytta en av dina raketer från skeppsvarvet (förvaringsplatsen framför dig, bredvid spelplanen) till rymdstationen. Du kan få brickor för Piratattacker eller Meteorstormar och omintetgöra motståndarens drag när det gäller att utföra en handling eller fullfölja ett kontrakt osv. (Mer om dessa alldeles strax). Fem av brickorna visar Rymdvarelseattack med vilka du sätter pjäsen för rymdvarelsen i spel, alternativt genomför en förflyttning av nämnda figur. Rymdvarelsen blockerar effektivt en specifik bricka från att vändas.

Nåväl, spelet bygger på 2 aktiviteter för respektive spelare i sin tur. Först utförs en valfri Handling, därefter försöker man fullfölja ett Kontrakt.

En Handling innebär att du kan t.ex. välja att köpa en raket för att introducera den i spel, dvs. föra den från skeppsvarvet till mittbrickan, rymdstationen. Du har totalt 5 rymdraketer att spela med.

Du kan flytta dina raketer från rymdstationen till olika valfria asteroidbrickor, eller från asteroidbrickor tillbaka till rymdstationen. (Du får aldrig flytta från en asteroidbricka till en annan utan måste alltid ta omvägen via mittbrickan, rymdstationen).

Du kan välja att prospektera, dvs. i hemlighet titta på de asteroidbrickor på vilka du placerat dina raketer för att se vad de döljer. Försök sedan att komma ihåg allt detta!

Som sista handling kan du välja att genomföra en satellitundersökning. Det innebär att du tittar på 3 valfria brickor (utan raketer eller enbart med dina egna raketer på sig) i en och samma rad eller kolumn på spelplanen. Brickorna behöver inte ligga exakt intill varandra. Detta val kostar dig dock en Mutmarkör. (Du har 5 markörer att nyttja, varje utnyttjad sådan kostar dig 2 poängs avdrag när totalsumman skall räknas samman och ge segern till den med flest poäng).

Efter din utförda Handling enligt ovan skall du försöka fullfölja ett Kontrakt, dvs. i sann memory-anda försöka vända upp de brickor som respektive Kontrakt kräver. Spelet Delta V kommer med 12 olika Kontraktsbrickor och de avbildar 1-5 olikfärgade mineraler. Det finns kontrakt med t.ex. bara en enda röd eller grön sten på, andra visar en gul + röd, eller blå, gul, grå-kombination osv. Det tuffaste kontraktet visar naturligtvis på maximala 5 olikfärgade stenar. Du väljer själv vilket kontrakt av de lediga, kvarvarande, tillgängliga du vill satsa på, och skall sedan omedelbart vända upp de brickor som behövs.

Så vet du nu var den blå brickan ligger? Den gröna, röda, gula, grå? Lyckas du är kontraktet fullföljt och asteroidbrickornas respektive poäng är dina. Skulle oturen grina dig i ansiktet och du råkar vända en bricka som inte passar in har du misslyckats och kontraktet återlämnas. Uppvända brickor måste såklart genast vändas tillbaka.

Som tur är har du under vissa förutsättningar en möjlighet att använda en Mutmarkör som ersättning för en felaktigt dragen bricka för att rädda ditt kontrakt. En Mutmarkör kan också nyttjas för att höja anbudet på ett kontrakt, dvs. tvinga en motspelare att finna ytterligare en specifik mineral mer än vad ett kontrakt visar, för lite mer spänning och en tuffare utmaning. Ett par asteroridbrickor fungerar som Jokrar, dvs. valfria mineraler.

Ja, Delta V handlar alltså om att flytta runt sina 5 raketer till olika brickor för att få vända dessa och se vilka mineraler som avbildas. Sen gäller det att komma ihåg vad som finns var och därefter ta ett lämpligt kontrakt och vända upp matchande asteroidbrickor för att få poäng.

Spelet är omedelbart slut när samtliga kontrakt fullföljts, eller när den femte rymdvarelse-attackbrickan vänts upp, eller när det i slutet av en spelares tur saknas brickor utan raketer/rymdvarelsen att vända. Insamlade poäng från fullföljda kontakt summeras, avdrag görs för använda Mutmarkörer, och slutsegraren med högst poängsumma koras!

Delta V är inte helt värdelöst men å andra sidan samtidigt föga underhållande. Du vänder en bricka här och där, tittar på den och lägger förhoppningsvis på minnet det du sett. Ett gammalt, simpelt memory-spel med något lite extra, kan man väl säga. Och detta lilla extra var egentligen inte märkvärdigt alls.