Darjeeling (Abacus Spiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelplan, 112 tebrickor, 10 efterfrågemarkörer, 3 stadsbrickor, 10 actionbrickor, 4 vattenbrickor, 7 lastfartyg, tygpåse, 55 fraktboxar, 5 tesamlare, 2 multiplikatorbrickor, regler.
Konstruktör: G√ľnter Burkhardt.

Välkommen till den indiska staden Darjeeling, känd för sitt te. Men ärligt talat, spelets te-tema är väl ganska så påklistrat. I den mån man kommer i kontakt med spelets svarta, gröna, vita och röda te så ligger det redan förpackat i olika boxar med motsvarande färger, så jag antar att de där fraktlådorna hade kunnat innehålla precis vad som helst.

Men nu är det alltså te det handlar om. Te som du skall samla och frakta iväg på de i spelet ingående fartygen (3-7 stycken beroende på antalet spelare).

Te-samlandet går till så att du flyttar runt en te-samlarpjäs över ett inför spelstarten preparerat fält med just slumpdragna te-brickor (för svart, grönt, vitt respektive rött te). Du får tre givna startuppställningar att välja bland vad gäller layout, form och storlek på spelytan. Här heter de Indien, Kina och Sri Lanka (ah, en te-koppling!) men man kan sedan som erfaren spelare förstås designa valfri spelyta för ännu mer variation.

Här finns några enkla förflyttningsregler att komma ihåg för din te-samlare, men du får i princip gå hur långt som helst i en rak linje för att sedan ta upp och hand om den brickan där du väljer att stanna. Du betalar 1 poäng (av de du vill samla till segern, först till 100 poäng!) för varje ledig tebricka du passerar över (dvs. inte vill ha) och 2 poäng för varje bricka med en motståndarpjäs eller de träbrickor för städer som ligger här och där i anslutning till te-området.

Det speciella med de kvadratiska tebrickorna är att de är delade i fjärdedelar av korsande linjer från hörn till hörn. Somliga fjärdedelar (1-3 stycken) på varje bricka är nu färglagda i en av de tidigare nämnda tefärgerna (svart, grönt, vitt, rött). Varje fjärdedels färgat fält på en bricka behöver en fjärdedel från en annan bricka med motsvarande färg för att utgöra en hel fraktlåda med te! (Visst är det allt lite mystiskt hur en fjärdedel kan utgöra hälften?!)

Darjeeling blir således lite av ett samlarspel och ett pussel. Du vill röra dig över te-spelytan för att samla dessa brickor i olika färger, och då alltid få ihop minst två brickor i en färg för att kunna kombinera dem, lägga brickorna intill varandra och skapa hela, enhetliga fyrkantiga lådor.

En viss tebricka där t.ex. tre av fyra delar visar halva lådor i grön färg ger såklart ett bra underlag till en större last med grönt te. Men då måste du såklart samla fler gröna brickor med halva lådor (dvs. fjärdedelar!) att pussla ihop. Samlandet och pusslandet gör du förresten bakom en tunn pappskärm så att ingen vet exakt vad du satsar på och kan få ihop för last att skeppa väg.

Det är också så att spelet handlar mycket om timing, ja här gäller det att ha en bra last att lasta ombord på ett fartyg vid rätt tillfälle. Huruvida det lönar sig att satsa allt på en stor last en gång eller kontinuerligt flera små... ja, det beror lite på. Värdet på de olika tesorterna kommer löpande att variera. Å andra sidan är det du och de andra spelarna som styr priserna.

Är ni inte vaksamma och agerar snabbt och kraftfullt när tillfälle öppnar sig kan tyvärr en spelare dra ifrån och kanske ohotad segla mot segern. Var på din vakt!

Något annat att hålla koll på är rännan som avslöjar efterfrågan på teet, och därmed sätter dess pris. I rännan (en liten rutschkana i papp) ligger (slumpvis ordnade vid spelstart) två runda pjäser för respektive tesort (dvs. 2x svart, grönt, vitt och rött).

När man säljer te (lastar på en båt) tar man den nedersta pjäsen (av de två tillgängliga) som motsvarar lastens färg och återlämnar den överst i rännan. Sedan ser man efter hur många andra pjäser (i upp till tre andra färger) det nu finns mellan de båda i lastens färg och får det antalet poäng för levererad last. Vill det sig illa ligger nu båda pjäserna i samma färg bredvid varandra och ger absolut inga extra poäng nu. Skulle å andra sidan så vara fallet har du såklart redan sett det och inte alls tänkt göra det här draget, eller hur? Då väljer du väl istället att sälja/lasta på telådor i en annan färg? (Visst, om du har några...)

Annat av intresse är multiplikatorbrickorna. De är märkta med 1x, 2x, 3x nerifrån och upp på olika rader och där kan finnas flera rader med samma multiplikator.

Vid varje sådan multiplikator skall det sedan finnas ett fartyg och nu förstår du säkert att din last (ett antal kuber motsvarande de hela teboxar i en färg du ämnar skeppa iväg) kommer att öka sitt värde ett antal gånger motsvarande den där siffran. Det innebär givetvis att du helst vill lasta på den översta båten (3x) och det gör du också alltid. MEN poängen för det man lastar ombord får man först i sitt nästa speldrag! Ja, lastens ombordvärde utdelas INNAN man utför lastmomentet (dvs. man får löpande poäng för den last som redan placerats ombord tidigare!).

Och varje ny lastning från någon spelare tvingar bort det understa fartyget och sänker alla där ovanför i tur och ordning ett steg. Och minskar därmed ofta värdet! Planering och timing, som sagt.

Sådär ja, nu har jag nästan skrivit lika mycket här som den faktiska regeltexten, ja inte långt ifrån. Darjeeling omfattar i princip endast 3 sidor regler och en bild på olika startlayouter för tefältet.

Vi tar allt man skall göra kronologiskt, en fiktiv spelares tur startar nu...

Om spelaren i denna stund har lådor på ett eller flera skepp får denne poäng för dem. Lika många poäng som antalet lådor multiplicerat med multiplikatorvärdet vid respektive fartyg (x1, x2 osv.)

Härnäst flyttas spelarens tesamlarpjäs över spelytan i den riktning dess näsa pekar. (Om man nu inte vill offra intjänade poäng för att vrida den 90/180 grader först). Pjäsen går som sagt i en rak linje till dess att spelaren vill stanna på en lämplig tebricka och förflyttningen kostar ett antal poäng.

Brickan tas bort från spelytan och förvaras bakom spelskärmen. Beroende på tagen bricka kan spelaren vara berättigad till att även ta en bonus-actionbricka (denna skyddar mot förruttnelse alt. ger dubbla poäng en gång).

Spelarens tredje fas är att lasta på lådor på skeppen, hela boxar, och endast i en och samma färg (dvs. samma sorts te!). Lastning är ett 4-stegsmoment.

1. Tag passande brickor från bakom spelskärmen och pussla ihop en last att visa för alla. Hur många hela, fullständiga lådor te fick du ihop?
2. Står nu din tesamlare intill en stad på spelytan får du lasta på dem alla, hela lasten. I annat fall måste en låda räknas bort då den anses ruttna under transporten (långt avstånd till staden!). Tag bort det undre fartyget i raden, återlämna ev. laster på dem till rätt ägare. Skjut samtliga fartyg ett steg nedåt och placera det nyss borttagna understa överst och tomt. Det är där du nu placerar din last! Eventuellt känner du att detta är ett bra tillfälle att använda en actionbricka du tidigare fått... (för att skydda lasten alt. ta dubbla mängden poäng).
3. Dina använda tebrickor läggs åt sidan och...
4. du skall nu räkna ut vad din last är värd i poäng. Kontrollera de båda färgmatchande te-markörernas plats i rännan och få de poängen. Har du lastat 4 lådor eller fler finns bonuspoäng att hämta också.

Det var i princip tespelet Darjeeling, en del pussel, en del varuförsäljning. Att preparera spelytan med tebrickorna tar en del tid i anpråk. Bortsett från det är väl en timmes speltid rimligt kan jag tycka. Spelasken är onödigt stor men fartyg och fraktboxarna är rejäla träbitar. Att bygga ihop en liten rutschkana i papp är en festlig gimmick men kanske ingen detalj som håller över tid och spelskärmarna är så låga att de knappast döljer något.

Allt funkar så betyget blir en halvsvag trea men det finns såklart en mängd spel som är minst lika roliga och som spelas snabbare och med mindre förberedelser (och som ryms i en mindre skrymmande förpackning!).