Clans (Winning Moves)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: Frå 10 år och uppåt
Speltid: 30 minuter
Innehåll: Spelplan, 5 x 12 trähyddor, 5 klankort, 5 poängbrickor, 12 bonusmarkörer för byar, regler
Konstruktör: Leo Colovini

Inför ett parti Clans måste spelplanens 60 terrängfält förses med en liten träpjäs var, ett litet hus. Fälten omfattar fyra olika typer av terräng; öken, berg, fält och skog och det finns lika många områden av varje sort. Trähusen du placerar ut kommer i 5 olika färger; rött, gult, grönt, blått och svart, och här är det 12 av respektive färg det handlar om. För att få en jämn spridning av olikfärgade pjäser över brädet och de olika terrängtyperna finns korta regler för prepareringen, men snart nog är man klar för spelstart.

Reglerna är löjligt enkla. Du skall i din tur flytta samtliga hus (oavsett färg) från ett valfritt terrängfält till ett angränsande område. Pjäserna kommer nu (tillfälligt?) att vara placerade i en annan typ av terräng. Det område du flyttar till måste vid dragets början redan vara försett med minst ett hus i någon färg, så du kan alltså aldrig flytta till en tomt område. Och tom blir en yta förstås i samma ögonblick som dess hus lämnar fältet ifråga.

Du kan aldrig flytta på en samling hus om de är sju eller fler till antalet, däremot går det att bra att framöver flytta in fler ensamma pjäser eller mindre grupper till den större.

När ett visst terrängfält rymmer sju eller fler trähus (i valfria färger) och detta fält samtidigt är helt omgärdat av tomma områden (och/eller eventuellt spelplanskanten) har spelaren skapat en by. Spelaren ansvarig för skapandet av byn tar den första i raden av tolv tillgängliga bonusbrickor (värd 1 extra poäng/styck i slutet). Därav följer förstås att max 12 byar kan skapas under spelets gång, men eventuellt finns det inte möjliga drag kvar på slutet för att kunna samla alla dessa.

Ja, spelarna turas alltså om att tömma ett spelplansfält i taget, så ett parti går således ganska raskt, det rör sig ju om färre än 60 drag totalt. Man flyttar enskilda hyddor, skapar större byar och vinner bonusbrickor, men det är faktiskt mer än så till spelet.

1. Varje deltagare är ansvarig för trähyddorna i en viss färg av de fem på brädet. En slumpvis dragen bricka inför spelstart talar om för dig om det är rött, gult, grönt, blått eller svart du bör försöka leda till seger. Exakt vilken skall du såklart försöka hålla hemligt så länge som möjligt. Alla spelare får flytta på husen i samtliga färger enligt reglerna ovan, men försök att inte ensidigt bara flytta på pjäser i din färg…

2. När en by skapas skall den också genast poängsättas, utöver den där utdelade bonusbrickan som senare innebär ett säkert poäng för någon. Vid varje givet tillfälle finns det angivet på spelplanen vilken terräng som det just nu är extra positivt respektive ofördelaktigt att skapa en by i. Bygg i rätt terräng och området genererar extra många poäng till de ingående färgerna, skapa en by på fel mark och byns värde sjunker ned till noll. I de båda övriga terrängtyperna räknas byns poäng på vanligt sätt, dvs. med ett poäng per ingående pjäs (oavsett färg).

Fast, javisst ja, det var ju det här med minoriteter också. Pjäser i byn som är alldeles ensamma i sin färg plockas alltid först bort från byn, brädet, spelet och ger inga poäng alls. Japp, skall en viss färg i byn generera poäng måste en eller flera spelare ha sett till att färgen ifråga finns representerad med minst två pjäser, sedan spelar det ingen roll om där bara finns två eller ännu flera.

Så bort med alla singlar kan man säga, räkna resterande pjäser och plötsligt har du en summa. Addera eventuell bonus för terrängtypen. Summan är vad varje färg i byn nu är värd så respektive färgmarkör flyttas motsvarande antal steg på en poängstege. Här får du väl hoppas att just din färg är med i en tätposition…

Spelet är slut när 12 byar bildats eller det dessförinnan inte går att genomföra fler drag. Då är det dags att avslöja vilken färg som var och en haft som sin egen. Eventuella färger som inte tillhör någon spelare plockas bort från poängstegen och resterande gör upp om segern. Varje deltagare som fått ihop en eller flera bonusbrickor kan nu flytta fram sin pjäs i motsvarande färg ett eller flera steg. Vinnaren är naturligtvis den vars färg varit med om att samla ihop allra flest poäng.

Med endast två personer som tävlar är Clans i allra högsta grad ett spel som involverar mycket taktik och strategi, med fler deltagare minskar förstås kontrollen över det som sker, även om det fortfarande handlar om att planera för pjäserna i ens hemliga färg.

Clans går mycket snabbt att spela, är ganska spännande och inte så lite elakt. Att bilda en by med många pjäser i troliga motståndarfärger i en terräng som för tillfället inte är värd ett enda dugg, samtidigt som man själv vinner en bonusbricka är ju synnerligen festligt! Allt eftersom fler och fler områden töms på pjäser minskar antalet möjliga drag och spelets tempo ökar mot slutet. Det som initialt kanske är spännande möjligheter överallt som det är svårt att välja bland blir det mot slutet alltmer begränsad handlingsfrihet…

Clans är oavsett antal spelare helt okej fast nog mest och bäst på två...