City and Guilds (JKLM Games)


Fakta:
Antal spelare: 3-5 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 90 minuter
Innehåll: Spelbräde, 41 träkuber, 90 träfigurer, 80 brickor, regler
Konstruktör: Steve Kingsbury

Lägg ut brickor i åtta olikformade områden och investera i fyra olika gillesverksamheter (ljusstöpare, bagare, smed och skräddare), det är vad det handlar om i City & Guilds.

Du kan spela ut brickor som representerar byggnader eller marknadsplatser för endera av de fyra olika gillena alternativt specialbrickor för tavernan eller huset där kvarterets musikant bor. Generellt sett vill du ha kontroll över flest brickor inom varje region, därtill alltid ligga främst som investerare i det gille som har flest brickor (byggnader och marknadsplatser) inom aktuellt område. Lyckas du med detta kan du räkna med att få mer poäng än konkurrenterna när respektive kvarter i staden blivit täckt med brickor och skall ge poäng.

Å andra sidan sker ytterligare poängutdelningar vid spelets slut och då kontrolleras hur olika gillesbrickor bildar sammanhängande kedjor med varandra över de åtta olika områdena runt spelplanen. Ja, nu är begreppet närliggande omfattande liknande gillesbrickor på alla fyra sidorna om en viss bricka (i raka linjer), oavsett avståndet. Så när du t.ex. ser en bageribricka i en stadsdel, kolla åt alla håll i raka linjer på spelplanen. Kanske finns där fler bageribrickor (byggnader och/eller marknader) som så att säga hänger ihop trots att områdena delas av olika vägar.

Ja, varje ny bricka påverkar alltså inte bara kortsiktigt gillen och majoriteter i det område där den läggs utan har också påverkan på, och stor betydelse för, poängutdelningen vid spelets slut. Med det sagt är det svårt att planera så värst långt framåt i spelet. En ny bricka någonstans kan både omedelbart och senare hjälpa eller stjälpa så mycket.

Efter förberedelser (bland annat utplacering av varsin bricka någonstans i staden) är man så redo att börja spelet. Man skall växelvis spela ut en av sina tre brickor på valfri ledig plats, intill någon annan någonstans.

Är det en gillesbyggnad gäller följande: Placera en figur på brickan och dessutom antingen; öka sin investering i nämnda gille med 1 på relevant gillesskala ELLER sätt en andra figur på brickan, men öka INTE på investeringen.

Är brickan av typen gillesmarknad ökar man sin investering i gillet med 2 (flyttar sin pjäs 2 steg på aktuell gillesskala) men får inte placera någon figur ovanpå den utspelade brickan.

Eventuella utlagda tavernor och/eller musikantbostäder bidrar med extra poäng när man kollar av värdet på ett helt färdigbyggt kvarter i staden. Båda typerna av brickor blockerar/bryter dessutom kedjekontinuiteten när man granskar sammanhängande gillen över olika stadsområden i slutet av spelet. På musikanthusets bonusbricka kan man dessutom välja att placera en spelfigur, detta för att ev. bryta ett likaläge vad gäller majoritet i området.

Eftersom spelet domineras av fyrkantiga brickor för byggnader och marknader för de fyra olika gillena antar jag att man kan säga att det huvudsakliga spelet handlar om att placera brickorna på smarta ställen och ofta fundera kring vad som är bäst på kort och lång sikt; placera många pjäser ovanpå utlagda brickor eller samla poäng vad gäller investering i ett eller flera gillen.

Det är såklart inte lätt att veta på förhand, men du får minuspoäng för varje spelfigur du har kvar oplacerad när allt är över. Dominans och poäng i en stadsdel kan gå snabbt och enkelt att få. Huruvida man lyckas i fler områden eller om det räcker till fler poäng och segern efter den slutliga bedömningen är ofta osäkert in i det sista. Varje ny bricka och spelpjäs spelar alltså roll.

City & Guilds är ett typiskt brickläggningsspel med dominans-/majoritetstema. Reglerna är lätta och ganska tydliga, valen hyggligt begränsade. Ändå kan det bli klurigt att bestämma bästa platsen för en bricka. Det gäller att granska hela brädet, överblicka inte bara en mindre region, och framförallt vara införstådd med vilka poäng som kan utdelas för olika saker i olika lägen.

Förutsatt att ingen deltagare vill sitta och fundera länge på precis vartenda drag går ett parti vanligtvis mycket snabbare än de 90 minuter som kartongen anger. Det är tur det, för det här skulle nog annars kännas lite enformigt i långa loppet. Komponenterna utgörs av en samling träpjäser och en massa pappbrickor där de sistnämnda i tunn papp gärna hade både fått vara mer rejäla och ha snyggare illustrationer, Ja, regelhäftet, kartongen, hela spelplanen behöver en ansiktslyftning. Någon gång ibland kan väl ett parti vara okej, men här finns relativt lite kontroll, mycket räkning, lite slump. Allt sammantaget alltså överlag en rätt medioker spelupplevelse.