Chicago Express (Queen Games)


Fakta:
Antal spelare: 2-6 spelare
Ålder: 12+ år
Speltid: 60 minuter
Innehåll: Spelbräde, 23 hus, 5 poängmarkörer, 5 brickor för värden +50, 20 aktier, spelpengar i olika valörer, 103 lokomotiv, 4 bräden för företagen, snurrpilar att fästa vid spelplanen, regler.
Konstruktör: Harry Wu

Här känns det som att spelet Othellos slogan skulle kunna passa rätt bra; ”A minute to learn, a lifetime to master”. Reglerna är varken speciellt långa eller krångliga och du skall hela tiden bara välja en sak att göra, av (högst) tre olika erbjudanden. Ändå blir det förvånansvärt många tuffa beslut att fatta och varje drag påverkar allt och alla precis hela tiden.

Chicago Express är ett ekonomiskt spel, förvisso ett spel om tåglinjebyggande men framförallt om aktiehandel. Här gäller det att till bästa pris köpa sig andelar i olika företag och sedan försöka utveckla dessa bolag för att i slutet av spelet ha lyckats skapa sig den största av förmögenheter. Här vinner den rikaste spelaren!

Spel om investeringar, köpa aktier på auktion osv. faller inte alla i smaken. Faktum är att jag själv oftast inte är speciellt förtjust i auktionsmoment i sällskapsspel. Och här spelar jag detta där somliga i sällskapet uppenbarligen vill att allt skall ta slut bums, men faktum är att jag ändå njuter av upplevelsen. Spelets bedrägligt enkla mekanik är fiffig och auktionerna går oftast superraskt. Det är väl främst framräknandet av varje auktions startbud (bolagets nuvarande värde delat med antalet redan sålda aktier inkl. den man försöker sälja just nu) som kan ta lite tid. Ja, även om det egentligen aldrig är mer än frågan om sekunder kan det ändå kännas som utdragen väntetid, särskilt om man själv inte är snabb i huvudräkning.

Nåväl. Det finns som sagt bara tre saker att välja mellan att utföra i sin tur, max. Och det är alltså bara en sak man verkligen får göra. Man kan välja ett bolag av (initialt) fyra olika järnvägsföretag (rött, gult, blått och gult, namnen kan vi lämna därhän) och sedan utlysa en auktion på en aktie i företaget. Initiativtagaren ger ett startbud och sen höjer eller passar alla.

Vill man inte se auktionshandel kan man istället bygga ut järnvägsnätet för ett företag i vilket man redan äger en andel. Man vill naturligtvis göra bolaget och därmed sig själv rikare. Expandera en järnvägslinje med upp till 3 nya pjäser åt något håll över spelbrädet och försök få linjen att gå över de sexkantiga fält som känns mest passande (för att komma fram till ett visst ställe, få pengar, poäng eller bara blockera för andra linjers tillväxt).

Se bara till att bolaget ifråga har pengar tillgängliga, nog för att betala för den expansion du tänkt. Ja, bolaget ifråga har inte mer pengar på banken än vad spelarna köpt aktier för.

Väljer man inte linjeutbyggnad heller kan man som sista alternativ satsa på utveckling av miljön runt befintlig linje. Smäll upp fastigheter (små trähus) på somliga sexkantiga fält där det redan står ett tåg för att på det sättet göra den närliggande linjen (det ansvariga tågbolaget) lite mer värdefull, öka på bolagets intäkter eller värdet på befintliga aktier, vad som nu gäller för respektive spelruta.

Spelet fortgår sedan till dess att ett visst kriterium uppfyllts. Spela till dess att 3 av spelets bolag fått slut på aktier man kan köpa ELLER tåg att placera ut. ELLER det endast finns 3 trähus kvar för utveckling ELLER staden Detroit har slagit i taket vad gäller värde (8). Det sistnämnda sker automatiskt efter spelets ev. sjunde aktieutdelning.

Så här långt låter allt kanske riktigt simpelt, föga elegant eller annorlunda. Men än finns mer att säga. På spelbrädet finns tre snurrpilar i tre olika cirklar. Här finns ett grönt startfält längst till vänster och ett rött stoppfält längst till höger. Däremellan 2-4 blanka steg beroende på vilken mätare vi snackar om. Mätarna är givetvis knutna till respektive handling man kan utföra.

Auktionsmätaren har två blanka steg innan man når rött, husbyggandet tre och linjenätsutbyggnaden med lokomotiv på spelplanen fyra. Spelaren skall i sin tur förstås välja endera handlingen och därefter flytta aktuell mätare ett steg.

Står en mätare på rött när en spelare skall starta sin tur är det valet helt enkelt inte tillåtet att utföra. Dessutom behöver man inte alls utföra vald handling, nej man kan välja en sak, flytta mätaren och sedan avstå från aktiviteten. Det kan tyckas dumt men är faktiskt riktigt fiffigt.

Säg att aktierna håller på att ta slut och någon annan spelare direkt efter dig står i begrepp att välja det för att avsluta spelet, då kan ju du välja aktieauktion själv och avstå, få in mätaren på rött och blockera den handlingen tills vidare.

Säg att andra spelare vill hålla auktioner och investera. Du sitter med få pengar och kommer givetvis att gå lottlös ur auktionen och någon annan kopplar greppet. Välj detta drag och avstå, för in mätaren i rött läge och stoppa andra från att köpa aktier också. Visst tar ditt drag slut och du kan inte göra annat för stunden, men du halkar liksom inte efter, låter inte någon annan dra ifrån... Smart!

När två av mätarna hamnat i rött läge när någon skall göra inleda sitt drag blir det en kortare paus. Spelet avbryts för en rask aktieutdelning. Läs av aktuella värden för varje bolag, dividera med sålda aktier och ge var och en pengar från banken. Alla tre mätarna vrids tillbaka till grönt startläge, staden Detroit ökar automatiskt i värde med 1 och driver på ett av spelets avslutningskriterium. Sedan kan spelaren välja sitt drag av samtliga tre olika igen.

Det var Chicago Express det, men naturligtvis finns här än mer små saker att ta i beaktande. Järnvägsbyggandet går över olika typer av terräng, vilka såklart kostar olika mycket att bygga järnväg i. På somliga fält kan flera linjer fungera parallellt, på andra inte. Först till kvarn, det brukar bli dyrare att vara tvåa...

Olika städer på kartan ger olika typer av bonusar för de företag som når dem och här finns också ett femte järnvägsföretag att investera i. Det kommer dock endast i spel när en första linje eventuellt nått Chicago.

Spelet kommer med tydliga regler, en fin spelplan, rejäla träpjäser och fina pengar, aktier etc. Kanske att man kunnat önska sig mer rejäla aktiebrev och sedlar (eller plast-/trämarker) istället för de nu tunna papperslapparna, men det är väl en mindre invändning.

Betygstrean är stark! Chicago Express är ett bra spel, en trevlig spelupplevelse. Men samtidigt främst för spelsugna personer snabba på huvudräkning och som uppskattar spel med ekonomiskt tema och auktionsinslag. Observera dock att köpta aktier stannar i ens ägo resten av spelet och aldrig säljs vidare!