Change Horses (Eggertspiele)


Fakta:
Antal spelare: 2-5 spelare
Ålder: 8+ år
Speltid: 30 min
Innehåll: Spelplan, 6 ägarbevis, 19 Wild Horse-kort, 15 x 5 förflyttningskort, 5 spelordningskort, 75 morotskort, 6 spelpjäser, ett ark klistermärken, regler
Konstruktör: Bruce Whitehill

Kapplöpningsspel verkar det finnas hur många som helst. Det kan handla om biltävlingar, skurkar på flykt, figurer som bara vill vara först med att norpa de mest värdefulla föremålen, komma först upp till toppen, ja praktiskt taget vad som helst bara man når målet allra först.

Change Horses är ett kapplöpningsspel. Här handlar det om hästar som springer runt på en bana, men målet är inte att vinna, målet är att komma sist! Och då vinner man. Typ.

Japp, spelaren som äger den häst som ligger sist i loppet när den främste hästen korsar mållinjen tar hem segern i det här spelet. Det känns verkligen annorlunda och egentligen inte så lite knasigt, varför skulle man vilja delta i ett hästkapplöpningslopp för att komma sist, men så är det. Här får du satsa på att försöka få motståndarnas hästar att rusa framåt…

Förflyttning framåt bestäms av utlagda spelkort och varje deltagare förfogar över sin egen lek. Naturligtvis har samtliga spelare tillgång till identiska kort, det gäller bara att välja rätt kort vid rätt tillfälle. Det är såklart inte det enklaste och ju fler som deltar i spelet desto mindre kontroll över din egen häst får du. Mest strategi går det nog att anamma i ett tvåspelar-parti, men lite tur och slump spelar alltid in, oavsett antal deltagare. Vem som sköter vilken häst skall ju helst hållas hemligt så långt det går – och för att ytterligare förvilla och kasta om förutsättningarna går det att kanske att byta häst en eller ett par gånger under ett lopp om lusten skulle falla på…

I tur och ordning väljer spelarna varsitt kort att spela ut, först därefter flyttas eventuellt hästar. Man väljer alltid sitt drag från en förvald och uppvisad trio kort som man lagt framför sig, så det går att se och fundera kring i alla fall något möjligt drag från motståndarna. I nästa runda väljer du att spela ett av dina två andra utlagda (kvarvarande) kort och inför rundan därefter går du igenom hela din korthand och väljer ut två nya kort som får göra ditt ensamma kort sällskap på bordet. Sedan väljer du ett av dessa som ditt nya drag…

Det lite speciella i Change Horses är att varje utspelat kort avbildar två färger och därmed påverkar två av de deltagande hästarna. Alla sex hästarna tävlar alltid, oavsett hur många personer som spelar spelet. När så alla lagt ut varsitt kort granskar man dessa och ser över vilka färger som finns med på korten och även exakt hur många gånger de färgerna dyker upp.

Tricket här är att inför varje förflyttningsfas vara representerad med sin hästs färg på ett jämnt antal utspelade kort. Då behöver nämligen ens häst inte flyttas alls! Om ingen, två eller fyra spelare alla valt ett kort med t.ex. blå färg (som den ena av två avbildade färger) rör sig blå häst inte alls i den här omgången. Har en, tre eller fem spelare valt kort med blå färg måste den blåa hästen röra sig framåt 1, 3 eller 5 steg, allt beroende på det udda antalet.

Spelar du ut kort sist i en spelrunda har du ju goda möjligheter att ta i alla fall viss kontroll över situationen (beroende på dina tillgängliga kort vill säga). Ligger där t.ex. redan tre kort i din hästs färg på brädet och du själv har kort med den färgen är det ju upp till dig att välja att gå tre steg eller själv spela ut ett fjärde kort och få hästen att stå still.

Naturligtvis är det en fördel att gå ut sist, så spelordningen måste slumpas fram inför varje spelomgång. Alternativt använder man en lite mer avancerad variant där man med ett givet antal morotskort köper sig sin speciella startordning via budgivning.

Spelade kort från alla spelare läggs mitt på spelplanen innanför kapplöpningsspåren och hästarnas eventuella förflyttning sker som sagt alltid efter det att alla spelat varsitt kort. Alla skall få samma möjlighet att påverka spelet. Tidigare spelade kort ligger dock kvar på brädet en, två eller kanske tre omgångar till (beroende på antal deltagare) och skall precis som de nyast utlagda bedömas och spela roll vid förflyttningar. Finns det nu ett jämnt eller udda antal kort i din färg?

Efter det att totalt 6, 8 eller 10 kort spelats ut rensas brädet och allt rullar vidare som tidigare. När någon flyttat en häst bara 13 steg har den tagit sig från start till över mållinjen och har därmed avslutat spelet. Vem kom sist och vem vann?

Till ovanstående kommer såklart något lite extra. Varje spelare förfogar över två Wild Horse-kort (jokrar) att använda någon gång under spelpartiet, ett kort i taget, innan sitt ordinarie kortutspelardrag. Dessa jokrar kan användas till endera av fyra möjligheter, och du får utnyttja båda dina kort till samma sak om du vill…)

Snubbla: Du spelar ut ditt jokerkort ovanpå ett befintligt förflyttningskort som ligger utlagt på spelplanen och omintetgör då detta helt. Därmed påverkas förflyttningen för två av hästarna på något sätt.

Sliriga spår: Flytta två valfria hästar ett steg vardera åt sidan till en intilliggande bana. Du får inte ställa två hästar på exakt samma ruta, men med detta drag kan du placera en häst i vägen för en annan och därmed kanske bromsa upp den efterkommandes förflyttning. Skall man nu förbi hästen framför måste ett nytt jokerkort spelas ut för att erbjuda fri väg framåt.

Snabba spår: Jokerkortet använt på detta sätt innebär att alla hästar i de två sista raderna av de rader på spelplanen som innehåller hästar raskt avancerar framåt två längder, om möjligt.

Byt häst: Skulle din häst vara nära att rusa över mållinjen och därmed förlora spelet kan du välja att dra ett nytt ägarbevis och därmed byta häst och får plötsligt ansvara för en annan tävlande!

Ja, det var väl det hela. Change Horses kommer med snygg spelplan, snygga spelpjäser och ett lite annorlunda spelupplägg. Olyckligtvis är det rätt trist att inför varje utspelat kort behöva bestämma spelordningsföljden på nytt och tja, det är väl mer tur än något annat som avgör utgången. Att spela för att inte komma framåt på en kapplöpningsbana känns udda minst sagt.

Spelet är ok som ett lättsamt och snabbspelat familjespel någon gång då och då, men väl simpelt för att komma fram mer ofta än så eller attrahera mer seriösa spelare. Och naturligtvis (suck), kommer allt i en mycket större spelkartong än vad som är nödvändigt. Skall det vara så svårt att göra kompakta boxar till sällskapsspel? Svag trea i betyg.