Chang Cheng (Tenki Games)


Fakta:
Antal spelare: För 2-4 spelare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45-60 minuter
Innehåll: 4 dubbelsidiga spelbräden, poängmarkeringsbräde, 4 x 6 aktionskort, 15 bonuspoäng-brickor, 15 attackstyrkebrickor, 4 x 14 enkelmurar, 4 dubbelmurar, 4 torn, 1 drakkort, 3 kejsarkort, 4 poängmarkörer, 4 eventkort, regelhäfte
Konstruktör: Walter Obert

Här får du vara med och bygga den kinesiska muren som ett skydd mot angripande mongoler! Ni börjar med två spelbräden (valda av fyra olika och dubbelsidiga) och sex kinesiska provinser att beskydda, men kan få addera ett eller två ytterligare bräden och därmed göra spelplanen riktigt lång.

Varje kinesisk provins kräver 3-6 bitar kinesisk mur för att bli komplett, bortom muren finns de hotande mongolernas område. Dessas olika regioner är dock inte alltid exakt överensstämmande med den kinesiska provinsen på andra sidan muren, ofta kan två intilliggande mongolområden hota en och samma provins. Ibland således ett dubbelt hot i somliga områden!

Gör en av fem olika saker i din tur;

1. Placera ut två singel-block byggstenar i två olika kinesiska provinser.
2. Placera ut två av dina actionkort i två olika provinser, framsidorna dolda.
3. Placera ut ett singel-block för att bygga på muren samt ett actionkort i en och samma region.
4. Placera ut ditt enda dubbel-block någonstans, där det finns två lediga blockrutor intill varandra, i en region eller på gränsen mellan två områden. Placering av dubbel-blocket ger dig genast 1 bonuspoäng per kinesisk provins och mongolområde som angränsar till din lilla plastbit.
5. Placera ditt enda torn-block på ledig ruta i muren. Finns där ett eller två lediga fält intill ditt torn är ett av dem reserverat för ett singel-block för aktuell spelare!

Ja, det var dina valmöjligheter. Till skillnad från singel-blocken kan varken dubbel-blocket eller tornet raseras genom spelade actionkort. Tornet skyddar också sin innehavare från att ev. förlora poäng i aktuell region på grund av mongolhotet i slutet av spelet.

Välj således bland ditt lilla lager av byggblock till muren (14 enkelblock, 1 dubbelblock, 1 torn) samt olika actionkort (6 st) och spela dem på lämpliga ställen. Spelarna turas om att göra sina drag på detta sätt till dess att en viss kinesisk provins har en komplett mur (alla 3-6 platser fyllda sett från kinesisk sida alltså) då spelet tillfälligt pausas för en värdeuträkning och poängutdelning för det färdigbyggda området ifråga.

Värdet på en provins är motsvarande antalet block-sektioner plus ytterligare några poäng för regionens inför spelstarten slumpvis valda poängbricka. Så kanske 4 block-platser = 4 poäng, +2 för bonuspoängbrickan... ger totalt värde 6 för regionen vars mur just färdigställts.

Härnäst dags att kolla provinsens eventuella actionkort. Dessa granskas i prioritetsordning, korten är märkta med nummer 1-6, där ettorna granskas först, tvåorna sedan etc. Det är dock så fiffigt ordnat att actionkort med lika siffror tar ut varandra och plockas bort, så det gäller att vara ensam med den lägsta brickan! Klurigt, absolut. Och kanske lite elakt, här har man nu en chans att med sitt kort förändra en hel del i regionen. Eller så tar ett annat ut ditt kort och inget extra händer, eller så slösar du bort ditt kort på kanske inte det bästa stället…

Ett actionkort kan öka på eller sänka poängvärdet i regionen, räknas som ett eller två extra byggblock i området, du kan få neutralisera ett annat actionkort i regionen oavsett siffra, krossa ett singel-block eller göra något annat spännande. Ibland kan ett actionkort göra två saker, du väljer exakt vad först när (om) det blir aktuellt att verkställa förmågan…

Nåväl, poängsumman är framräknad, nu är det frågan om vem som skall få den! Poängen går till spelaren vars block utgör majoriteten av de i muren ingående bitarna! Vid lika-situation får alla inblandade spelare den fulla summan. Markera regionen som färdig på alla sätt och vis med en Kejsarbricka och återuppta spelet. Fortsätt turas om att spela ut nya block/kort. När tre Kejsarbrickor kommit i spel, addera minst ett nytt spelbräde med tre nya provinser och fortsätt spela..

När alla spelbrädenas platser för byggblock fyllts är såklart den kinesiska muren färdig och spelet är slut. Nu ges samtliga mongoler en chans att anfalla! Varje mongolskt område är inför spelstart preparerat med varsin hemlig attackstyrkebricka. Ta värdet på en sådan (eller summan om två mongolregioner båda hotar samma provins) och räkna bort det från spelaren med majoritet av block.

Spelaren med mest och flest poäng när alla regioner kontrollerats är en Chang Cheng-vinnare!

Nu kan man tycka att det är mycket slump och orättvisa i de här mongolattackerna men faktum är att spelarna har möjlighet att tjuvtitta på de dolda mongol-attackpoängbrickorna under spelets gång, förutsatt att man just byggt i relevant provins, så det går att förutse hur kraftig attacken kommer att bli…

Extra brickor (eventkort) kan användas för extra variation, nya möjligheter och taktiker. I spel med två deltagare kan man om man vill inkludera en neutral spelare. Ja, viss variation går att få i parti efter parti, spelplanens bräden är som sagt dessutom dubbelsidiga och man slumpar ut extra värdepoäng och mongolstyrkan i varje region.

Rejäla brickor av papp och byggbitar i plast. Enkla regler, lagom småspännande för ett parti då och då. Hade kanske förväntat mig ett något mer ”matigt” spel, det här var i simplaste laget, men actionkortens funktion livar upp och speltiden för Chang Cheng är överraskande kort, angivna 45-60 minuter känns som tilltaget i överkant. Ett givet medelbetyg, hur som helst.