Caylus Magna Carta (Ystari Games/Huch & Friends)


Fakta:
Antal spelare: 2-4 deltagare
Ålder: 10+ år
Speltid: 45-75 minuter
Innehåll: 4 x 4 arbetare, 4 pass/turordningspjäser, 1 rektorspjäs, 56 mynt, 64 spelkort, 100 träkuber, 24 poängbrickor, spelregler
Konstruktör: William Attia

Spelet kommer med förenklade kom igång-regler men jag tar mig an standardreglerna direkt för mitt allra första parti. De är inte speciellt omfattande (5 sidor och därtill en beskrivning av spelkorten) eller komplicerade. Något lite mer tydliga hade de väl kunnat vara men nästintill allt faller tidigt på plats, det är väl främst de olika kortens betydelser som vi kollar upp i kortförklaringen några gånger allt eftersom nya kort kommer i spel. Men även det fastnar bums och förorsakar inga problem eller stopp framöver.

I Caylus Magna Carta skall en väg till slottet anläggas. Vägen dit kommer att (med undantag av två eller flera klara kort från start, beroende på antal spelare) successivt växa fram med deltagarnas utspelade kort.

Varje spelare har tillgång till en egen kortlek, alla spelare förfogar över identiska möjligheter totalt sett. Det är bara det att kortlekarna såklart blandas och innebär olika möjligheter för spelarna allt eftersom.

Olika spelkort genererar pengar till sin ägare, andra erbjuder resurser i form av träkuber i olika färger. Åter andra kort ger dig möjligheter att få köpa bonuspoäng, köpa kuber för pengar, växla kuber mot pengar osv. Advokatkortet låter dig dessutom vända somliga redan utspelade kort för att möjliggöra en helt annan effekt eller funktion. Ja, i sin enklaste form kan alla spela ut hela sin kortlek med residenssidan uppåt. Då ger varje sådant kort sin ägare 1 mynt vardera i varje kommande spelrunda. Ett residenskort kostar dessutom endast en rosa resurskub att spela ut, och ligger sedan kvar på sin plats spelet igenom.

Vill man å andra sidan åt kortets andra funktion måste det alltså vändas via Advokatkortet (som förstås spelas ut om man betalar dess pris), eller så kan man givetvis välja den andra sidan redan från start, dvs. direkt spela ut det med den lite kraftfullare sidan uppåt. Hur som helst försvinner ju då dess inkomstbringande funktion, och en kraftfullare effekt kostar givetvis mer i form av resurskuber.

Kort sagt, du vill åt mynt och kuber (bruna för trä, rosa för mat, grå för sten, alternativt gula för guld som en joker och gångbara som valfri annan färg) för att kunna spela ut olika kort från din lek. Korten har ett varierande poängvärde i spelets slut för sin ägare och möjliggör alltså en viss funktion för den som väljer att placera en pjäs på kortet ifråga (först till kvarn).

Somliga kort är off limits och förbjudna att ställa pjäser på men generellt är både egna och motståndarnas kort tillgängliga at bruka. Så har du t.ex. inte fått ditt eget Advokatkort i spel än (det ligger kanske sist i din lek), använd ett som någon annan spelat ut! Japp, här är det fritt fram att ”stjäla” eller för en stund låna någon annans spelkort om de tillhandahåller ett passande drag för dig. Ofta är det dock så att man i det läget får något själv, men att det också erbjuds en likartad, men mindre, bonus till kortets ägare.

Med det sagt kan man välja sina egna kort och få pengar, resurser, olika funktioner, men använder man andras spelkort kommer något litet extra också att tillfalla den vars kort man brukar.

Reglerna är mycket enkla. Först i en spelrunda får man ett pengatillskott. Alltid 2 mynt, samt ett extra för varje residenskort (ena sidan på samtliga ens spelkort) man spelat ut på vägen mot slottet.

Härnäst väljer nu varje spelare i tur och ordning en sak att göra, av sex olika handlingar.

1. Betala ett mynt och dra ett extra spelkort till din starthand om 3 kort. (Du får ha hur många som helst på handen. Max är såklart de 12 du har i din lek.)
2. Betala ett mynt för att byta hela din aktuella korthand mot lika många nya kort.
3. Placera en arbetare (en av dina fyra pjäser) på ett kort på slottsvägen. Detta är en signal om att du önskar utföra motsvarande handling/få aktuellt erbjudande. (Varje kort har endast plats för en enda arbetare, så först till kvarn).
4. Spela ut ett kort från handen, lägg det sist i raden av spelkort i slottsvägen. Betala dess pris i kuber. Det kortet är du förstås ägare till och något slags effekt blir nu tillgänglig för alla att framöver välja som alt. 3 ovan. Kortet ger dig dessutom något eller några poäng vid spelets slut. (Flest poäng vinner!)
5. Köp ett blått prestigekort (för ett visst pris i specifika kuber). Prestigekorten är alla unika och köps fritt, först till kvarn. De måste placeras ovanpå ett eget residenskort (och snuvar dig därmed på 1 extra mynt i framtida omgångar) och ger oftast igen extra effekt alls mer än en rejäl bunt poäng i spelets slut.
6. När du inte längre kan eller vill göra mer av ovanstående väljer man helt enkelt att passa. Övriga spelare kan få spela vidare genom att växelvis utföra något av ovanstående till dess att de också passar. Den som passar först belönas med 1 mynt och som strax skall berättas är turordningen i vilken spelarna har passat viktig även för fler moment...

Om spelets första fas handlar om att få pengar och den andra om att i tur och ordning välja sig en handling (eller max fyra, en för varje egen arbetare), pysslar man i den tredje lite med kungens agent, rektorspjäsen. Den ligger på något av korten på slottsvägen.

I passningsordning får nu spelarna (om de vill) betala upp till 3 mynt för att flytta denna pjäs lika många steg på korten, framåt mot slottet eller tillbaka mot vägens början. Det är nämligen så att i nästa fas kommer endast spelkort från vägens start och till och med det kort där rektorspjäsen står att vara intressanta och möjligen ge något till spelarna...

Med det sagt kan spelare som placerat sina pjäser på de senare korten i vägens slut gå miste om sina önskade handlingar och erbjudanden om andra spelare flyttat rektorn långt mot vägens början. Ja, flyttar någon bakåt vill kanske någon annan betala för extra steg framåt. Eller? Kanske har man inte råd? Här finns, beroende på finansiell status, helt klart en möjlighet att spela lite elakt och kanske snuva en eller flera andra spelare på viktiga resurser...

Ja, i fas fyra verkställer man således vägens spelkort ett i taget från start till och med det där rektorspjäsen finns. Men då förstås endast de spelkort på vilka spelarna placerat sina spelpjäser, ja endast de korten anses bli aktiverade och skall ge något. Somliga av dessa alltså endast något till en spelare, ibland kanske något till två personer (pjäsplaceraren och kortets ägare, om denne är någon annan).

Dela ut pengar, kuber, köp bonusbrickor, växla fram och tillbaka, vilka effekter som nu korten erbjuder, sen är vi framme vid fas 5, Slottsfasen.

Nu tänker vi oss att spelarna gått vägen framåt och nått vägs ände, dvs. slottet. Dags att (frivilligt) ge slottet en laddning resurser. En sådan laddning omfattar alltid tre olika kuber (en rosa, en brun och en grå, alt. en gul joker).

Varje inlämnat paket med 3 kuber berättigar leverantören till att ta en poängbricka. Dessa finns i begränsat antal (när de är slut är spelet det också), och finns i tre olika valörer, värda 4, 3 respektive 2 poäng styck. Naturligtvis fördelas de också först till kvarn, dvs. man plockar givetvis först de mest värdefulla osv.

Den som i varje spelvarv lämnar flest paket med kuber till slottet belönas omedelbart med en gul bonuskub och skulle flera spelare lämna in lika många paket går kuben till den som i fas 2 passat först! Det är också så att om ingen spelare i ett spelvarv lämnar in några kuber alls till slottet plockar man bums undan två av de mest värdefulla poängbrickorna, och driver på det sättet ändå fram spelet mot dess slut.

Spelets sjätte och sista fas innebär att rektorspjäsen flyttar två steg framåt längs vägen (om möjligt) för ett nytt utgångsläge för nästa spelomgång, i vilket man förstås spelar igenom ovanstående fas 1-6 igen. Och så vidare.

Fiffigt och annorlunda får jag säga om Caylus Magna Carta, inte alls dumt. En del tuffa beslut måste löpande fattas. Skall jag köpa mig ett nytt kort som jag kanske kommer att vilja spela ut eller är det bättre att spara pengen för att flytta rektorspjäsen åt något håll, eller kanske byta pengen mot en kub?

Vilket kort vill jag spela ut? Har jag kuber nog för att betala priset? Eller skall kuberna hellre användas till slottet, för bonusbrickorna? Om jag spelar ut kortet, kommer jag att kunna använda det nu eller är det troligt att någon annan stjäl dess effekt bums istället? Vad är viktigast just nu, grå eller bruna kuber? Hur/var får jag dem? Skall jag satsa på poängbrickorna från slottet eller får jag lättare, snabbare, billigare nödvändiga poäng genom att köpa mig de blå prestigekorten istället?

Ja, säg det. Klurigt är det i alla fall, utan att vara speciellt komplext, långdraget, svårspelat. Kort sagt ett lagom underhållande spel med kort, kuber, mynt. En anings slump smyger sig in i spelet vad gäller tillgång till olika möjligheter i olika lägen, men någonstans i respektive lek har alla tillgång till samma saker. Somligt kan såklart vara bättre än annat, men var uppmärksam, utnyttja både egna kort och andras. Glöm inte möjligheten att passa tidigt eller sent för olika möjligheter. Ett tidigt pass ger dig både 1 mynt och en fördel vid likaläge om du och andra spelare ger gåvor vid slottet. Passar du istället sist är det du som styr (om du har lite pengar över) var rektorspjäsen slutligen skall hamna och därmed vilka kort som överhuvudtaget skall få aktiveras.

Ja, Caylus Magna Carta faller mig rätt väl i smaken och jag blir genast nyfiken på dess större, mer omfattande förlaga, det vanliga brädspelet Caylus som visst är något liknande på samma tema, utan spelkorten men med kvadratiska brickor, fler resurser etc. istället.

Skall man klaga på något är det väl spelkortens (i mitt tycke) rätt fula och fullkomligt intetsägande illustrationer samt det faktum att reglerna skriver om t.ex. Gårdfarihandlaren men att inga kort fått några namn utskrivna utan att man måste kolla i kortförklarningen vilken bild, vilket kort som avses... (Måhända en petitess och snart lär man sig tolka korten ändå, de är ju inte många).

Spelet funkar absolut på två spelare, men blir något mer utmanande med flera deltagare, fler kort kommer kanske snabbare i spel var runda, kampen om tillgängliga möjligheter blir lite tuffare och turordningen för att passa, flytta rektorn och få leverera till slottet får tyngre betydelse. Ja, åtgången på blå prestigekort ökar kanske också.

Baserat på ens blandade korthand kommer nog varje parti att spelas något annorlunda mot ett föregående och troligen kommer inte alla ens kort i leken i spel innan ett parti är över. Det här är rätt mycket spel i en liten förpackning, och ändå är det mest en påse träkuber och en bunt spelkort så förpackningen kunde ha varit flera gånger mindre ändå och möjliggjort ett superkompakt sällskapsspel. Sen kräver det förvisso en viss spelyta för alla de utspelade korten...

Kom igång-reglerna innebär spel utan rektorspjäsen och då försvinner ju mycket av taktiken och det lite elaka inslaget, vilket jag tycker ändå behövs. Något lite extra hade gärna fått krydda spelet för mer spänning och variation och spelkorten hade gärna fått vara mer tilltalande men ah, jag gillar det här, det kändes fräscht annorlunda. Betyget blir en hyggligt stark trea.